Projektet Vägen - Ljungskile Folkhögskola

PROJEKTET VÄGEN

Fokus i projektet VÄGEN är att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier. Ljungskile folkhögskola är en av 15 folkhögskolor runt om i Sverige som ingår i projektet. Vi är del av en så kallad nod och samverkar med två andra skolor i Västsverige – Dalslands folkhögskola samt Wendelsbergs folkhögskola.

Projekt VÄGEN – folkhögskolevägen till arbete eller fortsatta studier – syftar till att motverka långvarigt utanförskap. Projektet pågår under en treårsperiod år 2023–2026 och fokuserar på att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, utrikesfödda samt socioekonomiskt drabbade, ska komma i arbete eller fortsätta till andra studier. Detta ska åstadkommas bland annat genom coachning och stärkt självledarskap. Målet är att stärka deltagarens handlingskraft och motivation för att få verktyg att påverka sin livssituation.

Genom våra pedagogiska insatser hoppas vi kunna bereda vägar till arbete och vidare studier för våra deltagare. Varje deltagare kommer att få arbeta med en individuell studie- och etableringsplan som delvis är framtagen i FAMN-projektet för att på bästa sätt kunna stärka den individuella förmågan.

Kontakt:

Alexandra Lange
Delprojektledare Ljungskile folkhögskola
E-post: alexandra@ljungskile.org
Telefon: 0736-22 16 90

Anna-Lena Öhman
Nod-ledare
E-post: anna-lena.ohman@vgregion.se
Telefon: 0730-48 07 39

Folkbildningsrådet är projektägare för Vägen, som medfinansieras av ESF, Europeiska socialfonden.

Läs mer:

Information om VÄGEN – Folkbildningsrådet

Broschyr om VÄGEN

Presentation om VÄGEN

Information om FAMN-projektet – Folkbildningsrådet

 

antigonepriset logo