Studiemotiverande folkhögskolekurs - Ljungskile Folkhögskola

Prova att studera på ett personligt sätt på folkhögskola! Till hösten startar vi i samarbete med arbetsförmedlingen Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). På kursen får du under en termin prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Kursen är på heltid under 13 veckor med start den 13 september. Upplägget varierar beroende på deltagarnas önskemål. På folkhögskolan är gruppen viktig och man jobbar ofta praktiskt och efter ett tema, anpassat efter dina behov, i mindre grupper och med tid för samtal och erfarenhetsutbyte.

Läs mer här