Naturvetenskapligt basår – bra urvalsgrupp till högskola!

NATURBASÅRET

Läs in gymnasiets naturvetenskapliga ämnen.

 

Allmän kurs – naturvetenskapligt basår

På Ljungskile folkhögskola har vi lång erfarenhet av naturvetenskaplig utbildning. Många av våra tidigare studerande har studerat vidare till yrken som läkare, veterinär, biolog, lantmätare, agronom och civilingenjör.

Vi underlättar dina studier

Vi har mycket lärarledd undervisning, ca 25 lektionstimmar (à 40 minuter) per vecka i matematik, fysik, kemi och biologi, plus extra tid att sitta och räkna med tillgång till lärarhjälp. Vi har max 23 studerande i klassen och lärare som tar sig tid att hjälpa var och en, även utanför lektionstid.

Vi organiserar studierna så att eleverna kan samarbeta så mycket de vill, eftersom vi vet att det underlättar för många. Oavsett om du bor på skolan eller pendlar kan du arbeta med dina hemuppgifter på skolan tillsammans med dina studiekamrater.

Lärosalarna, klassens eget rum, biblioteket och datasalen är öppna för våra studerande till sent på kvällen alla dagar, även på helgerna.

Behörigheter till högskolan

På vår Allmän kurs- naturvetenskapligt basår kan du få behörighet i Matematik 3 och 4, Fysik 1, 2  Kemi 1, 2  och Biologi 1, 2 Du kan också få grundläggande behörighet till högskola genom att läsa in de gymnasiegemensamma ämnen du saknar. Följande ämnen är valbara:   Svenska 2, 3,  Svenska som andraspråk 2, 3,  Engelska 6,  Historia 1a1,  Religion 1,  Naturkunskap 1a1. Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan.  Du ska uppfylla ett ämneskrav och ett omfattningskrav: Ämneskravet är att du ska läsa in de gymnasiegemensamma ämnen du saknar i dina tidigare betyg. Omfattningskravet räknas i tid.  Om du tidigare studerat minst 2 år på gymnasiet / komvux så så ska du studera ett läsår på folkhögskola.

Förkunskapskrav

Du måste ha godkänt betyg i Matematik 2 eller Matematik B.

Vi ägnar cirka tre veckor i början av kursen till att noga repetera och förbättra förståelsen av de delar i Matematik 1 och 2 som vi sedan bygger vidare på.

Bra för den som avbrutit NV-programmet

För den som studerat på NV-programmet, men avbrutit eller inte fått alla kurser godkända, kan vårt basår vara ett särskilt bra alternativ för att läsa in både grundläggande behörighet och NV-behörigheter på ett år.

 

Folkhögskolorna har egna regler för grundläggande behörighet. Om du studerat minst två års tid på gymnasiet så kan du få grundläggande behörighet genom att studera ett år på folkhögskola och läsa in de gymnasie-gemensamma ämnen du saknar. Om du läst två år på NV-programmet är du förmodligen klar med de flesta gymnasiegemensamma ämnen. På vårt basår kan du då koncentrera dig på de naturvetenskapliga ämnena där du får en repetition från början, och därutöver behöver du alltså bara läsa de gymnasiegemensamma ämnen du inte fick godkända i gymnasiet.

Ett förberedande år för basåret

Om du inte har tillräckliga förkunskaper för Allmän kurs – naturvetenskapligt basår, eller om du behöver läsa många kurser i allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet, så kan du gå ett förberedande år på vår skola före basåret. Du väljer då att läsa Livskursen, Globalkursen eller Umus med tillval av Naturkunskap B och lämpliga matematikkurser.

Övriga ämnen

Förutom de ämnen som nämnts ovan förekommer data, livsåskådning och skapande verksamhet.

Fältstudier och praktik

En veckas fältstudier ingår i kursen. På vårterminen ges möjlighet till en veckas praktik på en institution eller ett företag med naturvetenskaplig inriktning.

Ny kvotgrupp i urvalet till högskolan

Om du läser naturvetenskapligt basår på folkhögskola får du i stället för vanliga betyg ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Detta studieomdöme ger dig tillgång till en ny urvalsgrupp BF (kallas ibland B IV) i urvalet till högskoleutbildningar. I den urvalsgruppen konkurrerar du (med ditt omdöme) med andra folkhögskolestuderande. Om du får det högsta omdömet 4 har du chans att bli antagen även på de högskoleutbildningar där konkurrensen är riktigt hård.

Samtidigt deltar du i urvalsgruppen för kompletterade gymnasiebetyg (B II) om du har ett gymnasiebetyg som ger grundläggande behörighet. Där konkurrerar du med ditt ursprungliga gymnasiebetyg som inte förändras när du läser basåret på folkhögskola.

Sammantaget innebär detta att det för många blir lättare att komma in på högskoleutbildningar med höga antagningspoäng om man läser basåret på folkhögskola. Om du vill veta mer om hur folkhögskolans urvalsgrupp fungerar är du välkommen att kontakta vår studievägledare (se nedan).

Boende och fritid

Du är välkommen att bo på skolans internat, som har 92 rum (prislista kan du se här). Vill du veta mer om hur det är att bo på skolan och vad man kan göra på fritiden, kan du läsa sidan Boende och fritid.

Bra förbindelser till Göteborg och Uddevalla

Skolan ligger vackert med sjöutsikt och har goda förbindelser med tåg och buss till Göteborg (50 min) och Uddevalla (20 min)

Ansökan

Kursstart: 20 augusti 2018
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20

Ansökan är stängd för läsåret 2018/2019

Studiefinansiering

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma och besöka oss.

Bengt Niklasson, studievägledare och matematiklärare
Telefon: 0736-44 65 65
E-post: bengt.niklasson@ljungskile.org

Lars Lindstein, lärare i biologi
Telefon: 0522-686860

Fredrik Kaufeldt Olsson, lärare i kemi
E-post: fredrik.k.olsson@ljungskile.org

 

Kursstart: 20 augusti 2018
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20

Ansökan är stängd för läsåret 2018/2019


RÖSTER OM UTBILDNINGEN

– Hej, jag heter Catrin Martinelle och jag är uppvuxen i ett litet samhälle i Dalsland. Jag läste OP på gymnasiet och jobbade därefter på sjukhus och reste runt i världen tills jag bestämde jag mig för att läsa det Naturvetenskapliga basåret på Ljungskile folkhögskola (2013–2014). Mitt mål är att bli läkare och efter året på Ljungskile folkhögskola är jag behörig att söka till Läkarprogrammet. Om du undrar hur det är att läsa naturbasår och bo på internat på Ljungskile folkhögskola och söka högskoleutbildning på folkhögskoleintyg, så får du gärna mejla frågor till mig på följande adress: Catrin__721@hotmail.com


Koster, Stora Kornö, Bassholmen är exempel på platser i Bohusläns skärgård som naturvetarna besökt i början av läsåret.