Allmän kurs - Global profil –- Ger behörighet till högskola

GLOBALKURSEN

Läs in gymnasiet med fokus på globala frågor

Allmän kurs med global profil

Global profil är för dig som är intresserad globala frågor och vill studera det tillsammans med andra. Globala frågor kan handla om mänskliga rättigheter, hållbart liv och samhälle, internationella relationer, NGOs och folkrörelser, språk och identitet, globalisering, demokrati, världsreligioner och livsåskådning, maktförhållande, migration, aktuella världshändelser … och samtidigt läser du in gymnasiet.

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår också skolgemensamma aktiviteter på folkhögskolan. Det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del aktiviteter exempelvis  Bohuskväll i skolstarten och julavslutningen sker på kvällstid. Välkommen att uppleva ett folkhögskoleår!

En kurs för dig ...

… som vill, eller är nyfiken på, att studera globala frågor ur olika perspektiv

… som vill läsa in gymnasiet tillsammans med andra i folkhögskolemiljö

… som vill förstå dig själv i mötet med andra – samtala, diskutera och studera tillsammans

… som vill studera ämnesintegrerat och tematiskt

…. som vill vara med och forma ett intressant läsår för dig själv och övriga i klassen

Så här arbetar vi

Vi lyfter ofta in dagsaktuella händelser – från hela världen – in i klassrummet, sätter dem i ett sammanhang och belyser dem ur olika perspektiv. Det kan handla om händelser kopplade till mänskliga rättigheter, hållbarhet, internationella relationer, NGOs och folkrörelser, språk och identitet, globalisering, demokrati, historiska skeenden, världsreligioner och livsåskådning, maktförhållande och migration … Du är med och påverkar innehållet.

Lärande genom samtal och diskussion är vanligt i vårt klassrum – vi utmanar oss i invanda synsätt och perspektiv. Och samtidigt har roligt tillsammans, både inom klassen och i skolan som helhet.

Vi gör studiebesök, intervjuer, ser dokumentärer och film, lyssnar till gästföreläsare, arbetar med bild och andra kreativa arbetsformer, deltar i och arrangerar aktiviteter tillsammans med hela skolan. En variation av arbetssätt är viktigt – genomgångar, samtal i helklass, studier i smågrupper och enskilt arbete. Vi arbetar både med det som känns nära och känt, och det som känns långt bort och främmande.

I studierna använder vi kurslitteratur, skönlitteratur, webbaserat material och inte minst dina, och klassens egna undersökningar, kunskaper och erfarenheter. Du är med påverkar både innehåll och arbetssätt så att det passar dig och klassen på bästa sätt. Du är viktig i vår klass.

Se också Våra temastudier och ämnen.

Våra temastudier och ämnen

Vi läser fyra gymnasieämnen samtidigt, så kallat ämnesintegrerat, och det är: Svenska 1, Religion 1, Samhällskunskap 1a1, 1a2 och Historia 1a1. Kursen Internationella relationer erbjuds också. 

Ett tema varar i ca 1–4 veckor och teman kan skiftar mellan läsåren beroende av händelser här i närheten och i världen. Varje teman innehåller en till två större uppgifter, ibland undersökande arbete och instuderingar, ibland skriftliga- och muntliga presentationer. Det varierar mellan temana. Men kom ihåg att du är med och påverkar din utvecklingstakt, och de utmaningar du behöver, för att nå dina mål med studierna. Här följer några exempel på teman:
• Vatten, världen och vi 
Det fria ordet 
Makt och ideologier 
Solidaritet 
Stater, nationer och etniska grupper 
Livsåskådning och världsreligioner 
Aldrig mer krig – historisk bakgrund 
Språk i världen och här 

De gymnasiegemensamma ämnen som inte studeras inom temat kallar vi för tillvalsämnen. Dessa ämnen läser du efter behov och de är följande: Svenska 2, 3, Engelska 5, 6 , Matematik 1, 2,  Naturkunskap 1a1, 2 och du kan också arbeta med skapande eller sjunga i kör etc.

Se också Så här arbetar vi.

Viktiga inslag i kursen

Samtal och diskussioner

Studiebesök etc arrangemang utanför skolan

Skolgemensamma aktiviteter och gästföreläsare 

Din medverkan och ditt engagemang

Avslutande veckolång studieresa ut i Europa (Resan våren 2019 gick till Polen. Tyvärr inställd resa 2020 på grund av Covid-19)

Boende och fritid

Du är välkommen att bo på skolans internat, som har 92 rum (prislista kan du se här). Vill du veta mer om hur det är att bo på skolan och vad man kan göra på fritiden, kan du läsa sidan Boende och fritid.

Studiefinansiering

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader. Kurslitteratur och del av studiebesöken betalas av dig själv. Vårens längre studieresa subventioneras av skolan, men huvudparten av kostnaden står deltagaren själv för.

Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Behörighet till högskolan

Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de 10 gymnasiegemensamma ämnena. Men man måste också uppfylla ett krav på studietid. Den som läst minst 2 år på gymnasiet/vux måste läsa 1 år på folkhögskola. Den som läst 1 år på gymnasiet/vux eller arbetat 1 år måste läsa 2 år på folkhögskola. Övriga måste läsa 3 år på folkhögskola.

Allmän – Global är upplagd så att den som gått två år på gymnasiet/komvux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år. För den som behöver läsa mer än 1 år planerar vi en 2-årig eller 3-årig studiegång.

De gymnasiegemensamma ämnena är följande: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3; Engelska 5, 6; Matematik 1; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religion 1 och Historia 1a1.

Samhällskunskap, religion, historia och Svenska 1 integreras på ett spännande sätt i temastudierna. Övriga ämnen läses var för sig och är valbara. Utöver ovan nämnda ämnen kan du läsa Matematik 2 och 3, Naturkunskap 1a2 och 2 och Historia 1a2.

Läs mer om behörighet och antagning till högskolan på sidan Mer om att läsa klart gymnasiet.

Bra förbindelser från Göteborg och Uddevalla

Skolan ligger vackert med sjöutsikt och har goda förbindelser med tåg och buss till Göteborg (50 min) och Uddevalla (20 min)

Ansökan

Ansökan: Kursen är fullbokad
Kursstart:
17 augusti 2020
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma och besöka oss.

Suzanne Wiklund Nyman, lärare
E-post: suzanne@ljungskile.org
Telefon: 0736-44 65 64

Kirsti V Schakonat, lärare
E-post: kirsti.v.schakonat@ljungskile.org
Telefon: 0736-44 65 41

Torun Elgebäck, studievägledare
E-post: torun.elgeback@ljungskile.org
Telefon: 0736-44 65 66

Ansökan: Kursen är fullbokad
Kursstart:
17 augusti 2020
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20


Här kan du se en lekfull trailer för Globalkursen.


”Det här året har varit ett av de bästa i mitt liv. På den här skolan kan man vara den man är och bli fullt ut accepterad för det. I klassen utvecklas man av häftiga utmaningar, intressanta diskussioner, möten med människor som man aldrig annars hade träffat, kreativitet utan dess like. Jag har börjat tycka om skolan igen och har bestämt mig för att själv bli lärare!”
Sanna Mårtensson


”Det här året på Ljungskile folkhögskola har öppnat upp ögonen för världen. Tidigare har världen varit mig själv och min värld. Nu ser jag medmänniskan, tar hand om mig själv bättre och tänker mer på konsekvenserna av mitt handlande. Jag tycker jag har blivit starkare som person.” Mattias Walldert, Göteborg 


”Året på Ljungskile folkhögskola har varit som en andra chans för mig, jag har börjat tycka att det är roligt i skolan igen, för på folkhögskolan har jag hittat ett studiesätt som passar mig. I klassen har vi haft bra stämning och många roliga upplevelser tillsammans. Kort sammanfattat så har detta varit mitt bästa skolår hittills.
Sofia Hökstrand