Studeranderåd - Ljungskile Folkhögskola

Studeranderåd

Studeranderåd är de studerandes möjlighet att påverka livet och arbetet på folkhögskolan. Studeranderådet utser bland annat två representanter till skolans styrelsemöten samt till juryn för Antigonepriset.