Studiekostnader - Ljungskile Folkhögskola

STUDIEKOSTNADER

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du betalar för boende, mat och vissa kringkostnader för undervisningen. Här kan du se vad det kostar att studera på de olika kurserna, dels för boendet och dels för studierna. Priserna gäller läsåret 2024–2025.

Kostnader för boende på skolan

Kostnaderna som anges nedan är paketpris för boende plus frukost och lunch måndag till fredag i skolans matsal, det vill säga 10 måltider per vecka. Tillsammans med kamraterna i din boendekorridor har du tillgång till kök där du kan tillaga och äta övriga måltider.

Priserna gäller för läsåret 2024–2025.

Allmän kurs
Enkelrum utan toalett: 25.660 kr för hela HT24, 29.060 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett: 28.140 kr för hela HT24, 31.920 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett och dusch: 30.000 kr för hela HT24, 34.065 kr för hela VT25

Journalistlinjen åk 1
Enkelrum utan toalett: 24.985 kr för hela HT24, 27.710 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett: 27.465 kr för hela HT24, 30.570 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett och dusch: 29.325 kr för hela HT24, 32.715 kr för hela VT25

Journalistlinjen åk 2
Enkelrum utan toalett: 25.660 kr för hela HT24
Enkelrum med toalett: 28.140 kr för hela HT24
Enkelrum med toalett och dusch: 30.000 kr för hela HT24

Musiklinjen
Enkelrum utan toalett: 25.660 kr för hela HT24, 27.635 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett: 28.140 kr för hela HT24, 30.495 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett och dusch: 30.000 kr för hela HT24, 32.640 kr för hela VT25

Lärarassistentutbildningen
Enkelrum utan toalett: 22.960 kr för hela HT24, 26.360 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett: 25.440 kr för hela HT24, 29.220 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett och dusch: 27.300 kr för hela HT24, 31.365 kr för hela VT25

Undersköterska
Enkelrum utan toalett: 22.960 kr för hela HT24, 29.060 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett: 25.440 kr för hela HT24, 31.920 kr för hela VT25
Enkelrum med toalett & dusch: 27.300 kr för hela HT24, 34.065 kr för hela VT25

Yrkesförberedande kurs
Enkelrum med toalett: 30.863 kr för hela HT24, 35.067 kr för hela VT25

Den totala kostnaden per termin kan skilja sig åt mellan skolans olika utbildningar beroende på antal praktik- och/eller reseveckor. Skolan beräknar den totala kostnaden för boende, avgift och materialkostnad för en hel termin beroende på vilken kurs du går. Avdrag görs för kost under lov samt eventuella praktik- och resveckor. Den totala summan för hela terminen delas sedan upp på fyra lika stora betalningar som du betalar vid fyra fasta datum under terminen. Datumen är anpassade efter CSN:s utbetalningar av studiemedel.

Enstaka måltider för dig som inte bor på skolan

Även du som inte bor på skolan är välkommen att äta i matsalen till ett bra pris. Framförallt brukar många uppskatta vår hemlagade lunch med stor salladsbuffé. Dessert serveras vid lunchen en gång i veckan.

Priser (läsåret 2023/24):
Frukost: 60:-
Lunch: 75:-
10-kort lunch: 600:-

Du har också tillgång till lunchrum med mikrovågsugn där du kan värma och äta medhavd mat.

Kostnader för att studera på …

Allmän kurs – Livskursen, Naturbasåret, Musik (Umus) samt Vårdförberedande

Priserna gäller läsåret 2024–2025.

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Materialkostnader
1.400 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader för läroböcker tillkommer.

Om du saknar högskolebehörighet och är för ung för att få studiemedel (lån + bidrag) från CSN så kan du ansöka om bidrag från din hemkommun till ovanstående kostnader. Du kan läsa mer om det på sidan Studiemedel och bidrag,

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på allmän kurs.

Betalning till skolan
Faktura skickas via din privata e-post via Fortnox Finans. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen.

Undersköterska

Priserna gäller läsåret 2024–2025.

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Materialkostnader
1.400 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Praktisk kurs i byggnadsvård och renovering.

Betalning till skolan
Faktura skickas till din privata e-post via Fortnox Finans. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen.

Lärarassistentutbildningen

Priserna gäller läsåret 2024–2025.

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Materialkostnader
1.400 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Lärarassistentutbildningen.

Betalning till skolan
Faktura skickas till din privata e-post via Fortnox Finans. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen.

Lärarassistentutbildningen distans

Priserna gäller läsåret 2024-2025.

Avgift
2.200 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, programlicenser, försäkring vid praktik och administrativt material. I avgiften ingår även möjlighet att låna dator, för-och eftermiddagsfika vid de fysiska träffarna samt en gemensam avslutningsmåltid sista träffen på vårterminen.

Övriga kostnader
Kostnad för övriga måltider, eventuell övernattning samt resor till och från fysiska träffar på skolan tillkommer. Möjlighet att boka övernattning på skolans hotell/vandrarhem finns för dem som behöver.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Lärarassistentutbildningen distans.

Betalning till skolan
Faktura skickas till din privata e-post via Fortnox Finans.

Journalistlinjen

Priserna gäller läsåret 2024–2025.

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring. För studerande i JL2 är kostnaden 2.350 kr per läsår. 

Materialkostnader
2.300 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material och utrustning samt tillgång till hela Adobes Creative Cloud på skolan och hemma. För studerande i JL2 är kostnaden 1.600 kr per läsår.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm. I årskurs ett ingår till exempel en veckolång studieresa till Berlin, där du bör räkna med rese- och boendekostnader på cirka 5.000 kronor.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Journalistlinjen.

Betalning till skolan
Faktura skickas till din privata e-post via Fortnox Finans. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen.

Musiklinjen

Priserna gäller läsåret 2024–2025.

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Omkostnader
2.500 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, möjlighet att låna dator, konsertomkostnader och vård av instrument.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på Musiklinjen.

Betalning till skolan
Faktura skickas till din privata e-post via Fortnox Finans. Du betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin om du bor på internatet och vid två tillfällen om du inte bor på internatet. Vårterminen är en månad längre, men du betalar avgiften vid samma antal tillfällen som under höstterminen.

Yrkesförberedande kurs

Priserna gäller läsåret 2024–2025.

Pröva-på-vecka
1.500:-

Avgift
2.800 kr per läsår. I avgiften ingår gemensamma måltider vid terminsstart och -slut, förmiddagskaffe/te och frukt samt studerandeförsäkring.

Boende
65.930 kr per läsår. I priserna ingår:
• Boende i enkelrum
• Frukost och lunch måndag–fredag
• Kvällsmat måndag–torsdag

Ovanstående är paketpriser och gäller mat och boende för hela terminen.

Som internatboende har du tillgång till kök där du kan tillaga och äta de måltider som inte ingår i internatavgiften.

Materialkostnader
1.400 kr per läsår. Kopiering, utskrifter, övrigt material, resor och möjlighet att låna dator.

Övriga kostnader
Kostnader tillkommer för läromedel, studie- och praktikresor, specialveckor mm.

Ovanstående kostnader gäller för alla studerande på YFK.

Betalning till skolan
Faktura skickas till din privata e-post via Fortnox Finans. Du kommer att få en faktura per termin. Du delar upp den och betalar avgiften vid fyra tillfällen per termin. Vårterminen är en månad längre, men du betalar terminsavgiften på samma antal tillfällen som under höstterminen.

Frågor?

Har du frågor om studieekonomi kan du kontakta oss:
E-post: skoladmin@ljungskile.org

Kalender

  • Inga evenemang

Ljungskile folkhögskola
Waldemar Svenssons väg 11
459 80 Ljungskile
Telefon: 0522-68 69 00
E-post: folkhogskola@ljungskile.org
Webbansvarig:
Stefan Johansson