Allmän kurs – vård och omsorg | Ljungskile Folkhögskola

ALLMÄN KURS – VÅRD OCH OMSORG

2-årig kurs till undersköterska

> Vård och hälsofrämjande arbete

Vill du läsa in gymnasiet och få en yrkesutbildning till undersköterska på köpet? Då är Allmän kurs – Vård och omsorg kursen för dig! 

Utbildningen är på 2 år och innehåller de kurser som ges på gymnasieskolans undersköterskeutbildning på vård- och omsorgsprogrammet. Du kan också få med dig behörighet till högskola om du har en påbörjad gymnasieutbildning sen tidigare. Det betyder att du kan välja att läsa på högskola eller jobba efter att du läst hos oss!

Vi varvar lärarledd klassrumsundervisning med teori och praktik genom hela utbildningen. Vi arbetar med varierad, ämnesöverskridande och språkstödjande undervisning. Du får vara med om praktiska övningar, grupp- och individuella redovisningar, hemuppgifter, föreläsningar, studiebesök, temaveckor, genomgångar och egen instudering av texter.

Folkhögskolans egna personal med lång erfarenhet av folkbildning, vård och omsorg  och kursuppbyggnad organiserar utbildningen och är huvudlärare. Inriktningen hälsa har funnits som en del av arbetet på skolan under flera år. Du arbetar på kursen med att utveckla din egen hälsa, och lär dig hälsofrämjande metoder i samarbete med skolans deltagare. Klassen har tillgång till skolans kursgrupper i tillval på gymnasienivå. Läs mer här om hur det att läsa på folkhögskola. Experter anlitas för utbildning i profilkurserna.

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola, och det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika dig, och att du ska berika skolan! De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel Bohuskväll, julavslutning med mera sker på kvällstid. Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår!

Genom stöd från Europeiska socialfonden finns det extra pedagogiska resurser avsatta för att stötta kursdeltagare som är 18-24 år gamla. Läs mer här.

 

Har du frågor?

Bengt Niklasson
Studievägledare
Telefon: 0522-68 69 65
E-post: bengt@ljungskile.org

Suzanne Wiklund Nyman
Lärare
Telefon
: 0522-68 69 64
E-postsuzanne@ljungskile.org

 

 

FAKTA

Ansökan till hösten 2021: Nästa ordinarie kurstart är i augusti 2022. Ansökan kan dock göras till årskurs 2 om du har reell kompetens. Sista ansökningsdag är 20 maj 2021. Ansök här.

Längd: 2 år

Studiefart: 100 procent/studier på heltid.

Start: 23 augusti 2021

Platser: 24

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

FÖRKUNSKAPER

Sökande ska vara behörig för studier på gymnasienivå (godkänt i matematik, svenska och samhällskunskap från grundskola) eller bedöms klara utbildningen. Kunskaper i andra språk än svenska är en fördel. Vårderfarenhet är meriterande.

Ansökan kan göras direkt till årskurs 2 för den som har reell kompetens. Denna bedöms genom validering av din yrkeserfarenhet och avslutade kurser på vård- och omsorgsprogrammet.

KURSINNEHÅLL

Omsorg och hälsa:
Hälsopedagogik     
Medicin 1 
Etik och människans livsvillkor 
Psykiatri 1
Psykolog 1
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Valfria kurser från programfördjupningen inom vård och omsorgsprogrammet 
Vård och omsorg specialisering

Sista terminen
Vård och omsorg specialisering:
Akutsjukvård/sjukvård, Specialpedagogik, Psykiatri, Geriatrik

Tillvalskurser  som skolan erbjuder:
Traumamedveten omsorg (I samverkan med Rädda Barnen)

Allmänna ämnen som läses i tema:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 med yrkesspråk
 • Historia 1a1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Religion 1

Tillval som kan läsas med övriga allmänna kurser:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 och 2
 • Naturkunskap 2
 • Skapande

Utbildningen sker på folkhögskola med lång erfarenhet av folkbildning för att främja att

 • deltagarnas egna erfarenheter används i kursupplägget
 • samtal,  möten, reflektioner och personlig utveckling ges mycket tid
 • samarbete och utbyten sker med människor med olika erfarenheter och funktionsvariationer

Boende på internatet är möjligt och uppmuntras. Skolan har ett bibliotek med tillgång till datorer, facktidningar och litteratur.

I övrigt syftar utbildningen till att ge kunskaper om

 • att utföra arbetsuppgifter som ingår för en undersköterska inom vård- och omsorg, såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala, hälsofrämjande och specialpedagogiska uppgifter.
 • faktorer för hälsa och ohälsa
 • bemötande av människor med funktionsvariationer
 • människans åldrande och psykologiska, sociala, kulturella samt existentiella aspekter kopplat till åldrande.
 • förståelse för en helhetssyn på människan och livsstilens betydelse för hälsan.
 • förståelse för andra människors behov och bemötande av dessa
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
PRAKTIK

12 veckors praktik fördelat på termin 2 (4 veckor), termin 3 (4 veckor) och termin 4 (4 veckor).