Klimataktivist får civilkuragepris - Ljungskile Folkhögskola

Klimataktivisten Helen Wahlgren får 2024 års Antigonepris för visat civilkurage. Det är artonde gången priset delas ut. Prisceremonin äger rum måndagen den 13 maj.

Malmöbon Helen Wahlgren är före detta folkhögskolelärare och numera klimataktivist på heltid. Hon har en bakgrund i miljöorganisationen Extinction Rebellion, och var 2022 en av grundarna till aktionsgruppen Återställ våtmarker. Hon har gripits, åtalats och/eller dömts för bland annat motorvägsblockader, störande av allmän förrättning (protestropat i riksdagen) och för att ha stoppat flygplan. Just nu driver organisationen en kampanj för gratis kollektivtrafik i Stockholm, där de låser upp spärrarna till tunnelbanan.

Antiogonejuryns motivering lyder:

2024 års Antigonepris tilldelas folkhögskoleläraren och klimataktivisten Helen Wahlgren.
Hon är en av grundarna till aktionsgruppen Återställ våtmarker och har deltagit i ett flertal aktioner. Efter en aktion satt hon häktad i två veckor och väntar nu på rättegång.
Att med fredliga medel få protestera mot saker man tycker är fel är en viktig och grundlagsskyddad del av det demokratiska samhället. De senaste åren har det dock skett en förändring i synen på aktivister som tillämpar civil olydnad, både från politiskt håll och från rättsvårdande myndigheter. Det är också en global trend som uppmärksammats av Amnesty och FN:s rapportör för miljöförsvarare.
Sveriges statsminister har bland annat kallat klimataktivister för ett säkerhetshot, och miljöministern har anklagat dem för att störa det demokratiska samtalet. En riksdagsledamot har jämställt civil olydnad med terrorism.
De senaste åren har klimataktivister dessutom börjat åtalas för sabotage istället för ohörsamhet mot ordningsmakten – en skärpning som innebär att fängelse finns med i straffskalan och att man därmed kan häktas, samt att polisen utan brottsmisstanke kan avlyssna personen.
När retoriken på detta sätt hårdnar och rättsskipningen, utan föregående lagändring, skärps, utgör det i förlängningen ett hot mot demokratin.
Civil olydnad är en kollektiv form av protest, men utförs av individer som Helen Wahlgren. Genom att låta sig gripas, dömas och straffas för att på så sätt uppmärksamma det globala klimatnödläget visar hon prov på stort civilkurage.

Priset kommer att delas ut i Grundtvigsalen på folkhögskolan måndagen den 13 maj klockan 11.30. Priset är ett konstverk skapat av deltagare eller personal på skolan, samt 2.466 kronor – en krona för varje år som gått sedan Sofokles drama Antigone hade premiär.

Stefan Johansson