Kompletteringskurs på distans - Ljungskile Folkhögskola

KOMPLETTERINGSKURS PÅ DISTANS

> Skaffa särskild behörighet till högskola

> Distansstudier med flera träffar

Nu kan du komplettera tidigare avslutade folkhögskole- eller gymnasiestudier genom att läsa på folkhögskola på distans. Vi hjälper dig att få särskild behörighet att söka till högskolan.

Till dig som söker kompletteringskurs på distans vid Ljungskile folkhögskola.

Vi värnar folkbildningens traditioner, men bygger också nya vägar in i lärande. Du som har enstaka kurser du vill läsa kan göra det hos oss, på distans. Observera dock att vi har en obligatorisk träff på plats varje termin. På höstterminen inträffar den några veckor in på terminen, så att du har kommit igång med kursen. På vårterminen inträffar den i andra halvan av maj. Datum för på-plats-möten sker i samråd med deltagarna.

Detta är ramarna för våra kompletteringskurser på distans:

Innan studierna börjar

1. Du söker minst två kurser, detta räknas som studier i 25% takt. Det är inte möjligt att läsa endast en kurs.

2. I början av september görs en ämnesgemensam, obligatorisk kursstart på distans. Då träffar samtliga distansdeltagare och lärare över länk. Då behöver du vara uppkopplad med ljud och bild, via dator. Till det tillfället får du också länkar, så att du kan koppla in dig i olika grupprum. Före detta tillfälle har du möjlighet att testa att koppla upp dig, så att du vet att allt fungerar som det ska vid kursstart.

3. När du ansöker: var noga med att skicka in korrekta betyg, och även referensperson. Berätta också om du har särskilda behov av stöd, eller om det är något annat du tänker att vi som lärare kan ha nytta av när vi planerar för dina studier. Vi vill att du skall trivas och lyckas hos oss!

Under studierna:

4. Ungefär en gång i månaden (september, oktober, november, december, januari, februari, mars och maj) har samtliga lärare och deltagare en kort gemensam samling på nätet, där vi tar upp gemensamma saker som studietekniker, hälsa och studier –kort sagt sådant som stärker dig i våra studier och inför fortsatta studier. Där har vi också möjligheter att samverka mellan ämnena. Därefter delar vi upp oss i ämnesgrupper som vanligt, med respektive lärare.

5. Du kommer att ha tillgång till lärarhandledning på rullande lärarschema en kväll eller på dagtid varje vecka. Då mailar du först in dina frågor och blir sedan uppringd under kvällen. Vid ämnesundervisning och andra träffar behöver du ha tillgång till dator med fungerande kamera och mikrofon. Det räcker då inte att enbart ha tillgång till mobiltelefon.

6. Det är många som tycker det är av värde att ha en studiegrupp som hörs av på nätet, utanför ordinarie undervisning och handledning. Om ni i er grupp vill ha detta, kan vi hjälpa er att göra det möjligt via classroom.

7. De två fysiska träffarna (i september och maj) är obligatoriska, och är designade så att du skall få med dig både folkbildningens kärna i dina fortsatta studier, och vara med och forma fortsatta kurser på vår skola. Det är möjligt att boka övernattning och mat på skolan vid dessa tillfällen, eller så bokar du kost och logi på ett annat sätt som passar dig. På skolan erbjuds både kött, fisk och vegetarisk mat, och, om du informerar i förväg, även laktosfri, glutenfri och annan anpassad kost.

Följande kurser kan du söka till:
• Svenska 2, 3
• Engelska 5, 6
• Matematik 1, 2 (a eller b)
• Samhällskunskap 1a1, 1a2 (Sh1a1+1a2 = Sh1b)
• Historia 1a1, 1a2 (Hi1a1+1a2 = Hi1b)
• Religionskunskap 1
• Naturkunskap 1a1, 1a2

Har du frågor?

Helena Stenbäck
Lärare
Telefon
: 0736- 44 65 38
E-post: helena.stenback@ljungskile.org

Bengt Niklasson
Studievägledare
Telefon: 0522-68 69 65
E-post: bengt@ljungskile.org

 

FAKTA

Längd: 1 år

Studiefart: 25–50 procent på distans

Start: 21 augusti 2023

Platser: Cirka 25 deltagare per ämne/kurs

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad

Sista ansökningsdag: löpande

Ansök nu – klicka här!

MÅLGRUPP

För dig som vill komplettera gymnasiestudier/folkhögskolestudier med fler behörigheter.

ANTAGNINGSKRITERIER

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

  • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildnings klyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

  • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan).

  • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

  • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

EKONOMI
All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.