Naturvetenskapligt basår – ett sätt att läsa naturvetenskapliga ämnen

NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

> Komplettera gymnasiebetygen

> Ett annat sätt att studera

> Många lärartimmar & sammanhållen klass

Drömmer du om att bli läkare, ingenjör eller biolog? Naturvetenskapligt basår ger dig behörigheten som krävs för att söka högskoleutbildningar inom naturvetenskap och teknik.

Naturbasåret passar dig som vill komplettera din gymnasieutbildning med naturvetenskapliga ämnen. Det är också bra för dig som läst NV- eller TE-program men saknar fullständiga betyg. Du kan läsa in grundläggande behörighet till högskola enligt folkhögskolornas regler samtidigt som du läser klart naturämnena.

Läser du basåret på just folkhögskola får du dessutom en annan sökväg till högskolan, vilket kan vara en fördel på utbildningar med höga antagningspoäng.

Mycket lärarledd undervisning, en sammanhållen grupp och aktivt deltagande istället för prov har visat sig vara ett framgångsrikt recept, och tidigare deltagare arbetar idag som bland annat läkare, veterinärer, miljövetare och civilingenjörer. 

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola, och det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel Bohuskväll, julavslutning med mera sker på kvällstid. Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår! 

Har du frågor?

Hör av dig till studievägledare Bengt Niklasson på 0522-68 69 65 eller bengt.niklasson@ljungskile.org

FAKTA

Längd: 1 år

Studietakt: 100 procent

Start: 22 augusti 2022

Platser: Maximalt 23 deltagare

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

Ansökan: Ansök här! Sista ansökningsdag är 20 maj.

FÖRKUNSKAPER

Du måste ha godkänt betyg i Matematik 2 eller Matematik B. Vi ägnar cirka tre veckor i början av kursen till att noga repetera och förbättra förståelsen av de delar i Matematik 1 och 2 som vi sedan bygger vidare på.

Du behöver inte ha grundläggande behörighet till högskola för att söka.

OM UTBILDNINGEN
 • Vi har mycket lärarledd undervisning, cirka 25 lektionstimmar (à 40 minuter) per vecka. Lärare tar sig tid att hjälpa var och en, även utanför lektionstid.
 • Vi har inga prov utan studieomdömet grundas delvis på inlämningar och på aktivt deltagande i klassen.
 • Lärosalarna och biblioteket med lånedatorer är öppna för våra studerande till sent på kvällen alla dagar, även på helgerna.
 • På vårterminen ingår en veckas praktik på valfri arbetsplats. Ett bra tillfälle att prova det yrke du funderar på, som veterinär, läkare, apotekare mm.
ÄMNEN VI LÄSER
 • Matematik 3, 4
 • Fysik 1a, 2
 • Kemi 1, 2
 • Biologi 1, 2

Du kan också få grundläggande behörighet till högskola genom att läsa in de gymnasiegemensamma ämnen du saknar. På folkhögskola gäller enklare regler än på gymnasiet.

Följande ämnen är valbara:

 • Svenska 3
 • Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 6
 • Historia 1a1
 • Religion 1.
ANTAGNINGSKRITERIER

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

 • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

 • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan). 

 • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

 • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att  tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap. 

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.