Bohusläningen ger falsk bild av folkhögskolan - Ljungskile Folkhögskola

Tidningen Bohusläningen har granskat Ljungskile folkhögskola i tre stort uppslagna artiklar 17, 20 och 21 september. I artiklarna målas en nattsvart bild av folkhögskolan. Baserat på ett mycket tunt källmaterial hävdas att folkhögskolan tvingar deltagare att närvara vid obligatoriska andakter, att vi diskriminerar deltagare och att vi avskedar personal som vågar säga ifrån. Ingenting av detta stämmer.

Folkhögskolan står tvärtom för ett öppet samtalsklimat med högt i tak och vi har inga som helst konfessionella inslag i vår undervisning. Här kan man läsa in gymnasiet, pröva en ny riktning i livet eller skaffa sig en yrkesutbildning. Vår pedagogik bygger på allas aktiva deltagande, det personliga mötet och samtalet.

Vi förbereder just nu ett genmäle som vi kräver att tidningen publicerar.