Manifestation för folkhögskolan - Ljungskile Folkhögskola

Tisdagen den 19 september samlas folkhögskolor och deltagare i hela Sverige under parollen #FolkhögskolanBildarSverige. Gemensamma manifestationer arrangeras i Stockholm, Göteborg och Malmö klockan 13.00.

Runt om i landet genomförs lokala aktiviteter för att uppmärksamma skolformen folkhögskola. På Ljungskile folkhögskola samlas alla klasser och lärare på fotbollsplanen vid skolan klockan 13.30 (vid dåligt väder flyttar vi in).

Bakgrund

Folkhögskolan är en unik skolform för Sverige och Norden och har sedan starten varit en viktig del i skapandet av ett modernt och demokratiskt samhälle.

• Över 60.000 deltagare utbildar sig på någon av folkhögskolornas långa kurser varje år.

• Den första av Sveriges 156 folkhögskolor startades redan 1868 och sedan dess har folkhögskolan fungerat som ett komplement till det traditionella utbildningssystemet.

Nu är vår verksamhet hotad! Vi manifesterar därför för våra deltagare, vår unika utbildningsform och för ett modernt och demokratiskt samhälle.

I ett läge där Sverige är på väg in i en tuff ekonomisk kris med stor risk för arbetslöshet drabbas folkhögskolorna av nedskärningar när regeringen drar ned på anslagen i budgeten samt tar bort pengarna till extraplatser.

Folkhögskolan har alltid spelat stor roll i svåra tider när människor behöver ställa om. Det finns ingen utbildningsform som så snabbt och flexibelt kan agera när det kommer till att möta samhälleliga behov som folkhögskolan.

När man pratar om att hela landet ska leva har folkhögskolorna en viktig roll. De ger människor såväl på landsbygden som i städerna möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och att bli behöriga till vidareutbildning. Det finns folkhögskolor med olika profiler och inriktningar. Utöver kurser som ger behörighet till högre studier finns exempelvis utbildningar inom konst, elitidrott och kök. Folkhögskolorna arrangerar kortkurser och olika event och är en mycket viktig del för ett levande kulturliv i hela landet.

Nu hotas tusentals utbildningsplatser och hundratals lärare och annan personal på skolorna varslas. För många är detta dörrar som stängs till arbetsmarknaden och vidare studier. För andra betyder det att man förlorar ett meningsfullt jobb. För kommuner och deras invånare kan det innebära högre arbetslöshet, större utanförskap och att man förlorar en arbetsplats, mötesplats och kulturarrangör.

Vi som arbetar på folkhögskola möter personer som av olika anledningar inte klarat av skolan, som är nyanlända, som har drömmar, som behöver en behörighet, en spetsutbildning, anledningarna att man söker sig till oss är lika många som deltagarna. Det är också styrkan! Vi ser också hur dessa personer efter en tid lämnar oss, lite starkare, lite rikare, på väg till ett arbete eller utbildning de drömt om eller med en känsla av att de kan påverka sin livssituation.

Detta är vad vi gör. Det är också för (och tillsammans med) alla dessa personer som vi manifesterar. En demokrati behöver människor som bildar och utbildar sig. Vi behöver platser där man kan få en andra chans och där man kan mötas oavsett kulturell, etnisk, eller socioekonomisk bakgrund. Vi behöver medborgare som kan påverka sin livssituation, som studerar och arbetar.

Låt folkhögskolans unika form fortsätta vara ett komplement till det traditionella utbildningssystemet. Fortsätt ge människor över hela landet de möjligheter som folkhögskolan kan ge!

(Texten är skriven av Sanna Levenius på Nordiska Folkhögskolan)