Läs klart gymnasiet! Bli fritidsledare, journalist, musiker!

Utbildningar

Hos oss kan du lägga grunden för fortsatta studier, eller lära dig ett yrke.

För dig som vill få behörighet till högskolestudier:
Kurser på gymnasienivå
– Globalkursen
– Livskursen
– Musikkursen UMUS
– Naturbasåret
– Svenska som andraspråk
– Enstaka ämnen på distans

För dig som vill lära dig ett yrke:
Fritidsledarutbildningen
Journalistlinjen
Lärarassistent

För dig som vill utveckla ditt musikintresse och/eller förbereda dig för vidare studier:
Musiklinjen

För dig med lättare intellektuellt funktionshinder:
Yrkesförberedande kurs

För dig som vill studera på distans:
Journalistiskt skrivande

Nyheter