Information om Covid-19 - Ljungskile Folkhögskola

INFORMATION ANGÅENDE COVID-19

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information på andra språk än svenska.

Alla som befinner sig på Ljungskile folkhögskola har ett eget ansvar för att minska riskerna med Covid-19-smitta.

Från och med den 9 februari justeras rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. De flesta rekommendationer försvinner.

Fortsatt rekommenderas att:

● Vaccinera dig om du inte redan gjort det.

● Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19.

● Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Folkhögskolor har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet för ovaccinerade individer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utan ansvaret ligger på individen som inte vaccinerat sig.

Från och med 9 februari:

● Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna upphör.

● Om någon i ditt hushåll har covid men du är symptomfri behöver du inte längre stanna hemma.

● Enbart patienter, omsorgstagare och personal inom vård- och äldreomsorg ska testa sig.

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska spridningen av Covid-19.

Uppdaterat den 8 februari 2022

Skolledningen