Studiekostnader - Ljungskile Folkhögskola
+46 (0)522-68 69 00 folkhogskola@ljungskile.org

STUDIEKOSTNADER

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du betalar för boende, mat och vissa kringkostnader för undervisningen. Här kan du se vad det kostar att studera på de olika kurserna, dels för boendet och dels för studierna. Priserna gäller läsåret 2023-2024.

Kostnader för boende på skolan

Kostnaderna som anges nedan är paketpris för boende plus frukost och lunch måndag till fredag i skolans restaurang, d v s 10 måltider per vecka. Tillsammans med kamraterna i din boendekorridor har du tillgång till kök där du kan tillaga och äta övriga måltider.

Priserna gäller för läsåret 2023-2024.

Allmän kurs
Dubbelrum utan toalett: 18.264
kr för hela HT23, 20.781 kr för hela VT24
Enkelrum utan toalett: 24.914 kr för hela HT23, 28.631 kr för hela VT24
Enkelrum med toalett: 27.574 kr för hela HT23, 31.771 kr för hela VT24

Journalistlinjen åk 1
Dubbelrum utan toalett: 17.639 kr för hela HT23, 19.031 kr för hela VT24

Enkelrum utan toalett:
24.289 kr för hela HT23, 26.881 kr för hela VT24
Enkelrum med toalett: 26.949 kr för hela HT23, 30.021 kr för hela VT24

Journalistlinjen åk 2
Dubbelrum utan toalett: 18.264 kr för hela HT23

Enkelrum utan toalett:
24.914 kr för hela HT23
Enkelrum med toalett: 27.574 kr för hela HT23

Musiklinjen
Dubbelrum utan toalett: 18.264 kr för hela HT23, 19.656 kr för hela VT24

Enkelrum utan toalett:
24.914 kr för hela HT23, 27.506 kr för hela VT24
Enkelrum med toalett: 27.574 kr för hela HT23, 30.646 kr för hela VT24

Lärarassistentutbildningen
Dubbelrum utan toalett: 15.764 kr för hela HT23, 17.781 kr för hela VT24

Enkelrum utan toalett:
22.414 kr för hela HT23, 25.631 kr för hela VT24
Enkelrum med toalett: 25.074 kr för hela HT23, 28.771 kr för hela VT24

Yrkesförberedande kurs
Enkelrum med toalett: 30.429 kr för hela HT23, 35.066 kr för hela VT24

Den totala kostnaden per termin kan skilja sig åt mellan skolans olika utbildningar beroende på antal praktik- och/eller reseveckor. Skolan beräknar den totala kostnaden för boende, avgift och materialkostnad för en hel termin beroende på vilken kurs du går. Avdrag görs för kost under lov samt eventuella praktik- och resveckor. Den totala summan för hela terminen delas sedan upp på fyra lika stora betalningar som du betalar vid fyra fasta datum under terminen. Datumen är anpassade efter CSN:s utbetalningar av studiemedel.

Enstaka måltider för dig som inte bor på skolan

Även du som inte bor på skolan är välkommen att äta i matsalen till ett bra pris. Framförallt brukar många uppskatta vår hemlagade lunch med stor salladsbuffé. Dessert serveras vid lunchen en gång i veckan.

Priser:
Frukost: 60:-
Lunch: 75:-
10-kort lunch: 600:-

Du har också tillgång till lunchrum med mikrovågsugn där du kan värma och äta medhavd mat.

Kostnader för att studera på …

Livskursen, Globalkursen, Naturbasåret, Vård och omsorg, Musik (Umus)

Priserna gäller läsåret 2023-2024.

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Materialkostnader
1.250 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och möjlighet att låna dator.

Kostnader för läroböcker tillkommer.

Om du saknar högskolebehörighet och är för ung för att få studiemedel (lån + bidrag) från CSN så kan du ansöka
om bidrag från din hemkommun till ovanstående kostnader. Du kan läsa mer om det på sidan Studiemedel och bidrag,

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på allmän kurs.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Lärarassistentutbildningen

Priserna gäller läsåret 2023-2024.

Avgift
3.000 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Materialkostnader
1.500 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Lärarassistentutbildningen.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Lärarassistentutbildningen distans

Priserna gäller läsåret 2023-2024.

Avgift
2.200 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, programlicenser, försäkring vid praktik och administrativt material. I avgiften ingår även möjlighet att låna dator, för-och eftermiddagsfika vid de fysiska träffarna samt en gemensam avslutningsmåltid sista träffen på vårterminen.

Övriga kostnader
Kostnad för övriga måltider, eventuell övernattning samt resor till och från fysiska träffar på skolan tillkommer. Möjlighet att boka övernattning på skolans hotell/vandrarhem finns för dem som behöver.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Lärarassistentutbildningen distans.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan.

Journalistlinjen

Priserna gäller läsåret 2023-2024.

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring. För studerande i JL2 är kostnaden 2.350 kr per läsår. 

Materialkostnader
2.300 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och utrustning samt tillgång till hela Adobes Creative Cloud på skolan och hemma. För studerande i JL2 är kostnaden 1.600 kr per läsår.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm. I årskurs ett ingår till exempel en veckolång studieresa till Berlin. Räkna med rese- och boendekostnader på cirka 4.500 kronor.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Journalistlinjen.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Musiklinjen

Priserna gäller läsåret 2023-2024.

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Omkostnader
2.400 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, möjlighet att låna dator, konsertomkostnader och vård av instrument.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Musiklinjen.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Yrkesförberedande kurs

Priserna gäller läsåret 2023–2024.

Pröva-på-vecka
650:-

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Boende
64.795 kr per läsår. I priserna ingår:
• Boende i enkelrum
• Frukost och lunch måndag–fredag
• Kvällsmat måndag–torsdag

Ovanstående är paketpriser och gäller mat och boende för hela terminen. Boendepriserna gäller för läsåret 2023-24.

Som internatboende har du tillgång till kök där du kan tillaga och äta de måltider som inte ingår i internatavgiften.

Materialkostnader
1.250 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material, resor och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på YFK.

Betalning till skolan
Du kommer att få en faktura per termin. Du delar upp den och betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin. Vårterminen är en månad längre, men du betalar terminsavgiften på samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren.

Praktisk kurs i byggnadsvård och renovering

Priserna gäller läsåret 2023-2024.

Avgift
3.000 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Materialkostnader
1.500 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Utöver detta behöver du ha tillgång till några grundläggande personliga verktyg (de flesta verktyg står skolan för). samt rejäla kläder. Detta preciseras noggrannare i antagningsbeskedet.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Praktisk kurs i byggnadsvård och renovering.

Betalning till skolan
Faktura skickas via e-post till den e-postadress du blir tilldelad av skolan. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen. Därför blir varje inbetalning högre under våren om du bor på internatet.

Frågor?

Har du frågor om studieekonomi kan du kontakta vår skolsekreterare:
Ingrid Svensson
Telefon: 0522-68 69 14
E-post:
 skoladmin@ljungskile.org

eller vår studievägledare:
Bengt Niklasson
Telefon: 0522-68 69 65
E-post: bengt.niklasson@ljungskile.org

Kalender

  • Inga evenemang

Ljungskile folkhögskola
Waldemar Svenssons väg 11
459 80 Ljungskile
Telefon: 0522-68 69 00
E-post: folkhogskola@ljungskile.org
Webbansvarig:
Stefan Johansson