Vi söker naturlärare | Ljungskile Folkhögskola

Vi söker en naturvetare som har kompetens (ej krav på lärarbehörighet) att undervisa i Kemi 1 och 2 samt Matematik 1 och 2 på gymnasienivå, eventuellt också på distans. 

 

Vem är du?

Lärarutbildning är önskvärt men inget krav. Kompetens att undervisa även andra kurser på gymnasienivå är meriterande. Tjänstens omfattning är beroende av de kurser som den sökande har kompetens i och kan bli upp till 100 %.

I huvudsak består tjänsten i att vara lärare i kemi på vårt naturvetenskapliga basår och ansvara för kursen. Målet för naturbasåret är både att ge behörigheter inom naturvetenskap och att ge deltagarna förståelse för naturvetenskap utifrån skolans profiler: livsåskådning, globala frågor och kultur. I detta arbete krävs att du har en helhetssyn på naturvetenskap och kan möta deltagare som är kunniga och intresserade. Utbildningen håller ett högt tempo och du har, som framgår ovan, stor pedagogisk frihet.

Dessutom kommer du vara lärare i matematik och eventuellt naturkunskap på andra kurser, eventuellt även på distans. Det är viktigt att du har ett genomtänkt förhållningssätt till vuxna studerande som behöver stöd för att klara matematikstudier på gymnasienivå. Du förväntas skapa en tillåtande och lyhörd atmosfär och kunna möta deltagarnas olika behov, vilket innefattar att vara flexibel och ha hög social kompetens. Du arbetar självständigt med att lägga upp kursernas innehåll och utformning. I arbetet ingår också medverkan, tillsammans med klasser, i skolgemensamma aktiviteter, vilka brukar ge en härlig stämning på skolan.

En anställning på Ljungskile folkhögskola innebär att du utvecklas tillsammans med andra och medverkar i många sammanhang på en stor skola. Du får frihet att göra något riktigt bra i lärande möten med deltagarna. Du undervisar och handleder vuxna deltagare med stort intresse för naturvetenskap och bygger relationer som gynnar lärandet. Du arbetar nära deltagarna, påverkar och låter dig påverkas. Vi har tid för varandra och en hög acceptans för olikheter.

Du bör ha en förankring i folkbildningens bildningssyn och skolans värdegrund. Folkhögskollärarutbildning är meriterande. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete i en dynamisk och varm miljö.

Välkommen med din ansökan!

 

Om oss

Folkhögskolan hävdar alla människors lika värde och är en stark röst för demokratiska fri- och rättigheter. Bildning är en väg till mognad, insikt och frigörelse. Idégrunden återspeglas i pedagogiken, där deltagarna har inflytande över och ansvar för sina studier.

Vi vill ge utrymme för livs- och samhällsfrågor och betonar respekten för andras åsikter. Demokrati, kultur och globala frågor står högt på vår dagordning, vilket också återspeglar sig i kursutbudet och i allt som händer på skolan. 

Undervisningen bygger på varje deltagares aktiva delaktighet, med utgångspunkten i att alla har något att bidra med. Därför arbetar vi konsekvent med sammanhållande aktiviteter, grupprocess och kamratskap.

Ljungskile folkhögskola tar emot ungefär 280 deltagare och skolans internat har plats för 100 av dessa.

 

Platsbeskrivning

Ljungskile folkhögskola ligger mitt emellan hav och fjäll, med fantastisk utsikt över Ljungskileviken. Närheten till skog och hav gör det lätt att komma ut i naturen. Bredfjället ligger alldeles bakom skolan med milsvida vandringsleder. I havet kan du bada och  paddla kajak.

Samhället erbjuder både det livsnödvändiga och pittoreska i affärsväg och i café- och restaurangutbud. Föreningslivet erbjuder bio, jazzmusik av hög klass, träning inom- och utomhus, golf, friluftsliv osv. Närheten till storstaden kompletterar med sitt exklusiva, stora utbud av det mesta en kan önska.

Varaktighet: Visstidsanställning 21-01-07–22-07-31

Tillträde: Januari 2021 eller enligt överenskommelse

Arbetstid/varaktighet: Deltid, tjänst motsvarande ca 70–100% beroende på kompetens att vara lärare i övriga kurser på gymnasienivå

Lön: Månadslön

 

Kontaktpersoner

Biträdande rektor: Torun Elgebäck, 0522-68 69 66, torun.elgeback@ljungskile.org

Lärare naturvetenskapligt basår: Lars Lindstein, 0522-68 69 60, lars.lindstein@ljungskile.org

Facklig företrädare, skyddsombud: Pelle Tärnström, FF, 0522-68 69 36, pelle.tarnstrom@ljungskile.org

 

Övrigt om ansökan

Ansökan mottages skriftligt via mejl. Vi rekryterar fortlöpande under ansökningstiden och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast: 2021-01-07  till folkhogskola@ljungskile.org.

Ljungskile folkhögskola sköter själv all rekrytering och undanber därför all kontakt från rekryteringsföretag.

 

Mer om oss

Vår vision:
Rum för utveckling – kraft till förändring
• fokus på kultur, livsåskådning och globala frågor
• i mötet mellan människors olikheter
• med framtidens samhällsaktörer för hållbar utveckling

Värdegrund som Ljungskile folkhögskola utgår från:

En människosyn som vilar på alla människors lika rätt och värde, vilket vi lever genom bland annat ett respekt­fullt och förstående bemötande, öppen kommunikation och gemenskap.
En pedagogisk grundsyn som utgår från övertygelsen om människans formbarhet i mötet med andra och den förändringskraft som ligger i det mellanmänskliga mötet. Detta lever vi genom utgå från deltagarnas kompetens och behov i vårt pedagogiska arbete samt bekräfta, bejaka, utmana och provocera deltagarna och bereda plats för helhetssyn, förståelse och växande.
En bildningssyn där bildning uppstår när kunskapen blir personlig och en del av det egna jaget vilket vi lever genom att värdera individens totala utveckling.
En kunskapssyn som bygger på humanistiska och demokratiska värderingar och innebär ett lärande som skapar helheter och en djupare förståelse av sammanhang. Den kunskap man tillägnar sig på folkhögskolan ska vara användbar och anpassad till verkligheten men också intellektuellt och kulturellt stimulerande. Detta lever vi genom att utgå från hela människan och sträva efter att utveckla alla delar hos en person, att ge konkret kunskap för vardagslivet och ge varandra både positiv och negativ respons på ett konstruktivt sätt.

Arbetsgivare: Ljungskile folkhögskola
Besöksadress: Valdemar Svenssons väg 11, 459 31 Ljungskile
Hemsida: www.ljungskile.org
Arbetsplatsen är belägen i Uddevalla kommun