Enstaka ämnen på distans | Ljungskile Folkhögskola

ENSTAKA ÄMNEN PÅ DISTANS

Ge dig själv högskolebehörighet på distans.

För dig som behöver komplettera några ämnen

 

Har du grundläggande behörighet för högskolestudier men behöver komplettera med någon eller några kurser? Eller vill du komplettera tidigare avslutade heltidsstudier på folkhögskola med kurser för behörighet till högskolan? Då är vår distanskurs en utbildning för dig.

Distansstudier ger dig stor frihet och kontroll över studierna. All undervisning och kommunikation sker via vår lärplattform.

Har du slutbetyg från gymnasiet mellan 2010 och 2013 och 2250 p godkända kurser men inte grundläggande behörighet? Har du slutbetyg från åren 1997 till 2010 och godkänt i 90% av gymnasiekurserna som krävdes på ditt program? Komplettera gärna hos oss till särskild behörighet i t.ex kurserna Historia 1b, Engelska 6 och Svenska 3. 

 

Pst! Om du har arbetat i tre år på minst halvtid efter 19 års ålder, och långt kvar till ett fullständigt gymnasiebetyg, kan du få reell kompetens och behörighet till högskola om du kompletterar med det du saknar av Svenska 1, 2 och 3 , Engelska 5 och 6 , Samhällskunskap 1b och Matematik 1a. 

Kursupplägg

Kanske har du funderingar på att byta arbetsplats, eller utbilda dig på högskola eller yrkeshögskola?  Genom att läsa kurser på distans kan du få behörighet till högskola eller öka din anställbarhet.

Vi vill gärna utforma studiearbetet i nära samverkan mellan dig som läser här och oss lärare. Det betyder att du har inflytande över dina studier, men att du också får ta egna initiativ och engagera dig för att få ett bra studieresultat. Att läsa på distans kräver mycket självdisciplin och förmåga att strukturera sina studier på egen hand. Du förväntas kommunicera digitalt med lärare och andra deltagare under kursen.

Vi har antagningar två gånger per år till kurserna. Du kan välja vilken studietakt du vill hålla, kvarts- halv- eller helfart, och du kan läsa flera kurser efter varandra. Om du går hos oss ett år med heltidsstudier eller två år med halvtidsstudier, så räknas det som en allmän kurs på folkhögskola och du kan få grundläggande behörighet till högskola..

Kurserna var för sig ger inte grundläggande behörighet till högskola. Du får information om vad som gäller för dig när du söker till kursen.

Vi söker dig som:

  • har grundläggande behörighet till högskola från gymnasiet, eller har godkänt i tillräckligt många gymnasiepoäng och behöver komplettera med någon eller några kurser för grundläggande eller särskild behörighet till högskola.
  • eller har uppnått omfattningskravet på folkhögskola och behöver komplettera med fler kurser för att få grundläggande eller särskild behörighet till högskolestudier.
  • eller kanske vill påbörja dina studier för grundläggande behörighet och avser att läsa på folkhögskola senare minst ett år på heltid. Viktigt att veta är att man inte kan komplettera ett ofullständigt gymnasiebetyg med enstaka kurser, utan man måste nå omfattningskravet på 1-3 års helhetsstudier på folkhögskola för att få grundläggande behörighet.
Studietakt

Kvartsfart – 5 timmars organiserad studietid i veckan. Om du läser flera kurser samtidigt kan du läsa på halvfart eller helfart.

Kursernas längd är 36 veckor för språk, samhällskunskap 1b och naturkunskap 2.
För matematik och naturkunskap 18 v, eller på våren 9 veckor om du startar den 24 mars

Detta kan du läsa

Till hösten 2021 med kursstart den 23 augusti kan du välja

Matematik 1a och 2a/2b
Naturkunskap 1a1 och 1a2
Engelska 5 och 6
Svenska 2 och 3
Historia 1a1 och 1a2
Samhällskunskap 1a1 och 1a2

Sök senast den 16 augusti 2021.

Sök tidigt till våra distanskurser, eftersom vi inte kan anta alla som söker.

Teknik

All kommunikation sker via gratisprogram på datorn. (Fungerar i både Mac och PC-miljö) Du behöver tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Du kommer att få en inloggning till vår plattform.

Antal deltagare

6-10 personer per kurs. Om det är för få som söker en kurs så kan vi inte starta den kursen.

Träffar

Inga obligatoriska träffar. Vi erbjuder två träffar per termin på kvällstid. Vi tror att du har större chans att lyckas om du träffar oss. Du får gärna efter överenskommelse med lärarna boka in träffar på skolan för att få hjälp med studierna.

Innan kursstart erbjuds du att träffa studievägledare och kursansvarig för en introduktion.

Kostnad

Du köper kursböcker själv om vi använder sådana. Utbildningen är gratis i övrigt.

Former för distanskursen

En lärplattform med inloggning innehåller

• de obligatoriska momenten, 9 stycken, där det första innehåller introduktion till distansstudier och ämnet. Sedan följer 8 moment som vardera kräver 5 timmars organiserad studietid och som avslutas med en inlämning. Kurslitteraturen består av filmer, text, bilder och diskussionsfrågor. I kursen matematik 2 behöver du köpa en bok.
• tidplanen för alla inlämningarna.
• kraven för att bli godkänd.
• plats för inlämningarna.

Kommunikationen sker med chat i lärplattformen, videomöten och diskussionsforum i deltagargruppen.

Screencasts med feedback på skriftliga inlämningar och när förklaringar behövs.

Extramaterial och nyheter som är relaterade till kursen finns i anslutning till lärplattformen.

Inlämningsformerna är varierade med bilddokumentation, text, valfria ljud- och videoinlämningar.

Ansökan

För kursstart 23 augusti 2021 är sista ansökningsdag 16 augusti. Sök gärna så tidigt som möjligt. Komplettera din ansökan med personbevis och betyg från gymnasieskola eller intyg från folkhögskola. Antagningsbesked kommer inom en vecka efter ansökningsstopp,men ofta innan det om du söker tidigt.

Klicka här för att komma till ansökan.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Susanne Fjällemark, kursansvarig
Telefon: 0706-57 22 24
E-post: susanne@ljungskile.org

Bengt Niklasson, studievägledare
E-post: bengt@ljungskile.org
Telefon: 0522-68 69 65

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

FAKTA

Kursstart höst: 23 augusti 2021
Antal platser: 25
Ansökan: Ansök här. Sista ansökningsdag 16 augusti 2021.
Studietakt: 25-100%