Praktisk kurs i byggnadsvård och renovering
lärarassistent yrkesutbildning

PRAKTISK KURS I BYGGNADSVÅRD OCH RENOVERING

> Med fokus på återbruk och hållbara byggmetoder

Kursen är inställd på grund av av för få sökande. Vi kommer istället att erbjuda helgkurser under hösten. Mer information kommer i augusti.

Vill du lära dig att renovera och vårda äldre hus? Denna kurs ger dig den nödvändiga kunskapen som krävs för att ta dig an ett eget projekt.

Kursen syftar till att ge praktiska färdigheter och teoretisk förståelse för de tekniker och överväganden som krävs för att göra ett äldre hus till ett funktionellt och attraktivt boende. Arbetet bedrivs processinriktat och deltagarstyrt där vi moment för moment tar oss an de ekonomiska, byggtekniska och ekologiska aspekterna som är aktuella i varje fas av renoveringen. Kursen syftar till att ge en bredd av kunskaper och färdigheter att bära med sig inför kommande egna renoveringsprojekt.

Utöver studierna tillsammans med din klass på folkhögskolan ingår skolgemensamma aktiviteter som en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna (som vi kallar er som studerar här) och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel vår Bohuskväll, sker på kvällstid.

Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår!

Kursen sker i samarbete med Bobini och Omställningsnätverket.

Hör av dig till oss

Lars Lindstein, 0736-44 65 60

Ansökan är stängd

FAKTA

Längd: 1–2 terminer

Kursen är sökbar i tre varianter.
• Hösttermin: 21 augusti–22 december 2023
• Vårtermin: 8 januari–5 juni 2024
• Hela läsåret: 21 augusti 2023–5 juni 2024

Studietakt: 100 procent/helfart – på skolan i Ljungskile. 

Kursstart: 21 augusti 2023

Platser: 20

CSN: Utbildningen är CSN-berättigad

Kostnader: Se under fliken Att studera här – Studiekostnader

Ansökan: Stängd

KURSINNEHÅLL
Kursen innehåller följande moment, praktiska och teoretiska:
  • Handhavande av gamla och nya verktyg och maskiner
  • Gamla och nya byggmetoder
  • Olika material och deras egenskaper i husbygge och ur ett hållbarhetsperspektiv
  • Aspekter kring markanvändning, skog och skogsbruk kopplat till byggande
  • Säkerhet på byggarbetsplatser och i arbetet med olika maskiner och verktyg
  • Ekonomisk planering och budget i byggprocesser
  • Bedömning av skador och skick på byggnader
  • Uppvärmning och ventilation i äldre hus

Under kursen kommer vi att ta oss an att renovera Swärdska torpet, som ligger på skolans mark. Ett timmerhus från 1905 som på grund av misskötsel och skadegörelse är i dåligt skick och behöver en del omvårdnad. Målet är att med gemensamma ansträngningar återställa torpet till dess forna glans. Kanske kan det bli en samlingsplats för skolans deltagare eller ett hantverkshus där man kan få fördjupa sig i sina intressen.

LÄRARE
Kursansvarig Lars Lindstein håller ihop kursen och planeringen. Kommer att vara den ni möter dagligen i arbetet på skolan.
Tony Blom kommer in periodvis med expertkompetens inom hållbart byggande och återbruk.
Ytterligare en grupp lärare och experter kommer att hålla i olika delmoment i kursen.
ANTAGNINGSVILLKOR
Personligt brev samt minst en referens. Vi tar oss rätten att sätta samman en grupp som vi bedömer kommer att kunna fungera bra ihop.