Kurser

Vi arrangerar egna kortare kurser tillsammans med Ljungskile Folkhögskola och tillsammans med våra pedagoger, organisationens egna förmågor samt eventuell inhyrd spetskompetens skapar vi förutsättningar för ett verkligt lärande.

Organisationer, föreningar och andra hör av sig till oss med sina kompetensbehov och önskemål om innehåll så vi lägger även upp kurser i samverkan med våra gäster.

En kortkurs kan handla om allt från ledarskap i organisationen till fritt skapande med kreativa material. Vi bjuder till exempel in till en upplevelsekurs om Bohuslän, klassisk musik och skrivkurser samt reflektionsdagar om frågor i tiden och en rad andra ämnen. Kurserna handlar mycket om att utgå från egna erfarenheter och att reflektera över olika vägar tillsammans med andra. De handlar om att prova nya sätt att agera, tänja på sina gränser och utmana sig själv. Kurserna blir en inspiration för fortsatt livslångt lärande i vardagen.

Läs mer om aktuella kurser här: KORTKURSER

Välkomna att kontakta oss:

Mail: info@ljungskile.org Tel: 0522-68 69 70