Innan floden tar oss - Ljungskile Folkhögskola

INNAN FLODEN TAR OSS

kvällskurs om Bangladesh utifrån Helena Thorfinns bok Innan floden tar oss

Kursledare: Jan Johansson, lärare på Ljungskile folkhögskola med lång erfarenhet av antropologisk forskning och utvärdering av bistånd i Bangladesh.

Kursupplägg: kvällskurs, 10 kurstillfällen, ca 2,5 timmar per tillfälle inklusive fikapaus. Diskussioner i studiecirkelform varvas med föreläsningar.

Kursstart: Onsdagen den 2 mars 2022

Kostnad: Kursen är gratis, men kostnad för kurslitteratur och fika vid träffarna tillkommer. Anmälan krävs.

Ansökan: Här kan anmäla dig till kursen

Vi läser tillsammans Helena Thorfinns uppmärksammade bok ”Innan floden tar oss” och diskuterar landets historia, dess förhållande till Indien, Pakistan och andra länder samt inte minst olika aspekter av kultur och samhällsliv. Vi utgår förstås från fakta (landet var något av Hans Roslings paradexempel på positiv utveckling), tar del av dokumentärer och kanske också någon spelfilm. Vidare diskuteras Sveriges bistånd till Bangladesh och det blir en hel del fokus på landets erfarenheter av att bekämpa de återkommande översvämningarna.

Dessa frågor leder förstås in på de globala klimatförändringarna, klimatflyktingar och andra aktuella hållbarhetsfrågor.

Preliminärt kursprogram:

1. Introduktionstillfälle
• Vi lär känna varandra. Något om boken “Innan floden tar oss”.
• Lite fakta om Bangladesh. Jan berättar lite om sina erfarenheter från Bangladesh.
Allt i Bangladesh handlar om floderna: försörjning (ekonomi), samarbete och konflikter på olika nivåer(politik), social organisation, kultur, religion ….
Kursupplägg diskuteras! Dels bokcirkel, dels kursledarens genomgångar av olika teman som berörs i boken (kan anpassas efter gruppens önskemål).

Möjliga föreläsningar/teman att fördjupa sig i:

2. Landets historia
Förkolonial tid, brittisk kolonialism, självständighetskampen, Indien och Pakistan, Östpakistan blir Bangladesh, utvecklingen sedan 70-talet och framåt.
Spelfilm. Tareque Masuds “The Clay Bird” (90 min). En mycket vacker internationellt prisbelönad film från 2002 som skildrar den laddade situationen i Östpakistan under slutet av 1960-talet, som leder till inbördeskrig och Bangladeshs självständighet.

3. Maktstrukturer och social organisation
Släktskap, genus, klass, etnicitet religiös identitet.
Korruption och nepotism – vad är det egentligen?

4. Kan världens största aktiva delta tämjas?
Översvämningarna och åtgärder för att hindra dess negativa effekter. Reflektioner från utvecklingsprojekt.

5. Utvecklingen sedan landet blev självständigt, 1971
Bangladesh och globaliseringen. Konfektionsindustrin, fartygskyrkogårdar. Vårt ansvar för deras utveckling?

6. Bistånd, handel, remitteringar
Staten och NGO:s (icke statliga organisationer). Från fattigdomsbekämpning via NGO:s till entreprenörslån från MFI:s (mikrofinansiella institut). Mikrolånens betydelse.

7. Bangladesh och klimatförändringarna
Situationen i Sundarbans, mangroveområdet i Ganges-, Brahmaputradeltat.

8. Fyra aspekter av floden inom hinduisk kosmologi
De troendes flod:
• floden i den heliga geografin
• floden som pågående skapelseprocess
• floden som medvetandeprocess
• floden i människokroppen