Studiekostnader | Ljungskile Folkhögskola

STUDIEKOSTNADER

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader. Här kan du se vad det kostar att studera på de olika kurserna.

Kostnader för boende på skolan

Kostnaderna som anges nedan är paketpris för boende plus frukost och lunch måndag till fredag i skolans restaurang, d v s 10 måltider per vecka. Tillsammans med kamraterna i din boendekorridor har du tillgång till kök där du kan tillaga och äta övriga måltider.

Priserna gäller för läsåret 2021/22.

Allmän kurs
Enkelrum:
20 437 kr* för hela HT21, 23 495 kr* för hela VT22
Enkelrum med toalett: 22 533 kr* för hela HT21, 25 959 kr* för hela VT22
*Den totala kostnaden/termin blir 1 940 kr lägre för Vård och omsorg åk 2 p g a praktikperioder.

Journalistlinjen åk 1
Enkelrum:
 19 952 kr för hela HT21, 22 040 kr för hela VT22
Enkelrum med toalett: 22 048 kr för hela HT21, 24 504 kr för hela VT22

Journalistlinjen åk 2
Enkelrum:
 20 437 kr för hela HT21
Enkelrum med toalett: 22 533 kr för hela HT21

Musiklinjen
Enkelrum:
 20 437 kr för hela HT21, 22 525 kr för hela VT22
Enkelrum med toalett: 22 533 kr för hela HT21, 24 989 kr för hela VT22

Lärarassistentutbildningen
Enkelrum:
18 497 kr för hela HT21, 21 555 kr för hela VT22
Enkelrum med toalett: 20 593 kr för hela HT21, 24 019 kr för hela VT22

Yrkesförberedande kurs
Enkelrum med toalett: 25 026 kr för hela HT21, 28 836 kr för hela VT22

Den totala kostnaden per termin kan skilja sig åt mellan skolans olika utbildningar beroende på antal praktik- och/eller reseveckor. Skolan beräknar den totala kostnaden för boende, avgift och materialkostnad för en hel termin beroende på vilken kurs du går. Avdrag görs för kost under lov samt eventuella praktik- och resveckor. Den totala summan för hela terminen delas sedan upp på fyra lika stora betalningar som du betalar vid fyra fasta datum under terminen. Datumen är anpassade efter CSN:s utbetalningar av studiemedel.

Livskursen, Globalkursen, Naturbasåret, Språk och samhälle, Vård och omsorg, Musik (Umus), Bild & Form

Avgift
2 700 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring. 

Materialkostnader
1 200 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och möjlighet att låna dator.

Kostnader för läroböcker tillkommer.

Om du saknar högskolebehörighet och är för ung för att få studiemedel (lån + bidrag) från CSN så kan du ansöka
om bidrag från din hemkommun till ovanstående kostnader. Du kan läsa mer om det på sidan Studiemedel och bidrag,

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på allmän kurs.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Lärarassistentutbildningen

Avgift
2 510 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Materialkostnader
1 400 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Lärarassistentutbildningen.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Lärarassistentutbildningen distans

Omkostnader
600 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material samt möjlighet att låna dator vid de fysiska träffarna.

Övriga kostnader
Kostnad för fika, lunch, och middag vid träffarna tillkommer. Möjlighet till övernattning finns för dem som behöver det.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Lärarassistentutbildningen distans.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan.

Journalistlinjen

Avgift
2 700 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring. För studerande i JL2 är kostnaden 2 350 kr per läsår. 

Materialkostnader
2 200 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och utrustning. För studerande i JL2 är kostnaden 1 500 kr per läsår.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm. I årskurs ett ingår till exempel en veckolång studieresa till Berlin. Räkna med rese- och boendekostnader på cirka 2.500 kronor

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Journalistlinjen.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Musiklinjen

Avgift
2 700 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Omkostnader
2 300 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, möjlighet att låna dator, konsertomkostnader och vård av instrument.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Musiklinjen.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Yrkesförberedande kurs

Pröva-på-vecka
1 300 kr

Avgift
2 700 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Boende
53 862 kr per läsår. I priserna ingår:
• Boende i enkelrum
• Frukost och lunch måndag–fredag
• Kvällsmat måndag–torsdag

Ovanstående är paketpriser och gäller mat och boende för hela terminen. Boendepriserna gäller för läsåret 2021/22.

Som internatboende har du tillgång till kök där du kan tillaga och äta de måltider som inte ingår i internatavgiften.

Materialkostnader
2 100 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material, resor och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på YFK.

Betalning till skolan
Du kommer att få en faktura per termin. Du delar upp den och betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin. Vårterminen är en månad längre, men du betalar terminsavgiften på samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren.

Enstaka måltider för dig som inte bor på skolan

Även du som inte bor på skolan är välkommen att äta i matsalen. Framförallt brukar många uppskatta vår hemlagade lunch med stor salladsbuffé. Dessert serveras vid lunchen en gång i veckan.

Du har också tillgång till lunchrum med mikrovågsugn där du kan värma och äta medhavd mat.

Frågor?
Har du frågor om studieekonomi kan du kontakta vår skolsekreterare:
Annsofi Öhman
Telefon: 0522-68 69 14
E-post:
 skoladmin@ljungskile.org

eller vår studievägledare:
Bengt Niklasson
Telefon: 0522-68 69 65
E-post: bengt.niklasson@ljungskile.org