Bild & form | Ljungskile Folkhögskola

BILD & FORM

bild och form allmän kurs

Allmän kurs Bild & form

För dig som vill hålla på med bild och form. Läs in gymnasiet på ett nytt sätt. Träna din kreativitet och utveckla ditt eget konstnärliga skapande med kurskompisar i en härlig folkhögskolemiljö. Allmän kurs Bild & form ger dig den behörighet som krävs för vidare högskoleutbildningar.

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola, och det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel Bohuskväll, julavslutning med mera sker på kvällstid. Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår! 

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar:

Profilen

  • Teckning, måleri, keramik, skulptur, foto, formgivning, textil design och kulturhistoria.
  • Utveckla konstnärligt skapande och kommunikation
  • Träna din kreativitet och utveckla ditt eget konstnärliga skapande.

Tematiska studier
Livsfrågor, samhällsfrågor och historia studeras i form av olika teman. Vi arbetar utifrån att det finns många sätt att lära sig. Till exempel genom diskussioner, där olika bakgrund och åldrar kan bli en tillgång, och genom att skapa föreställningar.

Inom ramen för temastudierna kan du läsa in följande ämnen: Svenska 1 (Sv A), Religion 1 (Re A), Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1

Valbara kurser
Utifrån vad du behöver och är intresserad av kan du välja mellan följande kurser: Svenska 2, 3 (motsvarar B, C+litteratur), Engelska 5, 6 (motsvarar A, B), Matematik 1, 2 (motsvarar A, B), Naturkunskap 1a1, 2 (motsv A, B), skapande.

Behörighet till högskolan

Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de 10 gymnasiegemensamma ämnena (motsvarar kärnämnena i det gamla systemet). Men man måste uppfylla ett krav på studietid. Den som läst minst två år på gymnasiet/vux måste läsa ett år på folkhögskola. Den som läst ett år på gymnasiet/vux eller arbetat ett år måste läsa två år på folkhögskola. Övriga måste läsa tre år på folkhögskola. Kursen är upplagd så att den som gått två år på gymnasiet/vux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år. För den som behöver läsa mer än ett år planerar vi en två- eller treårig studiegång.

De gymnasiegemensamma ämnena är följande: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3; Engelska 5, 6; Matematik 1; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religion 1 och Historia 1a1.

Samhällskunskap, religion, historia och Svenska 1 integreras på ett spännande sätt i temastudierna. (Man studerar ett tema i taget och väver in flera ämnen i varje tema.) Övriga ämnen läses var för sig och är valbara. Utöver ovan nämnda ämnen kan du läsa Matematik 2 och 3, Naturkunskap 1a2 och 2 och Historia 1a2.

Läs mer om behörighet och antagning till högskolan på sidan Mer om att läsa klart gymnasiet.

Ansökan och antagning

Ansökan: Löpande antagning, lediga platser finns!
Kursstart:
 23 augusti 2021
Kurslängd: 1-2 år
Antal platser: ca 18 per årskurs

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Boende och fritid

Du är välkommen att bo på skolans internat, som har 92 rum (prislista kan du se här). Vill du veta mer om hur det är att bo på skolan och vad man kan göra på fritiden, kan du läsa sidan Boende och fritid.

Bra förbindelser från Göteborg och Uddevalla

Skolan ligger vackert med sjöutsikt och har goda förbindelser med tåg och buss från Göteborg (50 min) och Uddevalla (20 min)

Studiemedel och bidrag

Villkoren för studiemedel och olika bidrag varierar för olika åldrar. Här kan du läsa om vad som gäller för just dig. Beloppen gäller kalenderåret 2017.

Studiemedel får man från 20 års ålder om man studerar på gymnasienivå. Studiemedel består vanligtvis av en bidragsdel på 712 kronor/vecka och en lånedel på 1.792 kronor/vecka. Du kan välja hur stor del av bidraget och av lånet du vill ta ut.

Studiebidrag 1.050 kr per månad får alla som är för unga för studiemedel. Om föräldrarna har låga inkomster kan man få extra tillägg.

Inackorderingstillägg 1.190–2.350 kronor/månad (beroende på avstånd mellan hem och skola) får den som studerar och bor på folkhögskola och är för ung för studiemedel.

Bidrag från hemkommun kan man få om man läser en folkhögskolekurs som ger gymnasiekompetens. Villkoret är att man saknar gymnasiekompetens och är för ung för studiemedel. Olika kommuner betalar olika mycket och en del betalar inget.

Studiefinansiering

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma och besöka oss.

Gudrun Romeborn, lärare
E-post: gudrun@ljungskile.org
Telefon: 0736-44 65 03

Bengt Niklasson, studievägledare
E-post: bengt@ljungskile.org
Telefon: 0522-68 69 65

 

Ansökan: Ansök här. Löpande antagning, lediga platser finns!
Kursstart:
23 augusti 2021
Kurslängd: 1–3 år