Naturvetenskapligt basår – ett sätt att läsa naturvetenskapliga ämnen

ALLMÄN KURS – NATURVETENSKAP/NATURBASÅR

> Komplettera gymnasiebetyg

> Läs klart naturvetenskapsprogrammet

> Mycket lärarhjälp och inga prov

Drömmer du om att bli läkare, veterinär, ingenjör eller biolog? Då är detta kursen för dig! Du kan läsa in de naturvetenskapliga ämnena med mycket lärarhjälp och utan prov. Om du saknar grundläggande behörighet till högskola så kan du läsa in den med mycket färre ämnen än på gymnasiet/komvux.

Du kan välja att läsa endast naturämnena: Matematik 3 och 4, Fysik 1a och 2, Kemi 1 och 2, Biologi 1 och 2. Ett bra alternativ till Naturvetenskapligt basår på högskola! Du kan också läsa in grundläggande behörighet till högskola med folkhögskolornas enklare regler. Det som då krävs är ett år heltidsstudier på folkhögskola (om du läst 2 år på gymnasiet) och att du läser in det du saknar av ämnena: Sv 1 2 3, En 5 6, Ma 1, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1, Nk 1a1.

Vi har många lärarledda lektioner och individuell lärarhjälp. Vi arbetar med enpedagogik helt utan prov. Kurslängden är 1–2 år beroende på förkunskaper och önskemål. För ettårig studieplan krävs godkänt i Ma 2/Ma B. Kursen passar även för dig som har ofullständiga betyg från natur- eller teknik-programmmet.

Detta gäller för dig som saknar behörighet till högskola

Du registreras på Allmän kurs och du får grundläggande behörighet till högskola genom att du studerar ett år på heltid (om du läst minst 2 år på gymnasiet) och läser in det du saknar av ämnena: Sv 1 2 3, En 5 6, Ma 1, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1, Nk 1a1. Samtidigt läser du in det du behöver av de naturvetenskapliga ämnena. Kurslängden är 1–2 år beroende på förkunskaper och önskemål. Har du läst minst två år på NV-program eller TE-program och har många ämnen godkända, så kan du läsa klart på ett läsår. Har du studerat på ett annat program och har godkänt i alla (eller nästan alla) gymnasiegemensamma ämnen så kan du kanske också läsa klart på ett läsår.

Efter kursen får du intyg på godkända ämnen och ett studieomdöme (ett samlat betyg) som du kan konkurrera med i folkhögskolornas egen urvalsgrupp BF när du söker till högskola. Gör du högskoleprovet så deltar du även i den urvalsgruppen. Under kursen erbjuder vi dig hjälp med träning inför högskoleprovet.

Detta gäller för dig som har behörighet till högskola från gymnasiet/vux eller folkhögskola

Du kan på ett år läsa in naturämnena: Ma 3 4, Fy 1a2, Ke 1 2, Bi 1 2. Du kan också läsa Sv 3/Sva 3, En 6, Hi 1b, Re 1. Om du vill kan du dela upp ämnena på två år.

Om du har grundläggande behörighet till högskola från gymnasiet/vux/folkhögskola så får du inte studieomdöme och inte tillgång till folkhögskolans urvalsgrupp BF. Du registreras på Särskild kurs där man inte får studieomdöme (ny regel för Naturbasår på folkhögskola från 2022). Du får ett intyg på godkända ämnen och när du söker högskola deltar du i urvalsgrupp BII, där du konkurrerar med meritvärdet på ditt gymnasiebetyg som inte ändras för att du läst in naturämnena. Ett undantag är om du uppnått din grundläggande behörighet för högskola på folkhögskola sedan tidigare. Då kan du använda ditt gamla studieomdöme och söka med detta i urvalsgrupp BF.

Om du gör högskoleprovet så deltar du även i den urvalsgruppen. Under kursen erbjuder vi dig hjälp med träning inför högskoleprovet.

Vår kurs skiljer sig från högskolornas basår. Vi har en liten klass, mycket lärartid och individuellt stöd, deltagarsamarbete och inga prov.

Har du frågor? Vill du besöka skolan?

Då är du välkommen att kontakta:

Klasslärare Lars Lindstein, 0522-68 69 60, lars@ljungskile.org

Klasslärare Olle Jörsved, 0522-68 69 16, olle@ljungskile.org

Studievägledare Erik Malmhav, 0522-68 69 10, syv@ljungskile.org

FAKTA

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 1–2 år

Studietakt: 100 procent

Antal platser: Cirka 23

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

Ansökan: Löpande antagning

ANSÖK HÄR!

FÖRKUNSKAPER

För ettårig studieplan krävs godkänt i Ma 2/Ma B. För tvåårig studieplan har vi inga speciella förkunskapskrav.

OM UTBILDNINGEN
 • Vi har mycket lärarledda lektioner + tid för individuell lärarhjälp.
 • Vi använder en pedagogik utan prov.
 • Vi uppmuntrar elevsamarbete vilket underlättar studierna.
 • Vi har studieverkstad där du kan få lärarhjälp med hemarbete.
 • Vi har stödteam och kurator som hjälper dig om du får problem.
 • Salar och bibliotek med lånedatorer är öppna för elever på kvällar och helger.
 • I kursen ingår en veckas praktik på valfri arbetsplats. Prova på ett yrke!
 • Utöver studierna i klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan. De flesta aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat.
ANTAGNINGSKRITERIER

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

 • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

 • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan). 

 • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

 • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att  tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap. 

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

PENDLA ELLER BO PÅ SKOLAN

Du är välkommen att bo på skolans internat, som har 92 rum (prislista kan du se här). Vill du veta mer om hur det är att bo på skolan och vad man kan göra på fritiden, kan du läsa sidan Boende och fritid.

Skolan ligger vackert med havsutsikt och har goda förbindelser med tåg och buss till Göteborg (50 min) och Uddevalla (20 min).

EKONOMI

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du betalar för boende, mat och vissa kringkostnader. Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Utbildningen är CSN-berättigad. Ansökan om studiemedel gör du på www.csn.se. Där finns utförliga instruktioner. Det är bra att ansöka om studiemedel så fort du har valt en utbildning. Du behöver alltså inte vänta tills du har blivit antagen. Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.