Enstaka ämnen på distans - Ljungskile Folkhögskola

ENSTAKA ÄMNEN PÅ DISTANS

Ge dig själv högskolebehörighet på distans.

För dig som behöver komplettera några ämnen

Har du grundläggande behörighet för högskolestudier men behöver komplettera med någon eller några kurser? Eller vill du komplettera tidigare avslutade heltidsstudier på folkhögskola med kurser för behörighet till högskolan? Då är vår distanskurs en utbildning för dig.

Distansstudier ger dig stor frihet och kontroll över studierna. All undervisning och kommunikation sker via vår lärplattform.

Kursupplägg

Kanske har du funderingar på att byta arbetsplats, utbilda dig, bli egenföretagare eller social entreprenör? Du har egna idéer och vill komma igång med att förverkliga dem. På träffarna kan du få reda på mer om vilka kontakter man kan ta inom kommunen, vilka företag som finns inom ditt intresseområde, vilka nätverk som finns och hur processen kan se ut för att komma dit du vill. Du får information från studievägledare om olika alternativ för högskolestudier. Du får hjälp att formulera dina idéer, skriva en processplan och en start för att komma vidare mot dina mål. Du träffar andra som är i samma situation som du. Detta bildar ramen runt kurserna du läser.

Vi vill gärna utforma studiearbetet i nära samverkan mellan dig som läser här och oss lärare. Det betyder att du har inflytande över dina studier, men att du också får ta egna initiativ och engagera dig för att få ett bra studieresultat. Att läsa på distans kräver mycket självdisciplin och förmåga att strukturera sina studier på egen hand. Du förväntas kommunicera digitalt med lärare och andra deltagare under kursen.

Vi har antagningar tre gånger per år till kurserna. Du kan välja vilken studietakt du vill hålla, kvarts- halv- eller helfart, och du kan läsa flera kurser efter varandra. Om du går hos oss ett år med heltidsstudier eller två år med halvtidsstudier, så räknas det som en allmän kurs på folkhögskola och du kan få grundläggande behörighet till högskola..

Kurserna var för sig ger inte grundläggande behörighet till högskola. Du får information om vad som gäller för dig när du söker till kursen.

Vi söker dig som:

  • har grundläggande behörighet till högskola från gymnasiet och behöver komplettera med någon kurs för särskild behörighet till högskola.
  • eller har uppnått omfattningskravet på ett år eller mer på folkhögskola och behöver komplettera med fler kurser för att få grundläggande eller särskild behörighet till högskolestudier.
  • eller kanske vill påbörja dina studier för grundläggande behörighet och avser att läsa på folkhögskola senare minst ett år på heltid. Viktigt att veta är att man inte kan komplettera ett ofullständigt gymnasiebetyg med enstaka kurser, utan man måste nå omfattningskravet på 1-3 års helhetsstudier på folkhögskola för att få grundläggande behörighet.
Studietakt

Kvartsfart – 5 timmars organiserad studietid i veckan. Om du läser flera kurser samtidigt kan du läsa på halvfart eller helfart.

Kursernas längd är för språk, samhällskunskap 1b och naturkunskap 2 36 veckor,
och för matematik och naturkunskap 18 v, eller på våren 9 veckor om du startar den 24 mars

Detta kan du läsa

Under våren 2018 har vi inga fler antagningar

På hösten  2018 med kursstart den 20 aug kan du välja

Matematik 1a och 2a
Naturkunskap 1a1 och 1a2
Naturkunskap 2
Engelska 5 och 6
Svenska 2 och 3
Historia 1a1
Religion 1
Filosofi
Samhällskunskap 1b

Sök senast den 13 augusti 2018.

Vi har också kursstart på våren 2019 med kursstart den 21 januari, sök senast den 14 januari 2019
och dessutom kursstart för matematik 2a och naturkunskap 1b den 25 mars, sök senast den 18 mars

Sök tidigt till våra kurser på distans, eftersom vi inte kan anta alla som söker.

 

 

Teknik

All kommunikation sker via gratisprogram på datorn. (Fungerar i både Mac och PC-miljö) Du behöver tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Du kommer att få en inloggning till vår plattform.

Antal deltagare

6–14 personer per kurs. Om det är för få som söker en kurs så kan vi inte starta den kursen.

Träffar

Inga obligatoriska träffar. Du får gärna efter överenskommelse med lärarna boka in träffar på skolan för att få hjälp med studierna.

Kostnad

Du köper kursböcker själv om vi använder sådana. Utbildningen är gratis i övrigt.

Former för distanskursen

En lärplattform med inloggning innehåller

• de obligatoriska momenten, 9 stycken, där det första innehåller introduktion till distansstudier och ämnet. Sedan följer 8 moment som vardera kräver 5 timmars organiserad studietid och som avslutas med en inlämning. Kurslitteraturen består av filmer, text, bilder och diskussionsfrågor. I kursen matematik 2 behöver du köpa en bok.
• tidplanen för alla inlämningarna.
• kraven för att bli godkänd.
• plats för inlämningarna.

Kommunikationen sker med chat i lärplattformen, videomöten och diskussionsforum i deltagargruppen.

Screencasts med feedback på skriftliga inlämningar och när förklaringar behövs.

Extramaterial och nyheter som är relaterade till kursen finns i anslutning till lärplattformen.

Inlämningsformerna är varierade med bilddokumentation, text, valfria ljud- och videoinlämningar.

Ansökan

För kursstart 21 januari 2019 är sista ansökningsdag 14 januari. Sök gärna så tidigt som möjligt. Komplettera din ansökan med personbevis och betyg från gymnasieskola eller intyg från folkhögskola. Antagningsbesked kommer inom en vecka efter ansökningsstopp,men ofta innan det om du söker tidigt.
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

För kursstart 25 mars 2019  är sista ansökningsdag 18 mars. Sök gärna så tidigt som möjligt. Komplettera din ansökan med personbevis och betyg från gymnasieskola eller intyg från folkhögskola. Antagningsbesked kommer inom en vecka efter ansökningsstopp,men ofta innan det om du söker tidigt.
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Torun Elgebäck, lärare
Telefon: 0736-44 65 66
E-post: torun.elgeback@ljungskile.org

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Kursstart: 21 januari 2019
Antal platser: 6–14
Sista ansökningsdag: 14 januari 2019
Studietakt: 25%


Kursstart: 25 mars 2019
Antal platser: 6–14
Sista ansökningsdag: 18 mars 2019
Studietakt: 25%