Konferens

Ingen konferens är den andra lik. Vi har lokaler för stora och små sammankomster och möblering väljer du efter behov. Vi erbjuder boende med halv- som helpension, som passar olika budgetar och kringarrangemang av skilda slag. Ta dig tid att välja till en upplevelse, vi skräddarsyr din konferens efter era önskemål. Huvudsaken är att ni känner att konferensen gör skillnad, att man åker härifrån med ny kraft och kunskap.

Vi tror på dynamiken i mötet mellan människor

När du lämnar en kurs eller konferens hos oss skall du känna att den kommer att göra skillnad. Det är den bärande tanken bakom vår verksamhet. Därför har vi valt att fokusera på erbjuda en hälsosam och lärande miljö där man får konkreta verktyg att arbeta vidare med efter konferensens slut. Det gör vi mitt emellan hav och fjäll, i en enkel, traditionsrik och inspirerande miljö. Vi tror på dynamiken i mötet mellan människor. Vi skapar rum för utveckling och kraft till förändring.

Vi erbjuder: Den goda konferensen - som stödjer unga människors ambitioner

När ni väljer att konferera hos oss då gör ni skillnad. Ni gör lika gott som när ni planterar träd eller ger pengar till att bekämpa cancer. Det stärker er CSR-profil! Allt överskott från vår konferensverksamhet använder vi för att Ljungskile folkhögskola ska kunna fortsätta att stötta unga människor att förverkliga sina ambitioner.

Lite kort om vår historia

Ljungskile folkhögskola grundades 1923 av Birger Magnus Hellerstedt. Inspirerad av den danska folkhögskolerörelsen, med prästen och folkbildaren Grundtvig som förgrundsfigur, startade den driftige Malmöjournalisten upp verksamheten. Grundtvigs idéer om en skola för vuxna, med samtalet och erfarenhetsutbytet i centrum hade slagit rot i Sverige under slutet av 1800-talet och det fanns redan ett antal folkhögskolor i landet. Grundtvig menade att alla – inte bara läraren – har något att bidra med i lärandesituationen. Han trodde på möten mellan människor i samma ögonhöjd. Självklarheter idag men inte på 1800-talet. Vi förvaltar vårt arv med stolthet, ett arv som också innebär att folkhögskolan genom tiderna haft en stor förmåga att följa med samhällsutvecklingen, inspireras av nya tankegångar och bidra till den pedagogiska utvecklingen.

Västkustgården byggdes 1927 och var då hela skolan med såväl kurslokaler, kök, matsal och internat med boenderum. Sedan dess har flera byggnader uppförts och verksamheten vuxit. Under 2013 genomfördes en omfattande renovering för att matcha de krav vår moderna verksamhet ställer på lokalerna. Samtidigt firade vi 90 år och gav ut en bok med både historia, nutid och framtidsperspektiv. Här kan du hitta mer information om Ljungskile folkhögskola (öppnas i nytt fönster).

VÄLKOMNA!