Nio av tio fritidsledare får jobb efter examen - Ljungskile Folkhögskola

Nio av tio som tog fritidsledarexamen under 2016 hade en relevant anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning.
– Det är glädjande att se att utbildade fritidsledare är så efterfrågade på arbetsmarknaden. Fritidsledare finns idag inom allt fler arbetsområden och inom ett allt större åldersspann, säger Åke Arvidsson, linjeföreståndare på Fritidsledarutbildningen på Ljungskile folkhögskola.

Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21 folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Västra Götaland är 89 procent.

Undersökningen har gjorts av samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.

− Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna.

De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 91 procent.

Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.