Enstaka ämnen på distans - Ljungskile Folkhögskola

ENSTAKA ÄMNEN PÅ DISTANS

Ge dig själv högskolebehörighet på distans.

För dig som behöver komplettera några ämnen

 

Har du grundläggande behörighet för högskolestudier men behöver komplettera med någon eller några kurser? Eller vill du komplettera tidigare avslutade heltidsstudier på folkhögskola med kurser för behörighet till högskolan? Då är vår distanskurs en utbildning för dig.

Distansstudier ger dig stor frihet och kontroll över studierna. All undervisning och kommunikation sker via vår lärplattform.

Har du slutbetyg från gymnasiet mellan 2010 och 2013 och 2.250 p godkända kurser men inte grundläggande behörighet? Har du slutbetyg från åren 1997 till 2010 och godkänt i 90% av gymnasiekurserna som krävdes på ditt program? Komplettera gärna hos oss till särskild behörighet i t.ex kurserna Historia 1b, Engelska 6 och Svenska 3. 

 

Pst! Om du har arbetat i tre år på minst halvtid efter 19 års ålder, och långt kvar till ett fullständigt gymnasiebetyg, kan du få reell kompetens och behörighet till högskola om du kompletterar med det du saknar av Svenska 1, 2 och 3 , Engelska 5 och 6 , Samhällskunskap 1b och Matematik 1a. 

Kursupplägg

Kanske har du funderingar på att byta arbetsplats, eller utbilda dig på högskola eller yrkeshögskola?  Genom att läsa kurser på distans kan du få behörighet till högskola eller öka din anställbarhet.

Vi vill gärna utforma studiearbetet i nära samverkan mellan dig som läser här och oss lärare. Det betyder att du har inflytande över dina studier, men att du också får ta egna initiativ och engagera dig för att få ett bra studieresultat. Att läsa på distans kräver mycket självdisciplin och förmåga att strukturera sina studier på egen hand. Du förväntas kommunicera digitalt med lärare och andra deltagare under kursen.

Vi har antagningar två gånger per år till kurserna. Du kan välja vilken studietakt du vill hålla, kvarts- halv- eller helfart, och du kan läsa flera kurser efter varandra. Om du går hos oss ett år med heltidsstudier eller två år med halvtidsstudier, så räknas det som en allmän kurs på folkhögskola och du kan få grundläggande behörighet till högskola..

Kurserna var för sig ger inte grundläggande behörighet till högskola. Du får information om vad som gäller för dig när du söker till kursen.

Vi söker dig som:

  • har grundläggande behörighet till högskola från gymnasiet, eller har godkänt i tillräckligt många gymnasiepoäng och behöver komplettera med någon eller några kurser för grundläggande eller särskild behörighet till högskola.
  • eller har uppnått omfattningskravet på folkhögskola och behöver komplettera med fler kurser för att få grundläggande eller särskild behörighet till högskolestudier.
  • eller kanske vill påbörja dina studier för grundläggande behörighet och avser att läsa på folkhögskola senare minst ett år på heltid. Viktigt att veta är att man inte kan komplettera ett ofullständigt gymnasiebetyg med enstaka kurser, utan man måste nå omfattningskravet på 1-3 års helhetsstudier på folkhögskola för att få grundläggande behörighet.
Studietakt

Kvartsfart – fem timmars organiserad studietid i veckan. Omdu läser flera kurser samtidigt kan du läsa på halvfart eller helfart. Kursernas längd är i normalfallet 36 veckor.

Detta kan du läsa

Information om vilka kurser som är sökbara inför hösten 2023 kommer inom kort. Till hösten 2022 kunde man välja:

• Matematik 1a och 2a/2b
• Naturkunskap 1a1 och 1a2
• Engelska 5 och 6
• Svenska 2 och 3
• Historia 1a1 och 1a2
• Samhällskunskap 1a1 och 1a2
• Religion 1

Sök tidigt till våra distanskurser, eftersom vi inte kan anta alla som söker.

Teknik

All kommunikation sker via gratisprogram på datorn. (Fungerar i både Mac och PC-miljö) Du behöver tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Du kommer att få en inloggning till vår plattform.

Antal deltagare

6-10 personer per kurs. Om det är för få som söker en kurs så kan vi inte starta den kursen.

Träffar

Inga obligatoriska fysiska träffar på folkhögskolan. Du får gärna efter överenskommelse med lärarna boka in träffar på skolan för att få hjälp med studierna.

Innan kursstart erbjuds du att träffa studievägledare och kursansvarig för enintroduktion.

Kostnad

Du köper kursböcker själv om vi använder sådana. Utbildningen är gratis i övrigt.

Former för distanskursen

Studierna bedrivs via en lärplattform för respektive ämne.

Varje kurs innehåller ett antal obligatoriska moment som i de flesta fall innebär fjärrstudier via videomöten.

De flesta kurserna innehåller krav på samverkan med andra kursdeltagare genom till exempel diskussioner och kamratrespons.

Kurslitteraturen består av böcker, filmer, bilder och diskussionsfrågor. I de flesta kurser behöver du köpa en lärobok.

På lärplattformen för respektive ämne finns mål för kursen och de krav som finns för att bli godkänd.

Kommunikation såsom instruktioner, diskussioner och feedback sker främst genom lärplattformen men också via mail, telefon och videomöten.

Inlämningsformerna är varierade med text, bilddokumentation, ljud- och videoinlämningar.

Ansökan

Ansökan: Ansökan öppnar inom kort.

Sök gärna så tidigt som möjligt. Komplettera din ansökan med personbevis och betyg från gymnasieskola eller intyg från folkhögskola. Antagningsbesked kommer inom en vecka efter ansökningsstopp, men ofta innan det om du söker tidigt.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Bengt Niklasson, studievägledare
E-post: bengt@ljungskile.org
Telefon: 0522-68 69 65

Helena Stenbäck, samordnare av distanskurserna
E-post: helena.stenback@ljungskile.org
Telefon: 07036-44 65 38

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

FAKTA

Kursstart höst: 21 augusti 2023

Antal platser: 25

Ansökan: Ansökan öppnar inom kort.

Studietakt: 25-100%