SMF- Studiemotiverande Folkhögskolekurs - Ljungskile Folkhögskola

 

SMF – Studiemotiverande Folkhögskolekurs

Prova att studera på ett personligt sätt på folkhögskola!

På Studiemotiverande folkhögskolekurs får du under en termin prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Kursens upplägg varierar beroende på deltagarnas önskemål. På folkhögskolan är gruppen viktig och man jobbar ofta praktiskt och efter ett tema, anpassat efter dina behov, i mindre grupper och med tid för samtal och erfarenhetsutbyte.

Folkhögskolan tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig. Planen ger dig möjlighet att fortsätta på vår allmänna kurs för att få behörighet till yrkeshögskola eller högskola. Du repeterar eller påbörjar studier i matematik, engelska, svenska och samhällskunskap, tränar studieteknik och prövar andra aktiviteter för att underlätta och motivera dig att läsa klart gymnasiet eller grundskolan. 

Kursen pågår i tre månader och avslutas med att du får ett intyg.

Utbildningen på folkhögskola bedrivs på heltid fem dagar i veckan, och genomförs i skolans lokaler i Ljungskile. Arbetsförmedlingen anvisar samtliga platser till kursen.

Syfte

Syftet är att underlätta och motivera dig att slutföra dina studier, ge dig en plan för att få behörighet till yrkeshögskola eller högskola, och öka dina chanser till jobb.

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola, och det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan! De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna sker på kvällstid. Välkommen att få uppleva vår folkhögskola!

Kursstart

13 september 2020

Kontaktperson 

Torun Elgebäck
E-post: torun.elgeback@ljungskile.org
Telefon: 0736-446566

Hur gör jag?

Du som är minst 16 år, saknar fullständigt gymnasium eller grundskola och är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, kan genom din förmedlare få en plats på kursen. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen så får du veta mer.