Omställning till ett hållbart liv
+46 (0)522-68 69 00 folkhogskola@ljungskile.org

OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART LIV – DISTANS

> En kurs som ger praktisk och teoretisk kunskap om hur du skapar positiv förändring i ditt sammanhang och i samhället

En distanskurs om fem delkurser och ett eget projekt under läsåret 2023–2024. Under kursen träffas vi på Ljungskile folkhögskola eller Egnahemsfabriken på Tjörn. Mellan dessa tillfällen har vi också fem digitala träffar på max två timmar per gång.

Kursen vänder sig till dig som vill förändra ditt liv tillsammans med andra. I utmanande tider är det viktigt att vi kommer samman och fördjupar våra kunskaper om hur vi kan vara delaktiga i att skapa en vackrare och mer hållbar värld. Vi utforskar vad omställning betyder i våra personliga liv och i samhället i stort. Under kursen får du både teoretisk kunskap om vikten att ställa om och grundläggande praktiska färdigheter så som snickeri, småskalig odling och fermentering. 

Du kommer att träffa många likasinnade och tillsammans med dem utvecklas mot ett hållbart liv i samspel och samverkan. Vi lär oss med hjälp av folkhögskole-/ medskapande pedagogik och föreningskunskap som ger dig verktyg för att kunna förändra och påverka i ditt lokalområde. Kursen sker i dialog med er som deltar och vi ser fram emot att skapa ett mer hållbart samhälle tillsammans med er!

Kursansvarig, Susanne Fjällemark, är folkhögskolelärare på Ljungskile folkhögskola.

Kursledare, Arci Pasanen, Omställningsnätverket och Ljungskile folkhögslola.

Kursen ges i samarbete med Egnahemsfabriken, Omställningsnätverket och Studieförbundet vuxenskolan.

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne Fjällemark
E-post: susanne.fjallemark@ljungskile.org
Telefon: 0706-57 22 24

FAKTA

Längd: 1 år

Studietakt: 25 procent – distans

Träffar: 5 fysiska och 5 online

Teknik: Kursens plattform är Google Classroom (fungerar i både Mac- och PC-miljö). Du behöver en dator med internetuppkoppling och ett enkelt skrivprogram.

Kursstart: 18 september 2023

Platser: 15–20 deltagare

CSN: Utbildningen är inte studiemedelsberättigad

Ansökan: Ansökan är stängd.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper krävs.

KURSINNEHÅLL

Under kursen utforskar vi olika teoretiska frågeställningar och praktiska kunskaper:
• Vad är yttre och inre omställning?
• Hur kan vi bli mer självförsörjande genom att odla själva och tillsammans med andra?
• Vi provar snickeri till småskalig odling.
• Hur kan jag ta tillvara skörden och till exempel fermentera grönsaker?
• Hur kan en annan ekonomi se ut?
• Vad är ett hållbart liv?
• Hur kan jag organisera mig i mitt lokalområde?

De fem träffarna äger rum på Ljungskile folkhögskola eller Egnahemsfabriken på Tjörn från fredag kl 14.00 till lördag kväll ca kl 18.00.

Teoretiskt utgår vi från en bok till varje delkurs.

Under varje fysisk träff gör vi ett eller flera studiebesök i regionen nära Tjörn/Ljungskile där vi träffar omställare som är pionjärer. I varje delkurs ingår också coachning, individuellt och i grupp, kring ditt projekt i ditt lokalområde.

Delkurs 1 med träff fredag 6 och lördag 7 oktober 2023

Vad är omställning? Den gemensamma och personliga resan till ett hållbart liv.

Plats: Egnahemsfabriken

Introduktion till vad är omställning och omställningsrörelsen. 

Praktisk del: snickeri på Egnahemsfabriken

Litteratur: Framtidens By, boken beställs från Thorsten Laxvik via thorsten.laxvik(a)gmail.com, 240:- + 63:-  porto. Omställningshandboken (gratis pdf).

 

Delkurs 2 med träff fredag 17 och lördag 18 november 2023

Inre omställning och mobilisering

Plats: Ljungskile folkhögskola

Omställningens inre dimensioner och aktivt hopp. Mobilisering, organisering och gemensamt lärande.
Gästföreläsare: Lisa Jonsson från Studieförbundet Vuxenskola.

Praktisk del: fermentering av grönsaker.

Litteratur: Aktivt Hopp av Joanna Macy, Fermentera 2,0 Grönt med goda bakterier, Jenny Neikell, Litteratur om mobilisering

Delkurs 3 med träff fredag 26 och lördag 27 januari 2024

Bråttom men inte kört? Förundran inför tiden vi lever i

Plats: Ljungskile folkhögskola

Gästföreläsare: Stefan Edman, biolog och författare.

Praktisk del: kommer senare.

Litteratur: Bråttom men inte kört. Frågor och svar om klimatet och Förundran av Stefan Edman

Delkurs 4 med träff fredag 5 och lördag 6 april 2024

Naturkontakt, Naturens rättigheter och människans möjligheter

Plats: Ljungskile folkhögskola

Om vår del i ekosystemen och en ny relation till jorden.

Praktisk del: Matlagning utomhus.

Litteratur: Naturlagen av Pella Thiel och Henrik Hallgren, mer litteratur/studiematerial tillkommer.

Delkurs 5 med träff fredag 24 och lördag 25 maj 2024

Odling och att kliva vidare

Plats: Egnahemsfabriken

Avslutande del av kursen. Hur lever min omställning vidare?

Praktisk del: vi hjälper till med småskalig odling.

Litteratur: Böcker av Sara Bäckmo, till exempel Skillnadens trädgård. Mer litteratur/studiematerial kan tillkomma.

PRIS

Omkostnader för boende och mat under träffarna på Ljungskile folkhögskola, 350:- per träff. Kurslitteratur cirka 1.200:- som du beställer själv.