Allmän kurs - Global profil –- Ger behörighet till högskola
+46 (0)522-68 69 00 folkhogskola@ljungskile.org

GLOBALKURSEN – att leva i och förstå en globaliserad värld

Allmän kurs med global profil

Global profil är för dig som är intresserad av globala frågor och vill studera det tillsammans med andra – samtidigt som du läser du in gymnasiet.

Global varvar historiskt innehåll med dagsaktuella händelser – från de första människorna som lämnade Riftdalen i Afrika fram till dagens globaliserade och digitala värld. Vi synar hur samhällsbyggen påverkas av till exempel: maktförhållanden, yttrandefrihet, religion, kultur och identitet, politiska idéer och teorier. Men också hur tillgång på vatten och andra resurser spelar roll. Vi undersöker hur internationella relationer vuxit fram och hur ex. FN, NGOs, G20 bildats och fungerar. Vi ställer frågor som hur det är ställt med demokrati och mänskliga rättigheter idag? Får mångfald plats i en globaliserad värld? Hur kommer klimatförändringar och artificiell intelligens att förändra befintliga samhällsstrukturer? Och, hur påverkar allt detta människans livsbetingelser – våra liv? 

Intressant, lärorikt, roligt, utvecklande, gemenskap, hållbarhet … är ord som återkommer från kursdeltagare när de beskriver läsåret på Global.

Vi studerar tematiskt och ämnesintegrerat. Viktiga inslag i kursen är dokumentärer, film, föreläsare, skönlitteratur och nyhetshändelser. Inte minst fördjupande samtal och diskussioner är vanligt i vårt klassrum – att lära av varandra­ – likheter och olikheter berikar! Varje fundering och röst är viktig i globalklassen. Vi grupparbetar, presenterar projekt för varandra, gör utställningar, skriver reportage och läser varandras texter, tränar vetenskapligt skrivande, lär oss studieteknik och arbetar kreativt. Vi vill ge dig möjlighet att utforska hur du bäst studerar.

Några exempel på teman är: 

  • Vatten, världen och vi – hur förvaltar vi våra vattenresurser? Utan vatten inget liv!

  • Det fria ordet – vad innebär yttrandefrihet och vilken betydelse har det i samhället?

  • Livsåskådning och världsreligioner – vad betyder livsåskådning i människans liv?

  • “Aldrig mer krig!” … sade man – varför blev det inte så?

  • Engagemang, hållbarhet och framtid  – vilka är de nya utmaningar som vi människor, samhällen och världen står inför? Vad görs och vad kan du själv göra?

I kursens tematid ingår ämnena historia, samhällskunskap, religion, svenska och internationella relationer. Övriga gymnasieämnen, som matte, engelska, svenska och naturkunskap studeras som tillval i blandade klasser. Skolan arrangerar en studieresa i förintelsens fotspår till platser i Europa.

Ljungskile folkhögskola har lång erfarenhet av utbildning kring globala frågor och engagemang för mänskliga rättigheter.

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår också skolgemensamma aktiviteter på folkhögskolan. Det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del aktiviteter exempelvis  Bohuskväll i skolstarten och julavslutningen sker på kvällstid. Välkommen att uppleva ett folkhögskoleår!

Studiefinansiering

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader. Kurslitteratur och del av studiebesöken betalas av dig själv. Vårens längre studieresa subventioneras av skolan, men huvudparten av kostnaden står deltagaren själv för.

Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Behörighet till högskolan

Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de 10 gymnasiegemensamma ämnena. Men man måste också uppfylla ett krav på studietid. Den som läst minst 2 år på gymnasiet/vux måste läsa 1 år på folkhögskola. Den som läst 1 år på gymnasiet/vux eller arbetat 2 år måste läsa 2 år på folkhögskola. Övriga måste läsa 3 år på folkhögskola.

Allmän – Global är upplagd så att den som gått två år på gymnasiet/komvux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år. För den som behöver läsa mer än 1 år planerar vi en 2-årig eller 3-årig studiegång.

De gymnasiegemensamma ämnena är följande: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3; Engelska 5, 6; Matematik 1; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religion 1 och Historia 1a1.

Samhällskunskap, religion, historia och Svenska 1 integreras på ett spännande sätt i temastudierna. Övriga ämnen läses var för sig och är valbara. Utöver ovan nämnda ämnen kan du läsa Matematik 2 och 3, Naturkunskap 1a2 och 2 och Historia 1a2.

Läs mer om behörighet och antagning till högskolan på sidan Mer om att läsa klart gymnasiet.

Bra förbindelser från Göteborg och Uddevalla

Skolan ligger vackert med sjöutsikt och har goda förbindelser med tåg och buss till Göteborg (50 min) och Uddevalla (20 min)

Antagningskriterier

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

  • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

  • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan). 

  • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

  • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att  tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap. 

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ansökan

Kursstart: augusti 2024
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20
Ansökan: öppnar i januari 2024

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma och besöka oss.

Kirsti V Schakonat, lärare
E-post: kirsti.v.schakonat@ljungskile.org
Telefon: 0736-44 65 41

Kursstart: augusti 2024
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20
Ansökan: öppnar i januari 2024


”Det här året har varit ett av de bästa i mitt liv. På den här skolan kan man vara den man är och bli fullt ut accepterad för det. I klassen utvecklas man av häftiga utmaningar, intressanta diskussioner, möten med människor som man aldrig annars hade träffat, kreativitet utan dess like. Jag har börjat tycka om skolan igen och har bestämt mig för att själv bli lärare!”
Sanna Mårtensson


”Det här året på Ljungskile folkhögskola har öppnat upp ögonen för världen. Tidigare har världen varit mig själv och min värld. Nu ser jag medmänniskan, tar hand om mig själv bättre och tänker mer på konsekvenserna av mitt handlande. Jag tycker jag har blivit starkare som person.” Mattias Walldert, Göteborg 


”Året på Ljungskile folkhögskola har varit som en andra chans för mig, jag har börjat tycka att det är roligt i skolan igen, för på folkhögskolan har jag hittat ett studiesätt som passar mig. I klassen har vi haft bra stämning och många roliga upplevelser tillsammans. Kort sammanfattat så har detta varit mitt bästa skolår hittills.
Sofia Hökstrand