Allmän kurs – Samhällsprofil - Ljungskile Folkhögskola

ALLMÄN SAMHÄLL – NY KURS VÅREN 2018!

Allmän kurs med samhällsprofil

Vill du läsa in behörighet till högskola med färre ämnen och mindre stress än i gymnasiet / komvux?
Eller vill du komplettera ditt gymnasiebetyg med fler ämnen?
Då är detta en kurs för dig!

• 10 ämnen räcker för behörighet till högskola
• Vi har en annorlunda pedagogik utan prov.
• Du kan få hjälp med hemuppgifter i vår studieverkstad.
• Du kan läsa matte utan prov och läxor.
• Du får en personlig studieplan anpassad efter dina behov
• Vi jobbar med att få god sammanhållning i klassen så att alla får vänner.
• Om du vill kan du bo på skolan tillsammans med ca 100 kursdeltagare

Behörighet till högskolan

Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de 10 gymnasie-gemensamma ämnena :
• Svenska 1 2 3
• Engelska 5 6
• Matematik 1
• Samhällskunskap 1a1
• Naturkunskap 1a1
• Religion 1
• Historia 1a1.

Men man måste också uppfylla ett krav på studietid. Den som läst minst 2 år på gymnasiet/vux måste läsa 1 år på folkhögskola. Den som läst 1 år på gymnasiet/vux eller arbetat 1 år måste läsa 2 år på folkhögskola. Övriga måste läsa 3 år på folkhögskola. Behöver du läsa mer än 1 år så gör vi en plan för hela studietiden.

Läs mer om behörighet och antagning till högskolan på sidan Mer om att läsa klart gymnasiet.

Temastudier och valämnen

Svenska 1, samhällskunskap , historia och religion läser vi integrerade i temastudier och där deltar hela klassen. Vi läser ett tema i taget (ofta ett par veckor) och i varje tema väver vi in samhällskunskap, historia och religion. Temastudierna ger behörighet i Svenska 1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 och Religionskunskap 1 men ger också fördjupningar i aktuella samhällsfrågor. Dessutom får du träning i studieteknik, informationssökning, källkritik, rapportskrivning mm. Vi använder oss av varandras erfarenheter och diskuterar mycket. Tillsammans med dina klasskamrater kan du påverka upplägget av temastudierna. Ämnen som inte ingår i temastudierna är valämnen och du kan välja de ämnen du behöver eller vill studera.

Boende och fritid

Du är välkommen att bo på skolans internat, som har 92 rum (prislista kan du se här). Vill du veta mer om hur det är att bo på skolan och vad man kan göra på fritiden, kan du läsa sidan Boende och fritid.

Bra förbindelser till Göteborg och Uddevalla

Skolan ligger vackert med härlig utsikt över en havsvik och har goda förbindelser med tåg och buss till Uddevalla (15 min), Stenungsund (20 min) och Göteborg (50 min).

Ansökan

Kursstart: 29 januari 2018
Kursavslutning: 24 november 2018
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20
Ansökan: Löpande antagning

Studiefinansiering

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Frågor?

Om du har frågor eller vill komma och besöka skolan så kan du kontakta:
Bengt Niklasson, studievägledare
Telefon: 0736-44 65 65
E-post: bengt.niklasson@ljungskile.org

Kursstart: 29 januari 2018
Kursavslutning: 24 november 2018
Kurslängd: 1–3 år
Antal platser: ca 20
Ansökan: löpande antagning