Omställning till ett hållbart liv

OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART LIV – DISTANS

> Skapa förändring för dig själv i ditt lokalområde och i samhället

En distanskurs om fem delkurser och ett eget projekt under läsåret 2024–2025. Under kursen träffas vi på Ljungskile folkhögskola. Mellan dessa tillfällen har vi också fem digitala träffar på max två timmar per gång, den första i mitten av augusti.

Kursen vänder sig till dig som vill förändra ditt liv tillsammans med andra. I utmanande tider är det viktigt att vi kommer samman och fördjupar våra kunskaper om hur vi kan vara delaktiga i att skapa en vackrare och mer hållbar värld. Vi utforskar vad omställning betyder i våra personliga liv och i samhället i stort. Under kursen får du både teoretisk kunskap om vikten att ställa om och grundläggande praktiska färdigheter så som snickeri, småskalig odling och fermentering.

Du kommer att träffa många likasinnade och tillsammans med dem utvecklas mot ett hållbart liv i samspel och samverkan. Vi lär oss med hjälp av folkhögskole-/medskapande pedagogik och föreningskunskap som ger dig verktyg för att kunna förändra och påverka i ditt lokalområde. Kursen sker i dialog med er som deltar och vi ser fram emot att skapa ett mer hållbart samhälle tillsammans med er!

Kursansvarig, Susanne Fjällemark, är folkhögskolelärare på Ljungskile folkhögskola.

Kursledare, Arci Pasanen, Omställningsnätverket och Ljungskile folkhögskola.

Kursen ges i samarbete med Egnahemsfabriken, Omställningsnätverket och Studieförbundet vuxenskolan.

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne Fjällemark
E-post: susanne.fjallemark@ljungskile.org
Telefon: 0706-57 22 24

FAKTA

Längd: 1 år

Studietakt: 25 procent – distans

Träffar: 5 fysiska och 5 online

Teknik: Kursens plattform är Google Classroom (fungerar i både Mac- och PC-miljö). Du behöver en dator med internetuppkoppling och ett enkelt skrivprogram.

Kursstart: 12 augusti 2024

Platser: 15–20 deltagare

CSN: Utbildningen är inte studiemedelsberättigad

Ansökan är nu stängd.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper krävs.

KURSINNEHÅLL

Under kursen utforskar vi olika teoretiska frågeställningar och praktiska kunskaper:
• Vad är yttre och inre omställning?
• Hur kan vi bli mer självförsörjande genom att odla själva och tillsammans med andra?
• Vi provar snickeri till småskalig odling.
• Hur kan jag ta tillvara skörden och till exempel fermentera grönsaker?
• Hur kan en annan ekonomi se ut?
• Vad är ett hållbart liv?
• Hur kan jag organisera mig i mitt lokalområde?

De fem träffarna äger rum på Ljungskile folkhögskola fredag kl 14.00 till lördag kväll ca kl 18.00.

Teoretiskt utgår vi från en bok till varje delkurs.

Under varje fysisk träff gör vi ett eller flera studiebesök i regionen nära Tjörn/Ljungskile där vi träffar omställare som är pionjärer. I varje delkurs ingår också coachning, individuellt och i grupp, kring ditt projekt i ditt lokalområde.

 

Delkurs 1 med träff fredag 13 och lördag 14 september 2024

Kliv in i omställningen!

Plats: Ljungskile folkhögskola

Introduktion till hur man kan ställa om lokalt och omställningsrörelsen.

Litteratur: Framtidens By, boken beställs från Thorsten Laxvik via thorsten.laxvik(a)gmail.com, 240:- + 63:- porto. Omställningshandboken (gratis pdf).

 

Delkurs 2 med träff fredag 22 och lördag 23 november 2024

Inre omställning

Plats: Ljungskile folkhögskola

Omställningens inre dimensioner och aktivt hopp.

Litteratur: Aktivt Hopp av Joanna Macy, Fermentera 2,0 Grönt med goda bakterier, Jenny Neikell,

 

Delkurs 3 med träff fredag 24 och lördag 25 januari 2025

Bråttom men inte kört? Förundran inför tiden vi lever i

Plats: Ljungskile folkhögskola

Gästföreläsare: Stefan Edman, biolog och författare.

Litteratur: Bråttom men inte kört och Förundran av Stefan Edman

 

Delkurs 4 med träff fredag 4 och lördag 5 april 2025

Naturkontakt, Naturens rättigheter och människans möjligheter

Plats: Ljungskile folkhögskola

Om vår del i ekosystemen och en ny relation till jorden.

Gästföreläsare: Pella Thiel

Litteratur: Naturlagen av Pella Thiel och Henrik Hallgren, mer litteratur/studiematerial tillkommer.

 

Delkurs 5 med träff fredag 16 och lördag 17 maj 2025

Odling och att kliva vidare

Plats: Ljungskile folkhögskola

Avslutande del av kursen. Hur lever min omställning vidare?

Litteratur: Tillkommer

PRIS

Omkostnader för boende och mat under träffarna på Ljungskile folkhögskola, 350:- per träff. Kurslitteratur cirka 1.200:- som du beställer själv.