Lärarassistent - Yrkesutbildning (1 år) - Ljungskile folkhögskola
lärarassistent yrkesutbildning

LÄRARASSISTENT – YRKESUTBILDNING

> Nytt yrke på bara ett år

> God arbetsmarknad

> Gör skillnad i skolan!

Vill du arbeta med barn och ungdomar och göra skillnad i skolan? Är du intresserad av människor, pedagogik, sociologi och psykologi? Då är lärarassistentutbildningen något för dig!

Den svenska skolan är i stort behov av förstärkta resurser bland annat genom fler lärarassistenter. Lärarassistenter stödjer både lärare och elever i skolan och medverkar till en god miljö för alla som vistas på skolan. I det uppdraget krävs kunskaper om skolväsendet samt hur vi bemöter individer, bygger relationer och skapar trygghet.

Lärarassistentutbildningen på Ljungskile folkhögskola är en ettårig yrkesutbildning med den lokala profilen skapande, aktivitet, rörelse och hälsa – användbar och viktig kunskap för en lärarassistent. Utbildningen sker på plats på Ljungskile folkhögskola som heltidsstudier omfattande 40 timmar/vecka. Det innebär att du utöver ca 30 timmar schemalagd tid förväntas lägga ytterligare ca 10 timmar/vecka på dina studier.

En del av utbildningen består av praktik på grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning i ditt närområde.

Utbildningen syftar till att du, som stöd till lärare, ska arbeta med barn, ungdomar och vuxna i skolans värld. Lärarassistentens arbetsuppgifter är till övervägande del av gruppstödjande karaktär och varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar.

Efter utbildningen kommer du som lärarassistent arbeta ihop med en eller flera lärare i ett arbetslag. Du ska kunna förutse vad du behöver göra i olika situationer och arbeta självständigt. Du samarbetar med lärare i olika uppdrag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling, socialisation, trivsel och hälsa. Din roll blir att komplettera lärare så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen.

Utöver studierna tillsammans med din klass på folkhögskolan ingår skolgemensamma aktiviteter som en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna (som vi kallar er som studerar här) och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel vår Bohuskväll, sker på kvällstid.

Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår!

Hör av dig till oss:

Katarina Petersén Nielsen, lärare, 0736-44 65 15 eller katarina@ljungskile.org

Erik Malmhav, studievägledare, 0522-68 69 42 eller syv@ljungskile.org

Vill du läsa den här utbildningen på distans/halvfart? Klicka här!

FAKTA

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 1 år

Studietakt: 100 procent

Antal platser: Cirka 26

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

Kostnader: se under fliken Att studera här – Studiekostnader

Ansökan: Löpande antagning

Ansök här!

FÖRKUNSKAPER

För att kunna söka vår utbildning skall du minst ha slutbetyg/gymnasieexamen från 3-årig utbildning i gymnasieskolan, grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller motsvarande kunskaper samt Sv2/Sva2 eller motsvarande.

Det är en merit om du har arbetslivserfarenhet från skola, vård och omsorg eller annat serviceyrke.

Vid din ansökan skall du också skicka med ett personligt brev där du utförligt beskriver dig själv och varför du söker just denna utbildning.

 

PRAKTIK

Utbildningen innehåller minst åtta veckors praktik. Denna du gör på minst två olika skolor och stadier på valfri ort. Praktikplats skaffar du själv med stöd från oss på utbildningen.

Under praktiken kommer du att arbeta i ett lärarlag där du tränar på din yrkesroll. Dina uppgifter kommer att variera och du får prova på allt från att vara med i klassrummet och på raster som stöd till att hjälpa lärarna med administrativa uppgifter och planering.

Inför praktiktillfällena kommer skolorna där du gör din praktik att begära att utdrag ur belastningsregistret visas upp. Läs mer om Registerutdrag för dig som ska arbeta inom skola eller förskola

KURSINNEHÅLL

Lärarassistentutbildningen finns på ett tjugotal folkhögskolor i landet som tillsammans bildat organisationen FLiS (Folkhögskolor med  Lärarassistentutbildning i Samverkan). Kursinnehållet på vår utbildning grundar sig på följande, för organisationen, gemensamma utbildningsområden:

  • Skolans organisation och uppdrag
  • Pedagogik, lärande och utveckling
  • Kommuniktation och konflikthantering
  • Beteende och socialt samspel
  • Ledarskap
  • Anpassningar och särskilt stöd
  • Dokumentation och administration
  • Praktik
  • Fördjupningsarbete
  • Lokal profil: Skapande, aktivitet, rörelse och hälsa

Ovanstående huvudområden innehåller ett antal delkurser så som socialpsykologi, retorik och dramapedagogik, socialpedagogik, digitala miljöer, utvecklingspsykologi, kreativt skapande, aktivitet och hälsa m.m.

FACEBOOKSIDA

Besök gärna vår Facebooksida för nyhetsuppdateringar.

Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan (FLiS) är en förening för folkhögskolor som utbildar lärarassistenter i en ettårig heltidskurs på eftergymnasial nivå motsvarande SEQF 5. Skolorna samverkar för att tydliggöra yrkeskunskaper, kompetenser och förmågor hos en lärarassistent.