Antagningsprov - Ljungskile Folkhögskola

Du som söker till musiklinjen kommer att kallas till ett antagningsseminarium. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid det.

Sista ansökningsdatum till läsåret 2017–18 är torsdagen den 16 mars.

Ansökan och prov

På grund av det stora antalet sökande kommer du att kallas till ett inträdesprov
– för klassiska grenen 5 april 2017
– för afrogrenen 6–7 april 2017.

Ditt inträdesprov tar en dag. Det går inte att göra prov på andra datum än dessa. Det går inte heller att göra provspelning via video/DVD eller CD/kassettband.

Minimikrav är notkunskaper och musikfärdigheter på den nivå som gör att du lätt kan följa undervisningen. Alla som sökt till musiklinjen och betalt anmälningsavgift kommer att cirka 20 mars per post få besked om provdag och närmare information om proven.

Obs!
Du måste bekräfta din ansökan genom att sända in 200 kr till skolans bankgirokonto 426-2499 (Ljungskile folkhögskola) senast 16 mars 2017. (Obs bankgiro! Om du skickar in till plusgiro med samma nummer hamnar pengarna på ett helt annat företag!) Endast de som sänt in detta belopp kommer att kallas till antagningsprov. Beloppet skall täcka omkostnader i samband med proven. Beloppet återbetalas inte om den sökande uteblir från proven.

Inriktningar

Musiklinjen har två inriktningar:
• Klassisk inriktning (klassisk gitarr eller klassiskt slagverk)
• Afro-amerikansk inriktning (jazz)

Klassisk inriktning
Inom klassisk inriktning kan du endast söka med gitarr och slagverk som instrument.

Afro-amerikansk inriktning
Söker du till afroinriktning kan du söka på samtliga instrument med jazzprofil: jazzsång, jazzpiano/brukspiano, elgitarr, elbas/kontrabas, blås, trummor m m.

Provens utformning

Musiklära
skriftligt prov 15 minuter: tonnamn, tonarter, förtecken, ackordbeteckningar, harmonisering, eventuellt elementär funktionsanalys eller steganalys.

Gehör
skriftligt prov 15 minuter: dur-moll, intervall, melodi-, rytm- och harmonidiktat.

Proven i musiklära och gehör ligger till grund för gruppindelning när du antagits till linjen. Du bör ha godkänt i dessa prov men i övrigt ligger proven inte till grund för antagning. De sökande rangordnas i stället efter provet i huvudinstrument resp på afroprovet i ensemblespel.

Huvudinstrument
10 minuter: förbered max. 7 minuters speltid (sökande till afro förbereder endast det obligatoriska stycket). Vanligen får du också primavista-uppgifter (oförberedda uppgifter) inom huvudinstrument.

För sökande till afrogren är det förmåga att spela i ensemble som bedöms.

Biinstrument
Inget prov på biinstrument.

Obligatoriska stycken
För sökande med afroinriktning gäller obligatoriska stycken på följande huvudinstrument: jazzsång, jazzpiano, elgitarr och elbas, samt för sökande på blåsinstrument med afroinriktning (saxofon etc).

Klicka här för att få en lista jämte noter till dessa obligatoriska stycken.

Noter till dessa stycken kan också rekvireras från skolan från den 1 februari

  • genom att fylla i formuläret för beställning av obligatoriska stycken och kryssa i rutan för obligatoriska stycken
  • genom e-post till skoladmin@ljungskile.org ,
  • eller per telefon till skolans reception: 0522-68 69 00.
    Glöm inte att uppge din postadress så att vi vet vart vi ska skicka styckena.

Om du söker klassisk inriktning med gitarr som huvudinstrument är valet av stycken att framföra vid provet fritt.

Om du söker klassisk inriktning med slagverk som huvudinstrument skall du spela följande:
– valfritt stycke för liten trumma
– valfritt stycke för marimba eller vibrafon

Sökande till klassisk inriktning gitarr och slagverk bedöms av linjens huvudlärare på resp instrument.

Sökande till afro-gren genomgår endast ett ensembleprov på sitt huvudinstrument. Det är förmågan att spela i ensemble som bedöms. Kompgruppen – som tillika utgör jury – består därför av några av musiklinjens ensemblelärare.

Frågor

Om du har frågor om musiklinjen eller inträdesprov kan du antingen

  • skicka ett mejl till musik@ljungskile.org , eller
  • ett SMS till 0736-44 65 35 (Christer Brodén) för klassiska grenen eller 0736-44 65 33 (Hans Grundberg) för afrogrenen.
  • Du kan också ringa ovanstående nummer. Tala in ett meddelande om du inte får svar.

För att avläsa den sökandes förkunskaper förekommer prov i följande ämnen, där varje delprov tar ca 10-15 minuter: musiklära, gehör och huvudinstrument.

Kalender

  • Inga evenemang

Ljungskile folkhögskola
Waldemar Svenssons väg 11
459 80 Ljungskile
Telefon: 0522-68 69 00
E-post: folkhogskola@ljungskile.org
Webbansvarig:
Stefan Johansson