Studiemedel och bidrag | Ljungskile Folkhögskola

STUDIEMEDEL OCH BIDRAG

Beloppen gäller från 1 januari 2019.

Villkoren för studiemedel och olika bidrag varierar för olika kurser och åldrar.

Studiemedel från CSN får man från 20 års ålder om man studerar på gymnasienivå. På eftergymnasiala utbildningar får man det oberoende av ålder. Studiemedel består vanligtvis av en bidragsdel på 809 kronor/vecka och en lånedel på 1.860 kronor/vecka. Du kan välja hur stor del av bidraget och av lånet du vill ta ut.

Studiebidrag från CSN får alla som är för unga för studiemedel. Beloppet är 1.250 kronor/månad. Om föräldrarna har låga inkomster kan man få extra tillägg.

Inackorderingstillägg från CSN får den som studerar och bor på folkhögskola och är för ung för studiemedel. Beloppet är 1.190–2.350 kronor/månad (beroende på avstånd mellan hem och skola).

Bidrag från hemkommun kan man få om man läser en folkhögskolekurs som ger gymnasiekompetens. Villkoret är att man saknar gymnasiekompetens och är för ung för studiemedel. Olika kommuner betalar olika mycket och en del betalar inget.

 

Journalistlinjen samt Lärarassistent- och Fritidsledarutbildningen

Läs här

Alla dessa utbildningar är eftergymnasiala och därför ger de dig rätt till studiemedel oberoende av ålder. Studiemedel består av en bidragsdel på 809 kr/vecka och en lånedel på 1.860 kronor/vecka vilket ger ett totalbelopp på 2.669 kronor/vecka (10.676 kronor/4 veckor). Det går dessutom att ansöka om tilläggslån och merkostnadslån och om du har barn får du tilläggsbidrag. När man får studiemedel får man inga andra bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Musiklinjen

Läs här
Musiklinjen räknas som gymnasienivå vilket innebär att man får studiemedel från och med höstterminen det kalenderår man fyller 20 år. Är man yngre än så, får man Studiebidrag 1.250 kronor/månad och (om man bor på skolan) inackorderingstillägg från CSN på 1.190–2.350 kr per månad beroende på avståndet mellan hemmet och folkhögskolan. Eftersom musiklinjen inte ger gymnasiekompetens får man normalt sett inga bidrag från sin hemkommun. Läs mer på www.csn.se.

YFK

Läs här
Samma regler gäller som för Livskursen etc, se nedan.

Livskursen, Globalkursen, Musikkursen UMUS, Naturbasåret,
Språk och samhälle

Studiemedel (20 år eller äldre)

Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du få studiemedel för att studera på dessa kurser. Vanligt studiemedel för heltidsstudier består av bidrag på 809 kronor/vecka och lån på 1.860 kronor/vecka vilket ger ett totalbelopp på 2.669 kronor/vecka (10.676 kronor/4 veckor). Det går dessutom att ansöka om tilläggslån och merkostnadslån och om du har barn får du tilläggsbidrag.

Om du är 25 år eller mer och saknar slutbetyg från treårigt gymnasium kan du få studiemedel med högre andel bidrag. Totalbeloppet du kan få är oförändrat men bidraget är då 1.790 kronor/vecka och lånet 879 kronor/vecka. Du behöver inte begära högre bidrag i din studiemedelsansökan. De som har rätt till högre bidrag får detta automatiskt men bara så länge den speciella potten av pengar till högre bidrag räcker.

Även du som är 20–24 år kan få det högre bidraget om du är arbetslös och inskriven i jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin, eller har fått ett utbildningskontrakt genom arbetsförmedlingen.

Du som är 20-24 år kan också få det högre bidraget om du:
-utan avbrott har läst ett introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyllde 20 år
-utan uppehåll fortsätter att studera på introduktionsprogrammet  eller på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola

Läs mer på www.csn.se.

Studiebidrag, inackorderingstillägg och kommunbidrag (18–20 år)
Från och med vårterminen det år du fyller 18 till och med vårterminen det år du fyller 20, gäller följande:

•  Du får studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN. Studiebidraget är 1.250 kronor per månad, och om dina föräldrar har låga inkomster kan du få ett extra tillägg på upp till 855 kronor per månad. Om du bor på skolan får du inackorderingstillägg från CSN på 1.190–2.350 kronor per månad beroende på avståndet mellan hemmet och folkhögskolan.

• Du kan också ansöka om bidrag från din hemkommun (utbildningsnämnden). Kommunerna är inte skyldiga att ge bidrag men många kommuner betalar skolans fasta avgifter, läroböcker och lunchkostnad. De kan också betala reskostnad för den som reser mellan hemmet och skolan varje dag. Studiebidraget får du utan ansökan om du är svensk medborgare. Är du inte svensk medborgare måste du ansöka om det. När du blivit antagen hos oss får du information om hur du söker inackorderingstillägg.

Du bör fråga din hemkommun (utbildningsnämnden) om bidrag i god tid.

Läs mer på www.csn.se.

Folkhögskolestudier via IM (16–17 år)
Från och med kvartalet efter du fyllt 16 till och med höstterminen det år du fyller 17, gäller följande:

• Du kan bara studera på allmän kurs (allmänna ämnen gymnasienivå) på folkhögskola via introduktionsprogrammen IM i din hemkommun. Du är då inskriven vid IM men placeras på en kurs hos oss och kommunen betalar din studieplats d v s kostnaden för undervisningen. (Folkhögskolor får bara statsbidrag till undervisningskostnad för elever som är 18 år eller mer.)

• Från CSN får du samma studiebidrag och inackorderingstillägg som den som är 18–20 år.

• Du kan söka samma bidrag från din hemkommun som den som är 18–20 år.

Frågor?
Har du frågor om studieekonomi kan du kontakta vår skoladministratör:
Annsofi Öhman
0522-68 69 14 
skoladmin@ljungskile.org

eller vår studievägledare:
Bengt Niklasson
0736-44 65 65 
bengt.niklasson@ljungskile.org