Främling i naturen - Ljungskile Folkhögskola

FRÄMLING I NATUREN

Hur blev vi främlingar i naturen? Och hur kan det komma sig att så många människor i vårt moderna samhälle upplever att själen gått i exil?

Vi läser och diskuterar humanekologen Neil Everndens klassiker Främling i naturen samt kulturantropologen Mikael Kurkialas När själen går i exil. Rena diskussionstillfällen varvas med föreläsningar av kursansvarig lärare.

Enligt Evernden har till och med stora delar av miljörörelsen anammat ett “resursperspektiv” på vår omvärld. Vårt moderna förhållningssätt till naturen är instrumentellt och präglat av “ögats despotism”. Som motvikt inspireras Evernden av Jacob von Uexkülls Umwelt-begrepp och av centrala tankar inom romantiken och fenomenologin

Mikael Kurkiala refererar bland annat till Evernden i sitt resonemang om modernitet, teknologi och det heliga i vår samtid. Han ger också exempel på alternativa “animistiska” förhållningssätt från lakotafolket i Nordamerika där han genomfört antropologiskt fältarbete.

Både Evernden och Kurkiala är djupt civilisationskritiska. Deras böcker är förhållandevis lättlästa samtidigt som de erbjuder många reflektionsmöjligheter. Vad var till exempel poängen med sociologen Max Webers åtskillnad mellan instrumentell rationalitet och värderationalitet? På vilka sätt tycks den instrumentella rationaliteten ta över allt fler livsvärldar? Hur kan detta relateras till den globala marknadslogiken och till New Public Management? Och sist, men inte minst, hur kan vi skapa meningsfulla relationer till varandra och vår omgivning? Hur kan vi erfara naturen “inifrån”?

Kursen ges under 10 veckor med en studietakt på 25 procent av heltid, vilket motsvarar fem timmar schemalagda aktiviteter per vecka. Det blir tolv kurstillfällen på kvällstid, klockan 18.00–21.00. Därutöver blir det tre kortare mötestillfällen via Google-Meet samt ett heldagsbesök i Göteborg.

Några inspirationskällor:
Stanley J. Tambiah: Magic, Science, Religion and the Scope of Rationality (1990)
Georg Henrik von Wright: Vetenskapen och förnuftet (1986), Myten om framsteget (1993)
Jonna Bornemark: Det omätbaras renässans (2018)
Sverker Sörlin: Antropocen – en essä om människans tidsålder (2018)
Alf Hornborg: Kannibalernas maskerad – pengar, teknik och global rättvisa i antropocen (2021)
Mikael Kurkiala: Där pendeln har sitt fäste- om det eviga i människan (2023)

Kurstid: 11 september–4 december 2024

Studietakt: 25%

Antal deltagare: 20

Kursansvarig: Jan Johansson, e-post: jan.johansson@ljungskile.org

ANMÄL DIG HÄR!