Studeranderåd - Ljungskile Folkhögskola

På Ljungskile Folkhögskola har vi ett aktivt studeranderåd som arbetar med studeranderättsliga frågor genom främja demokrati och delaktighet på skolan. Studeranderådet består av 1–2 representanter från varje klass/linje och vi ses 1–2 gånger i månaden under läsåret. Vi har med oss en anställd från skolan och bjuder in till exempel kökschef, VD eller rektor vid behov, som då deltar på våra möten. Inom våra ombudssroller kommer vi under vårterminen 2024 börja med temadagar/workshops.

Våra ombud 2023/2024:

Arbetsmiljö, Elina Rosenberg, Natur. Mejla Elina vid frågor: elina.rosenberg@edu.ljungskile.org

Matombud, Elias Yngvesson, Natur. Mejla Elias vid frågor: elias.yngvesson@edu.ljungskile.org

Aktivitetsombud, Tristan M. Johansson, UMUS. Mejla Tristan vid frågor: tristan.mekoulou@edu.ljungskile.org

Miljö- och klimatombud, Nessim Larsson, Global. Mejla Nessim vid frågor nessim.anton.larsson@edu.ljungskile.org

Om du vill nå hela studeranderådet på en gång så kan du skicka ett mejl till studeranderad@ljungskile.org

Studeranderåd är de studerandes möjlighet att påverka livet och arbetet på folkhögskolan. Studeranderådet utser bland annat två representanter till skolans styrelsemöten samt till juryn för Antigonepriset.