Provens utformning | Ljungskile Folkhögskola

Provens utformning – Musiklinjen

Musiklära
Skriftligt prov, 15 minuter: tonnamn, tonarter, förtecken, ackordbeteckningar, harmonisering, eventuellt elementär funktionsanalys eller steganalys.

Gehör
Skriftligt prov, 15 minuter: dur-moll, intervall, melodi-, rytm- och harmonidiktat.

Proven i musiklära och gehör ligger till grund för gruppindelning när du antagits till linjen. Du bör ha godkänt i dessa prov men i övrigt ligger proven inte till grund för antagning. De sökande rangordnas i stället efter provet i huvudinstrument respektive på afroprovet i ensemblespel.

Huvudinstrument
10 minuter: förbered max. sju minuters speltid (sökande till jazzprofil förbereder endast det obligatoriska stycket). Vanligen får du också primavista-uppgifter (oförberedda uppgifter) inom huvudinstrument.

För sökande till jazzprofil är det förmåga att spela i ensemble som bedöms.

Biinstrument
Inget prov på biinstrument.

Obligatoriska stycken
För sökande till jazzprofil gäller obligatoriska stycken på följande huvudinstrument: jazzsång, jazzpiano, elgitarr och elbas, samt för sökande på blåsinstrument med jazzprofil (saxofon etc).

Klicka här för att få en lista jämte noter till dessa obligatoriska stycken.

För sökande till klassisk profil gitarr är valet av stycken att framföra vid provet fritt.

För sökande till klassisk profil slagverk gäller att du ska spela följande:
– valfritt stycke för liten trumma
– valfritt stycke för marimba eller vibrafon

För sökande till klassisk profil piano är valet av stycken att framföra vid provet fritt.

För sökande till klassisk profil sång är valet av stycken att framföra vid provet fritt. Tag med noter till ackompanjatören.

Sökande till klassisk profil bedöms av linjens huvudlärare på respektive instrument.

Sökande till jazzprofil genomgår endast ett ensembleprov på sitt huvudinstrument. Det är förmågan att spela i ensemble som bedöms. Kompgruppen – som tillika utgör jury – består därför av några av musiklinjens ensemblelärare.