Studiemedel och bidrag - Ljungskile Folkhögskola

STUDIEMEDEL OCH BIDRAG

Villkoren för studiemedel och olika bidrag varierar för olika kurser och åldrar.

För dig över 20 år
Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel hos CSN. Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan välja hur stor del av bidraget och lånet du vill ta ut. Du måste ansöka hos CSN om att få studiemedel.

Besök www.csn.se för mer information.

För dig under 20 år
Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få så kallad studiehjälp från CSN. Studiehjälp består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Studiebidraget behöver du inte ansöka om som svensk medborgare. Är du inte svensk medborgare måste du ansöka om det.
Extra tillägg kan du söka om din familj har en låg inkomst och inackorderingstillägget kan du söka om du inte kan bo hemma under studietiden på grund av lång resväg. Dessa båda tillägg måste sökas på särskild blankett som du kan få från skolan eller CSN.

På eftergymnasiala utbildningar kan även du som är under 20 år söka studiemedel hos CSN.

Besök www.csn.se för mer information.

Bidrag från hemkommun
Om du är under 20 år kan din hemkommun eventuellt ge dig bidrag för studier på en folkhögskolekurs som ger gymnasiekompetens. Villkoret är att du saknar gymnasiekompetens. Olika kommuner betalar olika mycket och en del inget alls. Kontakta din hemkommun och fråga vad som gäller för dig.

Aktuella studiestödsbelopp 2022 för folkhögskolestuderande (pdf).

Journalistlinjen och Lärarassistentutbildningen

Läs här

Dessa utbildningar är eftergymnasiala och därför ger de dig rätt till studiemedel oberoende av ålder. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Det går dessutom att ansöka om tilläggslån och merkostnadslån och om du har barn får du tilläggsbidrag.

 Läs mer på www.csn.se.

Musiklinjen

Läs här

Musiklinjen räknas som gymnasienivå vilket innebär att man får studiemedel från och med höstterminen det kalenderår man fyller 20 år. Är man yngre än så, får man Studiebidrag och (om man bor på skolan) inackorderingstillägg från CSN beroende på avståndet mellan hemmet och folkhögskolan. Eftersom musiklinjen inte ger gymnasiekompetens får man normalt sett inga bidrag från sin hemkommun.

Läs mer på www.csn.se.

Allmän kurs

Studiemedel (20 år eller äldre)

Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du få studiemedel för att studera på dessa kurser. Studiemedel för heltidsstudier består av bidrag och lån. Det går dessutom att ansöka om tilläggslån och merkostnadslån och om du har barn får du tilläggsbidrag.

Om du är 25 år eller mer och saknar slutbetyg från treårigt gymnasium kan du få studiemedel med högre andel bidrag. Du behöver inte begära högre bidrag i din studiemedelsansökan. De som har rätt till högre bidrag får detta automatiskt men bara så länge den speciella potten av pengar till högre bidrag räcker.

Även du som är 20–24 år kan få det högre bidraget om du är arbetslös och inskriven i jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin, eller har fått ett utbildningskontrakt genom arbetsförmedlingen.

Du som är 20-24 år kan också få det högre bidraget om du:
-utan avbrott har läst ett introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyllde 20 år
-utan uppehåll fortsätter att studera på introduktionsprogrammet  eller på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola

Läs mer på www.csn.se.

Studiebidrag, inackorderingstillägg och kommunbidrag (18–20 år)

Från och med vårterminen det år du fyller 18 till och med vårterminen det år du fyller 20, gäller följande:

•  Du får studiebidrag och om dina föräldrar har låga inkomster kan du få ett extra tillägg. Om du bor på skolan får du inackorderingstillägg från CSN beroende på avståndet mellan hemmet och folkhögskolan.

• Du kan också ansöka om bidrag från din hemkommun (utbildningsnämnden). Kommunerna är inte skyldiga att ge bidrag men många kommuner betalar skolans fasta avgifter, läroböcker och lunchkostnad. De kan också betala reskostnad för den som reser mellan hemmet och skolan varje dag. Studiebidraget får du utan ansökan om du är svensk medborgare. Är du inte svensk medborgare måste du ansöka om det. När du blivit antagen hos oss får du information om hur du söker inackorderingstillägg.

Du bör fråga din hemkommun (utbildningsnämnden) om bidrag i god tid.

Läs mer på www.csn.se.

Folkhögskolestudier via IM (16–17 år)
Från och med kvartalet efter du fyllt 16 till och med höstterminen det år du fyller 17, gäller följande:

• Du kan bara studera på allmän kurs (allmänna ämnen gymnasienivå) på folkhögskola via introduktionsprogrammen IM i din hemkommun. Du är då inskriven vid IM men placeras på en kurs hos oss och kommunen betalar din studieplats d v s kostnaden för undervisningen. (Folkhögskolor får bara statsbidrag till undervisningskostnad för elever som är 18 år eller mer.)

• Från CSN får du samma studiebidrag och inackorderingstillägg som den som är 18–20 år.

• Du kan söka samma bidrag från din hemkommun som den som är 18–20 år.

YFK

Läs här

Samma regler gäller som för Globalkursen etc, se nedan.

Frågor?
Har du frågor om studieekonomi kan du kontakta vår skoladministratör:
Annsofi Öhman
0522-68 69 14 
skoladmin@ljungskile.org

eller vår studievägledare:
Bengt Niklasson
0736-44 65 65 
bengt.niklasson@ljungskile.org

Kalender

  • Inga evenemang
Ljungskile folkhögskola   |   Valdemar Svenssons väg 11, 459 80 Ljungskile
Telefon: 0522-68 69 00   |   E-post: folkhogskola@ljungskile.org   |   Webbansvarig: Stefan Johansson