Allmän kurs – Hälsam - Ljungskile Folkhögskola

ALLMÄN KURS – HÄLSA OCH SAMHÄLLE

> En kurs om hälsa och samhälle

En kurs för dig som vill komma igång med studierna och få tid att utvecklas som person.

Vad vill du med livet och vad behöver du för att må bra? Studierna planeras efter dina förutsättningar. Det är alltså din personliga utveckling som står i fokus och det är i relation till andra i gruppen som den möjliggörs. En trygg miljö och en god stämning är viktig för att trivas. När vi aktivt samverkar i ett kurssammanhang stärks och utvecklas både deltagare och pedagoger som människor.

Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande behörighet på gymnasienivå och / eller behöver bli färdig med grundskolestudierna. Din studieplan anpassas efter tidigare erfarenheter och vad du har behov av just nu. Vi arbetar tematiskt och ämnesintegrerat. Det innebär att du kan påverka såväl studieformen som delar av innehållet i våra gemensamma teman. Vi studerar teman som bland annat  handlar om hälsa och återhämtning, det fria ordet eller samhällsfrågor med historiska perspektiv. 

Vi varierar dagarna med aktiviteter, utflykter och prova-på-aktiviteter inom rörelse eller friluftsliv. 

Vi tränar på skrivande, muntligt berättande och reflektion. Olika kreativa presentationsformer kommer du också att få prova på.

Har du frågor?

 

Radka Pekarova
Lärare
Telefon
: 0522-68 69 55
E-postradka.pekarova@ljungskile.org

 

Suzanne Wiklund Nyman
Lärare
Telefon:
0522-68 69 64
E-post:
 suzanne@ljungskile.org

FAKTA

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 1 år

Studiefart: 100 procent

Platser: Cirka 24

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

Ansökan: Löpande antagning

ANSÖK HÄR!

ANTAGNINGSKRITERIER

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

  • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildnings klyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

  • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan).

  • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

  • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

EKONOMI

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.