Livskursen - Allmän kurs med kreativ samhällsvetenskaplig profil

LIVSKURSEN

livskursen allmän kurs Läs in gymnasiet med fokus på samhället och människan.

Allmän kurs med humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning

Kursen startar i den vardag vi dagligen möter. Vad har format vårt samhälle och oss själva? Hur ska vi leva? Vart är vi på väg? Vad kan vi göra? Ledord för kursen är:
• oväntade möten
• aktiv medborgare
• skapande människa

”För att man skall kunna flyga
måste modet vara aningen större
än rädslan
och en gynnsam vind råda”

av Margareta Ekström

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola, och det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel Bohuskväll, julavslutning med mera sker på kvällstid. Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår!

 

Målgrupp

Livskursen vänder sig till dig som:

• Vill läsa in gymnasiekompetens (grundläggande behörighet till högskola)
• Vill komplettera gymnasiebetyget
• Längtar efter att fördjupa dina kunskaper i stimulerande folkhögskolemiljö
• Vill lyfta fram din kreativitet och använda den som arbetsmetod
• Tycker att det känns spännande med temastudier

Så arbetar vi

Vi studerar i tema och projekt.
Samtal och diskussioner och skapande är centrala delar i kursen.
När man söker svar är det viktigt med kunskap.
Men också att öva sig i att söka kunskap och i att formulera relevanta frågor.
Och att förmedla kunskaper och insikter till andra.
Så kan kunskapen växa och insikten öka om hur det är, varför det blivit så och vad vi kan göra för att förändra det vi tycker gått snett!

Skapande

På Livskursen använder vi oss av kreativitet och skapande både som kunskap och som arbetsmetod.

Skapandet blir en del i inlärningen, bearbetningen och presentation av de teman vi arbetar med.

Du får möjlighet att pröva och experimentera med olika estetiska uttryck som till exempel bild, drama, musik, skrivande och rörelse.

Temastudier

Exempel på teman som vi kommer att ta upp:
• Människan – vad är en människa?
• Miljö – vad innebär hållbar utveckling?
• Makt – vem bestämmer och varför?
• Möten – vem är vi? Vilka är dom?
• Mångkultur – omvärlden

Behörighet till högskolan

Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de 10 gymnasiegemensamma ämnena (motsvarar kärnämnena i det gamla systemet) Men man måste också uppfylla ett krav på studietid. Den som läst minst 2 år på gymnasiet/vux måste läsa 1 år på folkhögskola. Den som läst 1 år på gymnasiet/vux eller arbetat 1 år måste läsa 2 år på folkhögskola. Övriga måste läsa 3 år på folkhögskola.

Livskursen är upplagd så att den som gått två år på gymnasiet/komvux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år. För den som behöver läsa mer än 1 år planerar vi en 2-årig eller 3-årig studiegång på Livskursen eller i kombination med en annan allmän kurs

De gymnasiegemensamma ämnena är följande: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3; Engelska 5, 6; Matematik 1; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religion 1 och Historia 1a1.

Samhällskunskap 1b, Religion 1, Historia 1a1, Psykologi 1 och Svenska 1 integreras på ett spännande sätt i temastudierna. (Man studerar ett tema i taget och väver in flera ämnen i varje tema.) Övriga ämnen läses var för sig och är valbara. Utöver ovan nämnda ämnen kan du läsa Matematik 2 och 3, Naturkunskap 1a2 och 2 och Historia 1a2.

Läs mer om behörighet och antagning till högskolan på sidan Mer om att läsa klart gymnasiet.

Nyckelord som präglar kursen

Delaktighet
Gemenskap
Samtal
Värderingar
Livsfrågor

Gästföreläsare och studieresa

Studiebesök och gästföreläsare är spännande inslag underåret. På våren finns möjlighet att göra en veckolång studieresa beroende på kursdeltagarnas önskemål.

Boende och fritid

Du är välkommen att bo på skolans internat, som har 92 rum (prislista kan du se här). Vill du veta mer om hur det är att bo på skolan och vad man kan göra på fritiden, kan du läsa sidan Boende och fritid.

Bra förbindelser från Göteborg och Uddevalla

Skolan ligger vackert med sjöutsikt och har goda förbindelser med tåg och buss till Göteborg (50 min) och Uddevalla (20 min)

Antagningskriterier

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

  • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

  • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan). 

  • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

  • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att  tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap. 

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ansökan

Ansök nu – klicka här!
Sista ansökningsdag:
20 maj
Kursstart:
21 augusti
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20

 

Studiefinansiering

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma och besöka oss.

Jan Johansson, lärare
Telefon: 0736-44 65 34
E-post: jan.johansson@ljungskile.org

 

Ansök nu – klicka här!
Sista ansökningsdag:
20 maj
Kursstart:
21 augusti
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20RÖSTER OM UTBILDNINGEN

Att jag valde att gå på Ljungskile folkhögskola och gå den allmänna linjens Livskurs är bland det bästa och mest utvecklande jag gjort.
Livskursen har varit fylld av intressanta utmaningar, häftiga diskussioner, mycket kreativitet och många möten med människor jag annars inte hade mött.
Här har jag fått chansen att bygga på nya kunskaper på ett annorlunda pedagogiskt sätt som står i stor kontrast från mina år i gymnasiet. Detta har gett mig otroligt mycket.

Emelie Johansson


För mig var det ett lyft att komma till Ljungskile folkhögskola och Livskursen! Jag hade så mycket energi och skaparlust inom mig som inte fick utlopp i gymnasieskolans råpluggande och betygshets.
På Livskursen får man tid att lära känna sig själv och sina kompisar bättre. Då blir det också mer liv på lektionerna. Och man lär sig mer. Vi är verkligen olika i vår klass. Man får lära sig att stå för vad man känner och tycker. För mig har det varit väldigt nyttigt.
Efter det här läsåret får jag min gymnasiekompetens. Jag ska nog försöka komma in på högskolan. Kanske åker jag ut och reser lite först…

Sofia Ekmark,
19 år, Uddevalla