Lärarassistent - Yrkesutbildning på distans - Ljungskile folkhögskola

LÄRARASSISTENT – YRKESUTBILDNING PÅ DISTANS

> Nytt yrke på två år, 50% studietakt distans

> God arbetsmarknad

> Gör skillnad i skolan!

Vill du arbeta med barn och ungdomar och göra skillnad i skolan? Är du intresserad av människor, pedagogik, sociologi och psykologi? Då är lärarassistentutbildningen något för dig! 

Den svenska skolan är i stort behov av förstärkta resurser bland annat genom fler lärarassistenter. Lärarassistenter stödjer både lärare och elever i skolan och medverkar till en god miljö för alla som vistas på skolan.  I det uppdraget krävs kunskaper om skolväsendet samt hur vi bemöter individer, bygger relationer och skapar trygghet.

Lärarassistentutbildningen – distans är en tvåårig yrkesutbildning på halvfart med 50% studietakt med den lokala profilen Digitala verktyg samt aktivitet, rörelse och hälsa – något som är viktigt för framtidens lärarassistenter.  En del av utbildningen består av praktik på grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning i ditt närområde.

Utbildningen syftar till att du, som stöd till lärare, ska arbeta med barn, ungdomar och vuxna i skolans värld. Lärarassistentens arbetsuppgifter är till övervägande del av gruppstödjande karaktär och varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar.

Efter utbildningen kommer du som lärarassistent kunna arbeta ihop med en eller flera lärare i ett arbetslag. Du ska kunna förutse vad du behöver göra i olika situationer och arbeta självständigt. Du samarbetar med lärare i olika uppdrag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling, socialisation, trivsel och hälsa. Din roll blir att komplettera lärare så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen.

Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna och att deltagarna ska berika skolan. Du kommer att få uppleva detta även när du läser på distans.

Hör av dig till oss:

Katarina Petersén Nielsen, lärare, 0736-44 65 15 eller katarina@ljungskile.org

Erik Malmhav, studievägledare, 0522-68 69 42 eller syv@ljungskile.org

FAKTA

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 2 år

Studietakt: Halvfart (50%) på distans

Träffar: Obligatoriska nätträffar/fjärrundervisning en halv dag i veckan samt fem obligatoriska fysiska träffar (2-3 dagar) per läsår på skolan i Ljungskile

Antal platser: Cirka 20 deltagare

CSN: utbildningen är studiemedelsberättigad

Ansökan: Senast 30 juni, löpande antagning

ANSÖK HÄR!

FÖRKUNSKAPER

För att kunna söka vår utbildning ska du ha minst slutbetyg/gymnasieexamen från 3-årig utbildning i gymnasieskolan, grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller motsvarande kunskaper samt Sv2/Sva2 eller motsvarande.

Du bör också ha minst två års sammanlagd arbetslivserfarenhet. Det är en merit om denna är från skola, vård och omsorg eller annat serviceyrke.

Eftersom merparten av utbildningen genomförs digitalt är det en fördel att ha viss förkunskap/erfarenhet av detta.

Vid din ansökan skall du också skicka med ett personligt brev där du utförligt beskriver dig själv och varför du söker just denna utbildning.

PRAKTIK

Utbildningen innehåller ca 40 dagar (motsvarande åtta veckor) praktik fördelade över tre-fyra terminer. Praktiken gör du på minst två olika skolor och stadier på valfri ort. Praktikplats skaffar du själv med stöd från oss på utbildningen.

Under praktiken kommer du att arbeta i ett lärarlag där du tränar på din yrkesroll. Dina uppgifter kommer att variera och du får prova på allt från att vara med i klassrummet och på raster som stöd till att hjälpa lärarna med administrativa uppgifter och planering.

Inför praktiktillfällena kommer skolorna där du gör din praktik att begära att utdrag ur belastningsregistret visas upp.

Läs mer om Registerutdrag för dig som ska arbeta inom skola eller förskola

KURSINNEHÅLL

Lärarassistentutbildningen finns på ett tjugotal folkhögskolor i landet som tillsammans bildat organisationen FLiS (Folkhögskolor med  Lärarassistentutbildning i Samverkan). Kursinnehållet på vår utbildning grundar sig på följande, för organisationen, gemensamma utbildningsområden:

  • Skolans organisation och uppdrag
  • Pedagogik, lärande och utveckling
  • Kommuniktation och konflikthantering
  • Beteende och socialt samspel
  • Ledarskap
  • Anpassningar och särskilt stöd
  • Dokumentation och administration
  • Praktik
  • Fördjupningsarbete
  • Lokal profil: Digitala verktyg samt aktivitet, rörelse och hälsa

Ovanstående huvudområden innehåller ett antal delkurser så som socialpsykologi, retorik och dramapedagogik, socialpedagogik, digitala miljöer, utvecklingspsykologi, kreativt skapande, aktivitet och hälsa m.m.

FACEBOOKSIDA

Besök gärna vår Facebooksida för nyhetsuppdateringar.

Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan (FLiS) är en förening för folkhögskolor som utbildar lärarassistenter i en ettårig heltidskurs på eftergymnasial nivå motsvarande SEQF 5. Skolorna samverkar för att tydliggöra yrkeskunskaper, kompetenser och förmågor hos en lärarassistent.