Musikkurs som ger högskolebehörighet – välj gitarr, sång, piano!

MUSIKKURS UMUS

musikkurs umus

 

Allmän kurs Musik (UMUS)

För dig som vill läsa in gymnasiet, och samtidigt utveckla ditt musicerande med andra. Du fördjupar dina musikkunskaper med kurskompisar i en härlig folkhögskolemiljö. Allmän kurs Musik (Umus) ger dig också den behörighet som krävs för vidare högskoleutbildning.

Du kanske vill bli artist? Musiklärare? Spela i föreningar och egna band? Använda musik i ditt jobb inom vård eller skola? Kanske vill du mest ha roligt och lära känna andra som också håller på med musik?

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat.

En del av aktiviteterna, till exempel Bohuskväll, konsertkväll,  julavslutning – sker på kvällstid. Skolgemensamt kan också vara skaparvecka och resvecka, och friluftsdagar. Då gör hela skolan gör saker tillsammans. Varje klass gör också utflykter, går på konsert/teater/utställningar.

Våra musiklärare är utbildade på musikhögskola, och spelar utanför skolan i olika konstellationer.

Kursinnehåll

Profilen
Ensemblespel, musikteori, skapande musik, instrumentundervisning/sång, körsång och scenträning. Vi gör regelbundet konserter på skolan och det finns övningsrum att tillgå på skoltid och fritid (även på lov).

Tematiska studier

Livsfrågor, samhällsfrågor, religion, svenska och historia studeras i temaform. Det finns många olika sätt att lära sig, därför arbetar vi på ett varierat sätt, med både enskilt arbete, diskussioner, grupparbeten, föreställningar och estetisk redovisning.

Inom ramen för temastudierna kan du läsa in följande ämnen: Svenska 1 (Sv A), Religion 1 (Re A), Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1.

Valbara kurser
Utifrån vad du behöver och är intresserad av kan du välja mellan följande kurser: Svenska 2, 3 (motsvarar B, C+litteratur), Engelska 5, 6 (motsvarar A, B), Matematik 1, 2 (motsvarar A, B), Naturkunskap 1a1, 2 (motsv A, B), skapande.

Du väljer ett av dessa alternativ att ha enskild lektion på:

  • piano
  • sång
  • kontrabas
  • bas
  • trummor
  • gitarr

Du behöver ha erfarenhet från tidigare att sjunga eller spela tillsammans med andra, i musikskola, kör, eller egen grupp. Välkommen att kontakta oss, om du har frågor!

Behörighet till högskolan

Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de 10 gymnasiegemensamma ämnena (motsvarar kärnämnena i det gamla systemet). Man måste uppfylla ett krav på studietid. Den som läst minst två år på gymnasiet/vux måste läsa ett år på folkhögskola. Den som läst ett år på gymnasiet/vux eller arbetat två år måste läsa två år på folkhögskola. Övriga måste läsa tre år på folkhögskola. Umus är upplagd så att den som gått två år på gymnasiet/vux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år. För den som behöver läsa mer än ett år planerar vi en två- eller treårig studiegång på Umus eller i kombination med annan allmän kurs.

De gymnasiegemensamma ämnena är följande: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3; Engelska 5, 6; Matematik 1; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religion 1 och Historia 1a1.

Samhällskunskap, religion, historia och Svenska 1 integreras på ett spännande sätt i temastudierna. (Man studerar ett tema i taget och väver in flera ämnen i varje tema.) Övriga ämnen läses var för sig och är valbara. Utöver ovan nämnda ämnen kan du läsa Matematik 2 och 3, Naturkunskap 1a2 och 2 och Historia 1a2.

Läs mer om behörighet och antagning till högskolan på sidan Mer om att läsa klart gymnasiet.

Vad kan du ha musikstudierna till?

Du kanske vill bli artist? Musiklärare? Spela i föreningar och egna band? Använda musik i ditt jobb inom vård eller skola? Eller du kanske mest vill ha roligt och lära känna andra som också håller på med musik? Oavsett vilket så kan Umus bli ett steg på vägen.

Antagningskriterier

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

  • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

  • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan). 

  • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

  • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att  tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap. 

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ansökan

Kursstart: 19 augusti 2024
Kurslängd:
1–3 år
Studietakt:
100 procent
Antal platser:
Cirka 20
CSN:
Utbildningen är studiemedelsberättigad
Ansökan:
Senast 20 maj

ANSÖK HÄR!

 

Boende och fritid

Du är välkommen att bo på skolans internat, som har 92 rum (prislista kan du se här). Vill du veta mer om hur det är att bo på skolan och vad man kan göra på fritiden, kan du läsa sidan Boende och fritid.

Bra förbindelser från Göteborg och Uddevalla

Skolan ligger vackert med sjöutsikt och har goda förbindelser med tåg och buss från Göteborg (50 min) och Uddevalla (20 min)

Studiefinansiering

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Vanliga frågor om UMUS

1. Jag har redan gått gymnasiet med alla ämnen klara. Kan jag välja bara musikämnen då ?
Vi blandar vissa allmänna ämnen med musik i projekt och föreställningar. Där är hela klassen med. Vi tror att när det gäller t.ex. samhällsfrågor eller existentiella frågor finns det en poäng med att folk har olika bakgrund och nivå. Roligare diskussioner, mer spännande möten. Andra ämnen såsom matte och engelska läser man på sin egen nivå och vissa läser dem inte alls.

2. Hur bra måste man vara på att spela?
Man måste våga spela inför andra, fungera i en ensemble. I klassen är det ofta ganska stor spridning både vad det gäller stilar och nivå.

3. Jag har ännu fler frågor …
Då är du välkommen att skriva eller ringa till oss!

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma och besöka oss.

Patrik Edh, lärare
E-post: patrik.edh@ljungskile.org
Telefon: 0736-44 65 17

Kursstart: 19 augusti 2024
Kurslängd:
1–3 år
Studietakt:
100 procent
Antal platser:
Cirka 20
CSN:
Utbildningen är studiemedelsberättigad
Ansökan:
Löpande antagning

ANSÖK HÄR!RÖSTER OM UTBILDNINGEN

Umus är den perfekta platsen för mig att läsa in gymnasiebehörighet. Platsen, människorna och studieupplägget här gör året stimulerande, lärorikt, roligt och njutbart! Ljungskile Folkhögskola är den bästa skolan jag gått på. Med en vacker utsikt från rummet på internatet, likasinnade människor i korridoren och bra lärare kan du fokusera på din egen utveckling snarare än betyg. Efter detta år ska jag söka mig vidare till universitetet.

Michael


Jag valde att gå Umus för att kunna variera studier med musik – en bra kombination som gör att studierna känns lättare. På Umus sysslar vi mycket med musik! Vissa har sitt instrument och andra sjunger. Alla har sin egen stil, och man får lära sig något nytt varje dag. Efter ett roligt läsår här vill jag plugga vidare på högskolan. Självklart kommer man att sakna dessa underbara tider och människor …

Gresa


Det är andra gången jag går Umus! Att läsa upp kurser som man behöver blandat med att spela musik ger ro i själen för en musikälskare. Jag valde att ha gitarrlektioner sist, och nu detta läsår har jag sånglektioner vilket gett goda resultat. Skoltempot är lagom högt, och mycket fokus ligger på att utvecklas som människa. Utsikten och naturen runt folkhögskolan är förresten helt enorm! I framtiden vill jag jobba som musicerande fritidsledare.

David


Jag sökte till Umus för att komma vidare. Folkhögskola passar mig mycket bättre än min gamla gymnasieskola! Dessutom består undervisningen till stor del av musik, bland annat ensemble där vi elever själva har stort inflytande över lektionerna och vad vi spelar. I framtiden vill jag studera på sjuksköterskeutbildningen.

Ellen