Journalistiskt skrivande - distanskurs inom journalistik

JOURNALISTISKT SKRIVANDE

Distanskurs i att skriva publika texter

Att skriva journalistiskt innebär att man sammanfattar information, avgränsar, väljer berättarvinkel och skriver en text som lockar till läsning och ger bakgrund och fakta.

Det är en lockande kunskap, inte bara för blivande journalister, utan också för den som informerar och skriver i jobbet. Eller som ofta presenterar mycket information på begränsad tid och som därför behöver bli bättre på att skriva effektivt och fånga läsaren.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som söker en inspirerande och kvalificerad fortbildning i skrivande. För jobbet eller som förberedelse för fortsatta studier i journalistik eller som en lustfylld möjlighet att utveckla ett eget skrivande.

Kursupplägg

Kursen startar med den lilla nyhetstexten: notis och artikel. Vi fortsätter med en intervjudel och avslutar med gestaltning och det längre reportaget. Vi tränar rubriksättning och ingresser och att ge och ta emot textkritik, kritik som i sin tur förbättrar texterna och utvecklar skribenten. 

Varje kursmoment inleds med en introduktion. Därefter övningar, fältarbete och skrivande. Arbetet avslutas med textdiskussioner och respons från både handledare och kursdeltagare. 

Grundkursen har genomförts sedan 2004 och har genomgående fått mycket goda utvärderingar. Främst på grund av snabb respons, kvalificerad handledning och spännande och utvecklande textsamtal i seminarieform. (Läs gärna kursutvärderingarna i spalten här intill).

Efter fullständig och avslutad kurs finns möjlighet att söka till fortsättningskursen Journalisten: Rollen och uppdraget som även den genomförs på distans och halvfart.

Lärare

Kursen leds av Ellen Ahinko Andersson, journalist och lärare i journalistik med mångårig redaktionell erfarenhet från dagspress, online- och radiojournalistik.

Ljungskile folkhögskola har utbildat journalister sedan mitten av 80-talet. Utbildningen har en tvåårig radio- och tidningsgren. Radioutbildningen sker i samarbete med Sveriges Radio.

Kortfakta om kursen hösten 2024

Kurstid: 19 augusati–20 december 2024

Studietakt: 50 procent

Teknik: Kursens plattform är Google (fungerar i både Mac och PC-miljö). Du behöver en dator med Internetuppkoppling och ett enkelt skrivprogram.

Antal deltagare: 16 personer.

Ansökan: Sista ansökningsdag är 17 maj.

Studiemedel: Kursen berättigar till studiemedel från CSN

Ansökan

Ansökan är nu stängd. Besked om antagning kommer inom två veckor efter ansökningsstopp.

Nästa kurstillfälle: 19 augusti–20 december 2024
Studietakt: 50 procent
Antal deltagare: 16 personer
Ansökan: Sista ansökningsdag 17 maj
Ansökan är nu stängd.


RÖSTER OM KURSEN

”Kursen i journalistiskt skrivande har varit otroligt lärorik. Den har utvecklat min förmåga att skriva förståeligt och drivande genom bra övningar med stor bredd. Särskilt givande var den utförliga feedback jag fick av både kursledare och andra kursdeltagare. ”
– Johan Andersson, våren 2020

”Uppgifterna i kursen är riktigt vardagsnära och konkreta. Varje vecka kände jag stor lust att tänka efter hur jag skulle göra nästa. Att sedan läsa hur de andra i kursen löst samma uppgift stimulerade mig till nya sätt att skriva.”
– Mia Pless, våren 2020


”Kursen var smart upplagd med olika moment inom skrivande – uppgifter som växte i svårighetsgrad och omfång. Återkoppling från både lärare och klasskamrater vilket fungerade utmärkt. Jag hade nog inte trott att vi skulle hinna med så mycket på kvartsfart under en termin!  Rekommenderas starkt.”
– Eric Tornblad, hösten 2019

”Jättebra handledning. Jämfört med andra distanskurser jag gått har denna verkligen fungerat på alla sätt. Det märks att upplägget är inarbetat och att kursen och studenterna tas på allvar. Mycket uppskattat!”
– Lena Lindström, hösten 2017


”En hög närvaro från kursledaren. Personliga uppdateringar, hälsningar och texter genom hela veckan (inte enbart inför ny uppgift) har skapat en trevlig samvaro i gruppen.”
– Emelie Högstedt, hösten 2017


”Jag har tidigare studerat olika ämnen via distans. Den här kursen upplever jag väldigt bra. Bland de bästa.”
– Agneta Östlund, 2016


”Det har hela tiden varit en vandring framåt i det journalistiska skrivandet. En röd tråd har gått genom hela kursen. Eftersom jag gillar struktur och ordning och reda har det varit jättebra för mig. Kursen har gjort mig mycket säkrare i mitt skrivande och också gjort att det har blivit mycket roligare att skriva.”
– Barbro Gustavsson, 2016


”Jag tycker att det märks att alla har ansträngt sig mycket när man ska kommentera andras texter för att lyfta fram både det som varit bra och sådant som kan utvecklas. Responsen från kursansvarige tycker jag har varit mycket utvecklande.”
– Stefan Lindeborg, 2015


”Mycket bra kurs! Professionellt och konkret rätt igenom. Jag är imponerad och positivt överraskad över hur mycket respons vi har fått var och en. Lika lärorikt att läsa sin egen respons som den de andra fått.”
– Ida Svanberg, 2014