Allmän kurs – vård och omsorg - Ljungskile Folkhögskola
+46 (0)522-68 69 00 folkhogskola@ljungskile.org

ALLMÄN KURS – VÅRD OCH OMSORG

2-årig kurs till undersköterska

> Vård och hälsofrämjande arbete

Vill du läsa in behörigheter för vidare studier och samtidigt få en yrkesutbildning till undersköterska?
Då är vår profil – Vård och omsorg rätt för dig!

Utbildningen är 2-årig och motsvarar skolverkets yrkespaket för undersköterska. Vi är certifierade medlemmar i Vård- och Omsorgscollege. Under förutsättning att du klarar alla kurserna får du efter avslutad utbildning ett intyg och diplom att du uppnått motsvarande innehåll. Om du väljer att enbart studera första året, kommer du att erhålla ett intyg motsvarande kurser för vårdbiträdesprogrammets utbud.

Profilen vård och omsorg är en del av allmän kurs. Det innebär att kan du också studerar och kompletterar dina grundläggande behörigheter. Tillsammans med skolans studievägledare sätter du dina mål och planerar din studietid. Du kan välja att komplettera med ytterligare behörigheter och särskilda behörighet för vidare studier på yrkeshögskola eller universitet. Det finns i dagsläget flera spännande möjligheter för undersköterskor att utveckla specialkompetenser och vidareutbilda sig.

I klassrummet arbetar med varierad, ämnesöverskridande och språkstödjande undervisning. Vårt metodrum är en viktig del av lektionerna. Du får vara med om praktiska övningar, grupp- och individuella redovisningar, hemuppgifter, föreläsningar, studiebesök, temaveckor, genomgångar och egen instudering av texter. Du kommer att delta i APL ( arbetsplatsförlagd undervisning) som syftar till att förbereda dig för yrket. Inom ramen för profilen och allmän kurs arbetar vi också med skaparvecka, studiebesök och särskilda resveckor.

Folkhögskolans egna personal med lång erfarenhet av folkbildning, vård och omsorg och kursuppbyggnad organiserar utbildningen och är huvudlärare. Inriktningen hälsa har funnits som en del av arbetet på skolan under flera år. Du arbetar på kursen med att utveckla din egen hälsa, och lär dig hälsofrämjande metoder i samarbete med skolans deltagare. Klassen har tillgång till skolans kursgrupper i tillval på gymnasienivå. Läs mer här om hur det att läsa på folkhögskola. Experter anlitas för utbildning i profilkurserna.

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola, och det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika dig, och att du ska berika skolan! De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel Bohus Kväll, julavslutning med mera sker på kvällstid. Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår!

 

Har du frågor?

Karin Engström
Lärare
Telefon
: 0522-68 69 54
E-postkarin.engstrom@ljungskile.org

Sanna Lund Fahlén
Lärare
Telefon: 0522-68 69 07
E-post:
 sanna.lund.fahlen@ljungskile.org

Bengt Niklasson
Studievägledare
Telefon: 0522-68 69 65
E-post: bengt@ljungskile.org

 

FAKTA

Längd: 2 år

Studiefart: 100 procent/studier på heltid.

Start: Hösten 2024

Platser: 24

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

Ansökan öppnar: Januari 2024

FÖRKUNSKAPER

Svensk grundskola eller motsvarande (språkintroduktion). Kunskaper i andra språk än svenska är en fördel. Vårderfarenhet är meriterande.

Ansökan kan göras direkt till årskurs 2 för den som har reell kompetens. Denna bedöms genom validering av din yrkeserfarenhet och avslutade kurser på vård- och omsorgsprogrammet.

KURSINNEHÅLL

Vård och Omsorg på Ljungskile folkhögskola följer skolverkets nationella yrkespaket. 1500 poäng i kursutbudet med följande kurser:

Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng.
Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng.
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng.
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng.
Gerontologi och geriatrik, 100 poäng.
Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng.
Hälso- och sjukvård 2 ,100 poäng.
Omvårdnad 1, 100 poäng.
Omvårdnad 2 ,100 poäng.
Psykiatri 1, 100 poäng.
Psykiatri 2, 100 poäng.
Psykologi 1, 50 poäng.
Social omsorg 1, 100 poäng.
Social omsorg 2, 100 poäng.
Vård- och omsorg specialisering, 100 poäng.
Samhällskunskap 1, 50 poäng.
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100 poäng.

I enlighet med skolverkets syftar utbildningens mål till att ge deltagaren:

• förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter.
• kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
• kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
• kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
• kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
• förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
• förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
• kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Allmänna behörighetsgivande ämnen inom profilen:
Historia 1a1
Samhällskunskap 1a1 eller 1b.
Religion 1
Naturkunskap 1a1 eller 1b.

Individuella Tillval för övriga behörigheter:
Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 och 2
Naturkunskap 2
Historia 1a2
Skapande

Utbildningen sker på folkhögskola med lång erfarenhet av folkbildning för att främja att

• deltagarnas egna erfarenheter används under kursen,

• samtal, möten, reflektioner och personlig utveckling ges mycket tid

• samarbete och utbyten sker med människor med olika erfarenheter och funktionsvariationer.

Boende på internatet är möjligt och uppmuntras. Skolan har ett bibliotek med tillgång till datorer, facktidningar och litteratur.

APL (PRAKTIK)

APL – arbetsplatsförlagt lärande och studiebesök

Det ingår 12 veckors APL som fördelas under tre terminer . Perioderna sker på heltid (100%). Under APL följer du din handledares arbetstider med kvälls och helgtjänstgöring.

ANTAGNINGSKRITERIER

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

  • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildnings klyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

  • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan).

  • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

  • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

EKONOMI

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.