Klassisk slagverksprofil - Ljungskile Folkhögskola

Klassisk slagverksprofil

Klassisk slagverksprofil vid Ljungskile folkhögskola är upplagd så att den blir en god förberedelse för bland annat musikhögskolan.

Klassisk slagverksprofil vid Ljungskile folkhögskola innehåller enskild undervisning, slagverksensemble och kammarmusik och förbereder för högre studier som till exempel musikhögskola.

Den enskilda undervisningen på slagverk ges på orkesterinstrumenten (liten trumma och timpani med mera) samt på malletinstrumenten (marimba, xylofon och vibrafon). Stor vikt läggs också på olika former av ensemblespel – dels slagverksduo och slagverksensemble, men också kammarmusik tillsammans med den klassiska gitarrprofilen på Ljungskile Folkhögskola.

Vid musiklinjen studerar du förutom ditt huvudinstrument även kärnämnen i musik, såsom gehör och satslära, musikhistoria med formanalys, ensemble och kör. Detta medför att du kan ägna mycket tid att fördjupa dig på ditt huvudinstrument liksom att spela i de olika ensembler som du deltar i. Varje termin ger eleverna på musiklinjen flertalet konserter såväl på skolan som utanför.

Ljungskile folkhögskola är vackert beläget vid havet och det finns goda förbindelser med både tåg och buss till Göteborg. Närheten till Göteborg ger också möjlighet att ta del av bland annat konserthusets och operans rika programutbud.

Lärare i slagverk är Daniel Berg (malletinstrumenten och slagverksensemble) samt Fredrik Duvling (orkesterrelaterade instrument). De undervisar även tillsammans på Musikhögskolan i Örebro och utgör sedan 1992 gruppen Rhythm Art Duo med en omfattande turnéverksamhet. Besök gärna deras hemsida för mer info och inspiration: www.rhythmartduo.com.

Vid antagningsproven i slagverk skall följande spelas:

• Valfritt stycke för liten trumma
• Valfritt stycke för marimba eller vibrafon.

Här kan du höra våra lärare spela:

• Minoru Miki – Marimba Spiritual

• Jesse Greer – Just You Just Me

• Astor Piazolla – Night Club 1960Marimba är ett av instrumenten som ingår i undervisningen på den klassiska slagverksprofilen.