ENSTAKA ÄMNEN PÅ DISTANS

Ge dig själv högskolebehörighet på distans.

För dig som behöver komplettera några ämnen

Har du grundläggande behörighet för högskolestudier men behöver komplettera med någon eller några kurser? Eller vill du komplettera tidigare avslutade heltidsstudier på folkhögskola med kurser för behörighet till högskolan? Då är vår distanskurs en utbildning för dig.

Distansstudier ger dig stor frihet och kontroll över studierna. All undervisning och kommunikation sker via vår lärplattform.

Kursupplägg

Kanske har du funderingar på att byta arbetsplats, utbilda dig, bli egenföretagare eller social entreprenör? Du har egna idéer och vill komma igång med att förverkliga dem. På träffarna kan du få reda på mer om vilka kontakter man kan ta inom kommunen, vilka företag som finns inom ditt intresseområde, vilka nätverk som finns och hur processen kan se ut för att komma dit du vill. Du får information från studievägledare om olika alternativ för högskolestudier. Du får hjälp att formulera dina idéer, skriva en processplan och en start för att komma vidare mot dina mål. Du träffar andra som är i samma situation som du. Detta bildar ramen runt kurserna du läser.

Vi vill gärna utforma studiearbetet i nära samverkan mellan dig som läser här och oss lärare. Det betyder att du har inflytande över dina studier, men att du också får ta egna initiativ och engagera dig för att få ett bra studieresultat. Att läsa på distans kräver mycket självdisciplin och förmåga att strukturera sina studier på egen hand. Du förväntas kommunicera digitalt med lärare och andra deltagare under kursen.

Vi har antagningar fyra gånger per år till 9-veckorskurser. Du kan välja vilken studietakt du vill hålla, kvarts- eller halvfart, och du kan läsa flera 9-veckorskurser efter varandra. Om du går hos oss ett år med haltidsstudier eller två år med halvtidsstudier, så räknas det som en allmän kurs på folkhögskola.

Kurserna var för sig ger inte grundläggande behörighet till högskola. Du får information om vad som gäller för dig när du söker till kursen.

Vi söker dig som:

  • har grundläggande behörighet till högskola från gymnasiet och behöver komplettera med någon kurs för särskild behörighet till högskola.
  • eller har uppnått omfattningskravet på ett år eller mer på folkhögskola och behöver komplettera med fler kurser för att få grundläggande eller särskild behörighet till högskolestudier.
  • eller kanske vill påbörja dina studier för grundläggande behörighet och avser att läsa på folkhögskola senare minst ett år på heltid. Viktigt att veta är att man inte kan komplettera ett ofullständigt gymnasiebetyg med enstaka kurser utan man måste nå omfattningskravet på minst ett års helhetsstudier på folkhögskola.
Kursstarter

Vårterminen 2018:

Kursstart 2 januari. Sista ansökningsdag 8 januari.

Kursstart 26 mars. Sista ansökningsdag 12 mars.

 

Studietakt

Kvartsfart – 5 timmars organiserad studietid i veckan. Om du läser flera gymnasiekurser samtidigt kan du läsa på halvfart. Varje kurs är 9 till 18 veckor lång.

Teknik

All kommunikation sker via gratisprogram på datorn. (Fungerar i både Mac och PC-miljö) Du behöver tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Du kommer att få en inloggning till vår plattform.

Antal deltagare

6–14 personer per 9-veckorskurs.

Träffar

Inga obligatoriska träffar. Du får gärna efter överenskommelse med lärarna boka in träffar på skolan för att få hjälp med studierna.

Kostnad

Du köper kursböcker själv om vi använder sådana. Utbildningen är gratis i övrigt.

Ansökan

För kursstart 21 augusti är sista ansökningsdag 7 augusti. Komplettera din ansökan med personbevis och betyg från gymnasieskola eller intyg från folkhögskola. Antagningsbesked kommer inom en vecka efter ansökningsstopp.
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

För kursstart 23 oktober är sista ansökningsdag 9 oktober. Komplettera din ansökan med personbevis och betyg från gymnasieskola eller intyg från folkhögskola. Antagningsbesked kommer inom en vecka efter ansökningsstopp.
Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Detta kan du läsa

Under våren, kursstart 3 april:
• Matematik 1a och 2a.
• Naturkunskap 1a1 och 1a2
• Engelska 5 och 6.

Former för distanskursen

En lärplattform med inloggning innehåller

• de obligatoriska momenten, 9 stycken, där det första innehåller introduktion till distansstudier och ämnet. Sedan följer 8 moment som vardera kräver 5 timmars organiserad studietid och som avslutas med en inlämning. Kurslitteraturen består av filmer, text, bilder och diskussionsfrågor. I kursen matematik 2 behöver du köpa en bok.
• tidplanen för alla inlämningarna.
• kraven för att bli godkänd.
• plats för inlämningarna.

Kommunikationen sker med chat i lärplattformen, videomöten och diskussionsforum i deltagargruppen.

Screencasts med feedback på skriftliga inlämningar och när förklaringar behövs.

Extramaterial och nyheter som är relaterade till kursen finns i anslutning till lärplattformen.

Inlämningsformerna är varierade med bilddokumentation, text, valfria ljud- och videoinlämningar.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Torun Elgebäck, lärare
Telefon: 0736-44 65 66
E-post: torun.elgeback@ljungskile.org

Kursstart: 22 januari 2018
Antal platser: 6–14
Sista ansökningsdag: 8 januari 2018
Studietakt: 25%


Kursstart: 26 mars 2018
Antal platser: 6–14
Sista ansökningsdag: 12 mars 2018
Studietakt: 25%