Maja Rosén prisad för sitt civilkurage - Ljungskile Folkhögskola

Maja Rosén fick idag 2019 års Antigonepris för visat civilkurage. Hon är initiativtagare till kampanjerna Flygfritt 2019 och Flygfritt 2020, vars syfte är att få 100.000 svenskar att lova att ta ett flygfritt år för klimatets skull.

Genom att systematiskt fråga folk i sin omgivning om hur de tänker kring sina flygresor, har hon vågat vara obekväm och brutit en tystnadskultur. 

Under många år reagerade Maja Rosén på att så många av hennes vänner flög kors och tvärs runt jorden. Samtidigt tyckte hon att det var svårt att föra saken på tal – hon ville ju inte förstöra den goda stämningen.

– Men sedan tänkte jag: hur kan jag tycka att det är jobbigare att förstöra stämningen, än att tigande se på hur klimatet förstörs?

Det senaste året har hon ställt frågan till hundratals personer. Hon är dock noga med att inte skuldbelägga någon för deras flygande.

– Jag utgår från att folk vill väl. Men ofta vet de inte hur stor påverkan deras flygresor faktiskt har. Genom att prata om det kan man få människor att börja fundera, och kanske så småningom ta ett beslut.

Priset består av ett flygplan av tovad ull med blommor och blad som naturen har börjat återta, samt 2.461 kronor. Prissumman motsvarar det antal år som har gått sedan Sofokles pjäs Antigone hade premiär. Prisblommorna är lokalt plockade och klimatneutrala liljekonvaljer.

Det går en rak linje från antikens kompromisslösa Antigone till klimataktivisten Maja Rosén, som Ljungskile folkhögskola är stolt över att lyfta fram!

Stefan Johansson