Information om Covid-19 - Ljungskile Folkhögskola

INFORMATION ANGÅENDE COVID-19

Alla som befinner sig på Ljungskile folkhögskola har ett eget ansvar för att minska riskerna med Covid-19-smitta.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information på andra språk än svenska.

● Stanna hemma även om du bara är lite sjuk.

● Vid symtom med misstanke om Covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Antigentest i form av självtest, där deltagare, lärare eller annan skolpersonal tar provet och läser av svaret själv, rekommenderas inte av folkhälsomyndigheten. Du som är deltagare på skolan, informera Fia Saarinen och Annika Karlsson ditt testresultat. Personal informerar närmaste chef.

● Du är inte skyldig att meddela om någon i din närhet är smittad, men det kan dock underlätta för skolan att känna till detta för att kunna vara behjälplig vid smittspårningen.

● För att det ska bli aktuellt att smittspåra på skolan, måste personen med covid-19 ha varit på skolan under smittsam fas. Med smittsam fas menas tiden då personen haft symtom samt 48 timmar innan första symtom.

● Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

● Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, använd handsprit där det finns.

● Följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, se länk folkhalsomyndigheten.se.

● Sitt klassvis i matsalen och håll tiderna för din klass så undviker vi trängsel.

● Studierna bedrivs på plats på skolan. Närvaro är obligatorisk för dig som är frisk. Vid oro tag kontakt med din klasslärare/mentor.

● Använd i första hand telefon och mejl för kontakt med skolans skoladministratör, för att undvika trängsel.

Vi alla behöver hjälpas åt för att minska spridningen av Covid-19.

Uppdaterat den 5 januari 2022

Skolledningen