Stort jubileumsår för Ljungskile folkhögskola 100 år! - Ljungskile Folkhögskola

I år fyller Ljungskile folkhögskola hundra år, vilket kommer att uppmärksammas under hela 2023. Under året kommer skolan att bjuda in till en mäng av både stora och små händelser för att uppmärksamma seklet som gått, men även för att blicka framåt för vad de kommande hundra åren kan betyda för folkhögskolan och folkbildningen.

– Tillbakablickar är viktiga för att förstå samtiden, men vi behöver också blicka framåt, och inte minst blicka runt omkring oss. Det känns relevant och framförallt roligt att under jubileumsåret få möjlighet att med olika former synliggöra, diskutera, och framförallt ”göra” frågor med koppling till demokrati, omställning, folkbildning, säger Alexandra Lange som är projektledare för jubileumsåret.

– Av, med och för folkhögskolans olika målgrupper, i samverkan med andra folkbildningsaktörer, 

Öppningskonsert med Simon Ljungman

Jubileumsårets öppning för allmänheten är 23 januari i samband med Nyttårsforum, en mötesplats och samtal där våra tankar om stora livsfrågor, får tid att mogna och fördjupas. Klockan 19.00 välkomnas alla till en konsert med Simon Ljungman, tillsammans med kören Cantastoria under ledning av Samuel Johansson. Stefan Edman kommer hålla ett öppningsframförande.

Under vårterminen ska vi sätta en Märtalund i bruk, för att uppmärksamma Märta Hellerstedt, som tillsammans med sin man Birger-Magnus startade skolan. Lunden får sällskap av en blomsteräng, potatisodling och firandet av Liens dag som ett led i att verka för en ökad biologisk mångfald på skolområdet. 

Jubileumshelg i maj

Året har redan börjat fyllas med aktiviteter där en särskild jubileumshelg planeras 13–14 maj. Där blir det bland annat utdelning av skolans pris för civilkurage, Antigonepriset, en körkonsert under ledning av Gunnar Eriksson, invigning av uteklassrum samt workshops och olika aktiviteter tillsammans med skolans studerande.

Under sommaren bjuder Ljungskile folkhögskola in till en mängd sommarkurser. Bland annat blir det Klassiska Musikdagar, Sommarakademien, Bohusresor och skrivarkurs med Bob Hansson.

Ljungskile folkhögskola vill bjuda in, människor runt omkring civilsamhället, företag och organisationer att förlägga sina personaldagar och konferenser på skolan under året.

– Vi vill ha en folkfest, folkbildningsfest under hela året! Därför vill vi särskilt bjuda in olika samhällsaktörer att komma till oss under året och fira seklet som gått och kliva in i nästa tillsammans med oss. Detta är inte bara en hyllning för Ljungskile folkhögskola, utan en hyllning för det demokratiska uppdraget folkhögskolorna i stort bär på. Därför vill vi se så många som möjligt hos oss under 2023, säger Alexandra Lange.

Kontaktpersoner:
Alexandra Lange, projektledare 100, telefon 0736-44 65 12.
Gunnar Henning, ordförande stiftelsen Ljungskile folkhögskola, telefon 0705-75 14 96.