Allmän kurs – kultur och samhälle, distans - Ljungskile Folkhögskola

ALLMÄN KURS DISTANS – KULTUR OCH SAMHÄLLE

> Fokus på människans relation till samhälle, natur och miljö

Kursen vänder sig till dig som vill läsa in allmän behörighet på distans. Vi fördjupar oss i Kultur och samhällsfrågor ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Du som deltagare är med och påverkar innehåll, fördjupar frågeställningar och redovisningsformer genom att dela olika perspektiv beroende på var du befinner dig geografiskt. Att studera hemifrån kan vara ett flexibelt alternativ när du behöver planera din studiedag oavsett var du bor. Du kan läsa in dina grundläggande behörigheter för yrkeshögskola eller högskola.

Har du frågor?

Suzanne Wiklund Nyman
Lärare och kursansvarig
Telefon
: 0736- 44 65 64
E-postsuzanne@ljungskile.org

Bengt Niklasson
Studievägledare
Telefon: 0522-68 69 65
E-post: bengt@ljungskile.org

 

FAKTA

Längd: 1–3 år

Studiefart: 100 procent/studier på heltid på distans

Start: 21 augusti 2023

Platser: 25

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd.

MÅLGRUPP

Kultur och samhälle distans är en kurs för dig som :

 • vill studera på distans
 • behöver grundläggande behörigheter för yrkeshögskola eller högskola
 • är intresserad av och vill  påverka kursens temainnehåll
 • har egna kreativa ideer om hur du vill arbeta och redovisa till exempel med digitala metoder
SÅ ARBETAR VI

Vi arbetar med ämnesintegrerat och tematiskt genom hela kursen. Gruppen utvecklar interaktiva metoder för gemensamma utbyten och för att dela lärdomar från  tanke och arbetsprocessen. Deltagarinflytandet får ta stor plats och det finns intressanta möjligheter för egna eller gemensamma projekt. Personlig utveckling, reflektion och ett utbyte i gruppen går som en röd tråd genom hela kursen.

KURSINNEHÅLL

Distansprofilen Kultur och Samhälle utgår från människans relation till samhälle, natur och miljö. Vi undersöker olika perspektiv på samhällsutvecklingen både lokal och globalt. Vilka  utmaningar, utvecklingsmöjligheter vi står inför idag och vilken framtid kan vi skapa?

Inom ramen för varje tema finns möjligheter att påverka innehållet genom att varje deltagare och gruppen fördjupar sig utifrån egna erfarenheter.  Det finns  också möjligheter att utveckla egna projektideer.

Varje termin studerar vi ett huvudtema som inbegriper svenska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap. Engelska och Matematik studeras separat och nivåindelat. Temat bedrivs från ett perspektiv och har en bredd av kunskaper som ger förutsättningar att integrera kärnämnen. Studieplaneringen varierar teoretiska diskussioner med praktisk verksamhet. Vi sätter stor vikt vid deltagar inflytandet.  Du får den tid du behöver för att klara dina mål och vid behov finns möjlighet för extra stöd.

 

De teman som studeras är:

 • Skapande, kunskap och utveckling
 • Människa, miljö och omställning
 • Samhällssystem och hållbarhet
 • Global hälsa och resurser
 • Mänskliga rättigheter och demokrati
 • Kultur uttryck och tro
VAD INNEBÄR DISTANSSTUDIER?

Oavsett var du befinner dig geografiskt kommer vi att skapa spännande möten. För att kursen ska ta till vara dina erfarenheter och skapa ett utbyte mellan er deltagare kommer kursupplägget innebära samarbeten och utbyten av kunskaper, livserfarenheter och geografisk plats. Vi utvecklar de digitala och interaktiva metoderna under kursens gång.

Vi bjuder in till terminsvisa uppstartsträffar som du har möjlighet att närvara på. Du kan också delta i de gemensamma aktiviteter som övriga profiler på allmän kurs genomför, såsom en årlig resvecka och skaparvecka. Vi bjuder in till frivilliga träffar, museibesök och övriga videomöten som förekommer i undervisningen. Veckomöten/ lektioner är obligatoriska och sker på den gemensamma plattformen Google Meet. Där behöver du vara tillgänglig. Du deltar med ljud och bild via en dator (smartphone och surfplatta funkar ej).

Du förväntas vara någorlunda självgående, ha studievana och tillräckliga språkkunskaper.

ANTAGNINGSKRITERIER

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

 • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildnings klyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

 • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan).

 • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

 • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

EKONOMI

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.