Provens utformning - Ljungskile Folkhögskola

Provens utformning – Musiklinjen

Musiklära
Genomförs vid terminsstart (endast för gruppindelning i musikteori). Skriftligt prov, 15 minuter: tonnamn, tonarter, förtecken, ackordbeteckningar, harmonisering, eventuellt elementär funktionsanalys eller steganalys.

Gehör
Genomförs vid terminsstart (endast för gruppindelning i musikteori). Skriftligt prov, 15 minuter: dur-moll, intervall, melodi-, rytm- och harmonidiktat.

Proven i musiklära och gehör ligger till grund för gruppindelning när du antagits till linjen. Du bör ha godkänt i dessa prov men i övrigt ligger proven inte till grund för antagning. De sökande rangordnas i stället efter provet i huvudinstrument respektive på jazz/rockprovet i ensemblespel.

Huvudinstrument
10 minuter: förbered max. sju minuters speltid (sökande till jazz/rockgren förbereder endast det obligatoriska stycket). Vanligen får du också primavista-uppgifter (oförberedda uppgifter) inom huvudinstrument.

För sökande till jazz/rockgren är det förmåga att spela i ensemble som bedöms.

Biinstrument
Inget prov på biinstrument.

Obligatoriska stycken
För sökande till jazz/rockgren gäller obligatoriska stycken på följande huvudinstrument: sång, piano, elgitarr och elbas/kontrabas, samt blåsinstrument (saxofon etc).

Klicka här för att få en lista jämte noter till dessa obligatoriska stycken.

För sökande till klassisk gren gitarr är valet av stycken att framföra vid provet fritt.

För sökande till klassisk gren slagverk gäller att du ska spela följande:
– valfritt stycke för liten trumma
– valfritt stycke för marimba eller vibrafon

För sökande till klassisk gren piano är valet av stycken att framföra vid provet fritt.

För sökande till klassisk gren sång är valet av stycken att framföra vid provet fritt. Tag med noter till ackompanjatören.

Sökande till klassisk gren bedöms av linjens huvudlärare på respektive instrument.

Sökande till jazz/rockgren genomgår endast ett ensembleprov på sitt huvudinstrument. Det är förmågan att spela i ensemble som bedöms. Kompgruppen – som tillika utgör jury – består därför av några av musiklinjens ensemblelärare.