Allmän kurs – Hälsam - Ljungskile Folkhögskola

ALLMÄN KURS – HÄLSAM

> En kurs om människan, hälsan och samhället

> En förberedelse för vårdyrket

En förberedande kurs på grundskolenivå för dig som vill arbeta med människor.

Kursen ger en ökad förståelse för vår omvärld liksom för oss själva. Vi fokuserar på begrepp som levnadsvillkor, resurser och hållbarhet, liksom begreppet hälsa utifrån olika perspektiv. Människan som individ och som en del i ett större sammanhang är centralt.

Vi riktar oss till dig som behöver läsa klart grundskolan, som behöver extra träning i svenska eller som vill börja studera igen efter ett längre uppehåll. Vi lägger stor vikt vid deltagande och delaktighet då det är en god grund för lärande. På Ljungskile folkhögskola lär vi tillsammans genom praktiska övningar, grupp- och individuella redovisningar, hemuppgifter, föreläsningar, studiebesök, temaveckor och egen instudering.

Efter att ha genomfört kursen kommer du att ha behörighet till fortsatta studier på gymnasienivå eller ha en grund för att ta steget ut i arbetslivet. På Ljungskile folkhögskola erbjuder vi yrkesutbildningen undersköterska och inför den utbildningen kan Allmän kurs – Hälsam vara en bra förberedelse.

På folkhögskolan studerar du tillsammans med andra. Som vuxenstuderande på folkhögskola har du stora möjligheter att påverka och ta ansvar för dina studier. Genom att samarbeta i olika grupper, lär du av och med dina kurskamrater. Deltagare och lärare planerar delar av kursen tillsammans. Ofta studerar vi i teman, då vi läser olika ämnen samtidigt. Ett tema kan handla om till exempel politik, demokrati, mat, miljö eller hälsa. Studiebesök och utflykter är vanligt på våra allmänna kurser. Det är viktigt att du kan studera och närvara på heltid eftersom folkhögskolestudier bygger på deltagande och samarbete.

Vill du läsa den 2-åriga yrkesutbildningen till undersköterska? Klicka här!

Har du frågor?

Karin Engström
Lärare
Telefon
: 0522-68 69 54
E-postkarin.engstrom@ljungskile.org

Sanna Lund Fahlén
Lärare
Telefon: 0522-68 69 07
E-post:
 sanna.lund.fahlen@ljungskile.org

FAKTA

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 1 år

Studiefart: 100 procent

Platser: Cirka 24

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

Ansökan: Senast 20 maj.

ANSÖK HÄR!

FÖRKUNSKAPER

Kursen riktar sig till dig som vill läsa färdigt grundskolan. Kunskaper i svenska motsvarande SFI D.

ANTAGNINGSKRITERIER

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

  • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildnings klyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

  • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan).

  • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

  • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

EKONOMI

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.